آزمونک نقشه کشی درجه2: نمونه سوالات رایگان نقشه کشی درجه2 رایگان

نمونه سوالات نقشه کشی درجه2

برای «آزمونک آنلاین نقشه کشی درجه2» آماده باشید!سه نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • زمان باقیمانده صرفا جهت اطلاع شماست، وگرنه می توانید تا صبح هم پای این آزمون بنشینید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.


برای شروع آزمون نقشه کشی درجه2 اینجا کلیک کنید

سوال 1.

با کدام فرمان می توان، بزرگ نمایی و کوچک نمایی ترسیمات را انجام داد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 2.

ایزولاسیون دوبل (قیرگونی دولایه) یعنی:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 3.

کدام روش مختصاتی در اتوکد دوبعدی قابل استفاده نمی باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 4.

در کنار پلانهای ساختمانی شمال را با چه حرفی نمایش می دهند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 5.

تصویر یک پاره خط کاملا عمودی بر صفحه تصویر چگونه است ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 6.

در قرگونی دولایه .... لایه گونی و .... لایه قیر مصرف می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 7.

هرگاه برای دو ستون یک پی منفرد ساخته شود نام پی چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 8.

کدامیک از موارد زیر از ویژگی های ماسه شکسته نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 9.

کدام نوع از نقشه های زیر محاسباتی است ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 10.

پلان شیب بندی پشت بام ساختمانهای مسکونی معمولی با چه مقیاسی ترسیم می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 11.

هرچه زمین سست تر باشد، اندازه زاویه شیب گود برداری نسبت به محور قائم ... می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 12.

از کدام پرگار برای انتقال اندازه استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 13.

در یک دیوار تیغه در هر متر مربع چند آجر مصرف می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 14.

پی نواری در کدام مورد قابل اجرا است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 15.

کدامیک از گزینه های زیر از انواع مقیاس است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 16.

نماسازی روی مسنی را اصطلاحا چه می گویند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 17.

کدامیک از گزینه های زیر جزو نوار ابزارهای اصلی اتوکد می باشند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 18.

برای تقسیم یک پاره خط به فواصل معین از کدام دستور استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 19.

متداولترین روش ترسیم سایه تحت زاویه تابش .... درجه صورت می گیرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 20.

برای طول شیب 3 تا 5 متر چند درصد شیب در نظر می گیرند ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 21.

در پلان موقعیت قسمت هاشور خورده نشان دهنده چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 22.

تعداد پله های یک ساختمان به کدامیک از پارامترهای زیر بستگی دارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 23.

با کدام فرمان می توان ، بزرگ نمایی و کوچک نمایی ترسیمات را انجام داد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 24.

پاره خط موازی با صفحه تصویر به صورت ..... تصویر می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 25.

کدامیک از گزینه های زیر مربوط به نکات مهم در ترسیم نقشه با مقیاس معین است ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 26.

عامل پیشوند دسی چیست ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 27.

فضاهای تابع فضای آشپزخانه کدامند ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 28.

با فشردن کدام کلید می توان پنجره خط فرمان را به صورت بزرگ شده در محیط اتوکد مشاهده کرد و مروری بر فرمان هایی که تا این مرحله اجرا شده اند، داشت؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 29.

از بریدن متوالی کاغذ A0 چند برگ کاغذ A3 بوجود می آید؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 30.

زوایای ترسیم پرسپکتیو در حالت ایزومتریک کدام گزینه می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 31.

مقیاس نقشه عبارت است از :
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 32.

دیواری که بین دیوار اصلی و پی قرار می گیرد ....... می نامند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 33.

نام شکل مقابل چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 34.

کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 35.

برای آنکه مکان شکلی در صفحه ترسیم تغییر کند ، از کدام فرمان زیر استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 36.

دستور Break را از طریق کدام منو می توان اجرا کرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 37.

برای نشان دادن مشخصات داخلی از کدام گزینه در ترسیمات استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 38.

برای ساختمانهای بلند (آسمان خراشها) چه نوع پی در نظر گرفته می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 39.

تنها امتیاز چاپ با دستگاه زیراکس مهندسی کدام گزینه است ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 40.

اگر جسم صلبی به شکل کره داشته باشیم که شعاع آن 10سانتی متر باشد و 1/4 این کره را از قسمت کلی آن جدا کنیم چه مقدار از حجم کره باقی می ماند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!


تا بارگزاری مجدد صفحه صبور باشید!

آزمون نقشه کشی درجه2:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 905 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فنی و حرفه ای
[ تبليغات و اطلاع رساني ]
دوره آموزشی گرافیک رایانه