آزمونک فری هند (Freehand): نمونه سوالات رایگان فری هند (Freehand) رایگان

نمونه سوالات فری هند (Freehand)

برای «آزمونک آنلاین فری هند (Freehand)» آماده باشید!سه نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • زمان باقیمانده صرفا جهت اطلاع شماست، وگرنه می توانید تا صبح هم پای این آزمون بنشینید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.


برای شروع آزمون فری هند (Freehand) اینجا کلیک کنید

سوال 1.

برای صادر کردن متن موجود در یک سند فری هند از کدام فرمت در کادر Save as type استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 2.

کدام گزینه امکان دسترسی به فایل‌هایی که اخیرا با آنها کار کرده است را فراهم می‌کند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 3.

برای صادر کردن فقط موضوعات انتخابی کدام گزینه را در کادر محاوره ای Export باید انتخاب نمود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 4.

کدام گزینه از نوار ابزار Text برای تغییر نوع قلم به کار می رود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 5.

برای انتخاب یک عضو از گروه ، از کدام ابزار استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 6.

جهت حذف رنگ انتخاب شده در پانلSwatche از کدام گزینه استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 7.

زمان تعریف Action برای یک شیء در گوشه پایین سمت راست آن علامتی ظاهر می‌شود، نام آن علامت چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 8.

کدامیک از فرمانهای زیر برای قرار دادن متن در داخل مسیر استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 9.

به منظور پر کردن موضوعات با الگوهای آماده‌ای که توسط مانیتور قابل مشاهده نیستند و فقط بعد از چاپ، قابل مشاهده می‌باشند از کدام پر کننده استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 10.

برای تغییر نوع قلم و اندازه آن چه موقع باید اقدام کرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 11.

انواع گرافیک چند نوع می‌باشد و در کدامیک تصویر از شبکه ای از نقاط یا پیکسل ها تشکیل می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 12.

نام منوی کنترلی پنل ها چه می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 13.

برای خارج کردن موضوع‌ها از حالت گروه از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 14.

پنل ...... امکان دسترسی به Actionهای Flash را در Freehand می‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 15.

کدام یک از ابزارهای زیر، با تعیین نقاط، مسیرهایی را تعریف می‌کنند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 16.

برای مرور سرفصل ها ودرس های برنامه به صورت Online کدام گزینه در کادر محاوره ای خوشامد گویی freehand صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 17.

برای تعیین حالت های مختلف خط دور از کدام پانل باید استفاده کرد ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 18.

برای تنظیم نوع و ابعاد کاغذ و تنظیم صفحه گرافیکی از کدام پانل استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 19.

دستو Convert to Master Page در منوی کنترل پانل Document چه عملی انجام می‌دهد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 20.

برای تغییر بزرگی و کوچکی حروف عبارات تایپ شده به زبان لاتین از گزینه ....... استفاده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 21.

حداقل درجه وضوح تصویر برای کارهای چاپی چقدر می‌باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 22.

برای انتخاب کلیه موضوع‌های موجود در صفحه فعال از کدام دستور استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 23.

برای رسم خط راست با ابزار Calligraphic Pen، باید کلید ..... را پایین نگه داشت.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 24.

کاربرد فرمان Group چیست ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 25.

کدامیک از جلوه های زیر برای ایجاد سایه به سمت بیرون یا داخل بکار می‌رود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 26.

تغییر جهت صفحه گرافیکی توسط کدام پانل انجام می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 27.

جهت ایجاد طیف رنگی درداخل اشکال از کدام گزینه Fill استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 28.

کدام فرمان جهت ایجاد جلوه های برجسته سازی بکار می رود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 29.

کدام یک از پر کننده‌های زیر در صفحه مانیتور قابل رویت نبوده و تنها در کارهای چاپی مشاهده می‌شوند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 30.

کدام یک از گزینه‌های زیر برای تغییر مقادیر رنگ‌های HLS,RGB,CMYK بکار می‌رود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 31.

جهت ایجاد و اصلاح صفحات سند و وضوح چاپ از کدام پانل استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 32.

برای کوچک نمایی هنگام استفاده از ابزار Zoom کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 33.

کدام جلوه باعث می شود که شکل به صورت برجسته نمایش داده شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 34.

دکمه defult در بعضی کادرهای محاوره ای چه کاری انجام می دهد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 35.

در هنگام ترسیم با ابزار Calligraphic Pen، برای زیاد کردن عرض، کلید ..... و برای کم کردن عرض کلید ..... را پایین نگه می‌دارند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 36.

Text Rulers چه کاربردی دارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 37.

در کادر محاوره ای Emboss با تنظیم کدام گزینه می توان عمق فرورفتگی در لبه شکل را تنظیم کرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 38.

کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر برای نمایش خط کش‌ها استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 39.

برای تنظیم اندازه صفحه در فری هند از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 40.

انتخاب نوع Monochrome در پرکننده لنز، چه تاثیری برروی شکل دارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!


تا بارگزاری مجدد صفحه صبور باشید!

آزمون فری هند (Freehand):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 539 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فنی و حرفه ای
[ تبليغات و اطلاع رساني ]
دوره آموزشی گرافیک رایانه