آزمونک مبانی کامپیوتر: نمونه سوالات رایگان مبانی کامپیوتر رایگان

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر

برای «آزمونک آنلاین مبانی کامپیوتر» آماده باشید!سه نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • زمان باقیمانده صرفا جهت اطلاع شماست، وگرنه می توانید تا صبح هم پای این آزمون بنشینید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.


برای شروع آزمون مبانی کامپیوتر اینجا کلیک کنید

سوال 1.

1-بعد ازپردازش روی داده ها،داده ها به ...........تبدیل می شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 2.

کدام یک از نرم افزارهای زیر سیستمی نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 3.

انتقال صوت از طریق پروتکل اینترنت را ... می گویند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 4.

کدامیک از گزینه های زیر از مزایای متن های الکترونیکی نمی باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 5.

برای جستجو پیشرفته در نامه ها ...
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 6.

در آدرس پست الکترونیک annsmith@revco.com قسمت annsmith کدام گزینه است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 7.

برای ارسال نامه ای که گیرندگان دیگر از آن بی اطلاع باشند، آدرس آن را در کادر ...
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 8.

سرعت دستیابی اطلاعات در CD ها(دیسک نوری) چگونه است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 9.

کوچکترین واحد اطلاعاتی در کامپیوتر.....نامیده میشود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 10.

اتاق گفتگو (Chat Room) مثالی از کدام گزینه است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 11.

کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 12.

معادل عدد باینری (1102)در مبنای دهدهی چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 13.

کامپیوترهای شخصی (personal computer)جزء کامپیوترهای ...........میباشند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 14.

کدام نوع چاپگر شبیه دستگاه فتوکپی عمل می کند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 15.

معنی فارسی کلمات لاتین Calculator و word کدام است .
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 16.

کدامیک از موارد زیر مزیت استفاده از کامپیوتر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 17.

کدامیک از حافظه های زیر به عنوان حافظه جانبی محسوب نمی شوند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 18.

به کوچکترین عنصر تشکیل دهنده تصویر ........................ اطلاق می شود .
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 19.

کدام واحدها ،واحد پردازش مرکزی می باشند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 20.

کدامیک از چاپگرهای زیر ضربه ای است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 21.

کدام گزینه جزء نرم افزار های سیستمی نمی باشند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 22.

به خارج کردن دستورالعمل ها از حافظه به واحد پردازش ............... و به تفسیر دستورالعمل ها برای اجرا ................. گفته می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 23.

برق مورد نیازبرای حفظ تنظیماتcmos وساعت کامپیوتر چگونه تامین می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 24.

IE به جزء سایت موردنظر، سایر سایت ها را باز کرده و نشان می دهد، احتمال کدام مشکل بیشتر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 25.

به تغییر دستورالعمل ها برای اجرا چه می گویند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 26.

ظرفیت کدامیک از حافظه های زیر بالاتر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 27.

کدام ابزار ورودی دستگاهی است که خطوط تصویر پیوسته را به کدهای دیجیتال تبدیل می کند و بیشتر برای انتقال نقشه ها و شکل ها به رایانه استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 28.

کدام بخش از نرم افزار Outlook برای ذخیره مشخصات و آدرس پست الکترونیک افراد است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 29.

کدامیک از وسایل زیر امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات را ندارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 30.

محیط ویندوز XP شامل کدامیک از موارد زیر است ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 31.

کدام یک از مشکلات کوکی ها نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 32.

به خارج کردن دستورالعمل ها از حافظه به واحد پردازش ............... و به تفسیر دستورالعمل ها برای اجرا ................. گفته می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 33.

در رمزگذاری (Encryption) با استفاده از کلید عمومی کدام گزینه صحیح نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 34.

در کدام نوع ازنرم افزارها علاوه برنسخه ترجمه شده کد اولیه نیز دراختیارمتقاضیان قرارمی گیرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 35.

در حافظه RAM اطلاعات به صورت........قابل دسترسی هستند و اطلاعات این حافظه به صورت......است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 36.

برای ارسال نامه، کدام گزینه صحیح نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 37.

کدام یک از وسایل زیر می تواند تصاویر را به صفر و یک تبدیل کرده و وارد کامپیوتر نماید؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 38.

در آدرس www.ut.ac.ir/fa/menus/addresses.htm چند پوشه وجود دارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 39.

کدام صفحه نمایش کیفیت ضعیفتری دارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 40.

کدام قسمت جزءبرد اصلی کامپیوتر نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!


تا بارگزاری مجدد صفحه صبور باشید!

آزمون مبانی کامپیوتر:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 420 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فنی و حرفه ای
[ تبليغات و اطلاع رساني ]
دوره آموزشی آتلیه و عکاسی دیجیتال