آزمونک نقشه کشی درجه2: نمونه سوالات رایگان نقشه کشی درجه2 رایگان

نمونه سوالات نقشه کشی درجه2

برای «آزمونک آنلاین نقشه کشی درجه2» آماده باشید!سه نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • زمان باقیمانده صرفا جهت اطلاع شماست، وگرنه می توانید تا صبح هم پای این آزمون بنشینید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.


برای شروع آزمون نقشه کشی درجه2 اینجا کلیک کنید

سوال 1.

در اصطلاح بازاری به ساختمان هایی که حیاط اصلی آنها همجوار ( چسبیده ) به خیابان است چه می گویند ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 2.

سنگ چینی با قلوه سنگ به ضخامت 25 تا 85 سانتی متر را چه می گویند ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 3.

کدام گزینه جزء بارهای مرده در ساختمان نیست ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 4.

خطوط پر ضخیم برای ترسیم ..... استفاده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 5.

مساحت مثلث مساوی است با:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 6.

سرعت عمل برش کاغذ توسط کدامیک از موارد زیر بیشتر از بقیه گزینه هاست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 7.

چگونه آهک شفته بوجود می آید؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 8.

کدام یک از موارد زیر از ویژگی های درز انبساط نمی باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 9.

کدام گزینه درترسیم دایره دراتوکد از بقیه کامل تر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 10.

سنگ چینی با قلوه سنگ به ضخامت 25 تا 85 سانتی متر را چه می گویند ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 11.

برای ترسیم صحیح ضخامت خطوط در نقشه کشی های مرکبی قلم راپید باید چه زاویه ای نسبت به کاغذ داشته باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 12.

اندازه گذاری مرکب در خط اندازه پلان برای چه منظوری بکار می رود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 13.

اندازه شیب بازوی راه پله در ساختمان به .....ب ستگی دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 14.

هر 0.01 متر مکعب چند لیتر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 15.

کدامیک از سیمانهای زیر ضد سولفات شدید می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 16.

کدام گزینه صحیح می باشد ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 17.

کدام نوع خاک ته نشین لای رودخانه ها است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 18.

منظور از تیرآهن نمره 16 چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 19.

پلان آکس بندی ستون یک ساختمان مسکونی معمولی با اسکلت فلزی را با چه مقیاسی ترسیم می کنند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 20.

در ساختمانهای اسکلت فلزی عضوهای افقی را ............ و عضوهای عمودی را ............ می نامیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 21.

هرچه ضریب H در مغز مداد نقشه کشی بیشتر شود .....
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 22.

در نقشه کشی اضلاع مخفی را با چه نوع خطی ترسیم می کنیم ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 23.

چند ضلعی در اتوکد با کدام دستور ترسیم می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 24.

اختلاف دو سطح 75 سانتیمتر است جهت ایجاد رمپ با شیب 15% چه طولی لازم است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 25.

علت استفاده از برش شکسته در نقشه کشی ساختمان و صنعتی چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 26.

بهترین روش برای ترسیم شکل مقابل کدام است ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 27.

قلمدانی همان:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 28.

نمای ساختمان مسکونی معمولی با چه مقیاسی ترسیم می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 29.

به کمک کدامیک از وسایل زیر می توان خط را تحت هر زاویه دلخواه ترسیم نمود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 30.

منظور از ناودانی نمره 14 چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!


تا بارگزاری مجدد صفحه صبور باشید!

آزمون نقشه کشی درجه2:

• تعداد سوالات: 30 عدد
(انتخاب‌شده از 905 سوال)
• زمان آزمون: 35 دقیقه
• نوع آزمون: فنی و حرفه ای
[ تبليغات و اطلاع رساني ]
دوره آموزشی ناظر چاپ