آزمونک ICDL1 2007: نمونه سوالات رایگان ICDL1 2007 رایگان

نمونه سوالات ICDL1 2007

برای «آزمونک آنلاین ICDL1 2007» آماده باشید!سه نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • زمان باقیمانده صرفا جهت اطلاع شماست، وگرنه می توانید تا صبح هم پای این آزمون بنشینید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.


برای شروع آزمون ICDL1  2007 اینجا کلیک کنید

سوال 1.

در مورد حفاظت از کلمه عبور کدام گزینه صحیح نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 2.

هر 1024 بایت معادل است با:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 3.

کدام یک از گزینه های زیر داده ها را در خود نگه می دارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 4.

کدام یک از نماها برای جابه جایی اسلایدها زمانی که نمایش دارای تعداد زیادی اسلاید باشد، مناسب تر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 5.

فرمولی که محتوای خانه A1 را با خانهA5 جمع نموده و بر اطلاعات موجود در خانه A2 تقسیم کند و سپس حاصل را به توان دو برساند کدام است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 6.

در ناحیه CHART AREA چه عملی می توان انجام داد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 7.

نتیجه تابع (0: 23/435) Round= چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 8.

کدام گزینه نادرست است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 9.

دكمهautocorrect درپنجرهspelling&grammarچه عملياتی انجام ميدهد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 10.

توسط کدام یک از گزینه های زیر می توان بزرگنمایی صفحه را تغییر داد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 11.

به برنامه های کوچک موجود در میز کار ویندوز 7 که برای ارایه سریع و آسان اطلاعات مختلف استفاده میشود ..... میگوییم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 12.

جهت انتخاب سلولها بصورت پراکنده همراه با کلیک کردن ماوس از چه کلیدهایی باید استفاده کرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 13.

کدام گزینه در مورد درج پاورقی صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 14.

ابزار Format Painter برای ................................
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 15.

نرم افزار Demo ......
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 16.

در سیستم عامل ویندوز7 کدامیک از نرم افزارهای زیر برای استفاده افراد فاقد دست از رایانه مفید است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 17.

برای اینکه بتوان با کلیک روی شیئی به بخشی دیگر در نمایش دسترسی پیدا کرد، از چه مکانی نمی توان استفاده نمود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 18.

برای ظاهر شدن پنجره format cell از ترکیب کدام کلیدها استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 19.

...... یک سرویس ابنترنتی است که به ما اجازه میدهد با افراد دیگری که به اینترنت متصل هستند ارتباط متنی زنده و بدون درنگ داشته باشیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 20.

کدامیک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 21.

کدام روش نمایش اسلایدها، ترکیبی از روش های Outline و Note Page می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 22.

کدام گزینه با بقیه گزینه ها متفاوت است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 23.

برای مرتب کردن یک لیست کدام کار را انجام می دهیم؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 24.

کدام گزینه در مورد جهت کاربرگ صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 25.

برای غلط گیری خودکار در متن، از کدام کلید استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 26.

ترکیب کلیدهای CTRL+A چه عملی را انجام می دهد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 27.

به منظور کپی کردن قالب بندی متن از یک قسمت به قسمت دیگراز ابزار .......... استفاده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 28.

منظور از لیست در Excel چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 29.

CTRL+S و CTRL+M برای چه منظوری استفاده می شوند؟(از راست به چپ)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 30.

برای انتخاب تمام موضوعات موجود در سند از کدام کلیدها استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 31.

برای تبدیل صفحه کلید از حالت تایپ فارسی به لاتین از چه کلید ترکیبی استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 32.

کاربرد برنامه power point چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 33.

هرگاه نامه ای را ارسال کنیم ابتدا در پوشه ....... و پس از ارسال به پوشه ....... انتقال میابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 34.

محتوای فایل Template کدام موارد می تواند باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 35.

Design View نمای ................. است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 36.

كداميك ازابزارهاي زيربراي رسم مربع به كارميرود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 37.

برای حفظ امنیت در هنگام ترک رایانه کدام گزینه صحیح نیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 38.

COUNT چه عملی انجام می دهد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 39.

از لحاظ اندازه, کدام مقایسه زیر صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 40.

اگر تب از نوع Center باشد در هنگام تایپ:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!


تا بارگزاری مجدد صفحه صبور باشید!

آزمون ICDL1 2007:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 778 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فنی و حرفه ای
[ تبليغات و اطلاع رساني ]
دوره آموزشی گرافیک رایانه