آزمونک ICDL1 2007: نمونه سوالات رایگان ICDL1 2007 رایگان

نمونه سوالات ICDL1 2007

برای «آزمونک آنلاین ICDL1 2007» آماده باشید!سه نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • زمان باقیمانده صرفا جهت اطلاع شماست، وگرنه می توانید تا صبح هم پای این آزمون بنشینید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.


برای شروع آزمون ICDL1  2007 اینجا کلیک کنید

سوال 1.

برای تبدیل اعداد موجود در خانه های انتخاب شده به واحد پول رایج کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 2.

کدام یک از نماها برای جابه جایی اسلایدها زمانی که نمایش دارای تعداد زیادی اسلاید باشد، مناسب تر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 3.

به منظور تعیین نمای ظاهری یادداشت گوینده به هنگام چاپ، کدام الگو را انتخاب می کنید؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 4.

جهت انجام عمل spelling از کدام کلید میان بر استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 5.

برای افزایش اندازه قلم از کدام گزینه استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 6.

برای اینکه تصویر پشت متن قرار گیرد کدام گزینه از دکمه text wrapping انتخاب می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 7.

بافعال نمودن گزينهcuurent page واقع درپنجرهprint كدام يك ازصفحات گفته شده چاپ ميشود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 8.

تعیین نوع داده از چه نظر اهمیت دارد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 9.

فیلدی که بطور یکتا هر رکورد درون یک جدول را هویت می بخشد تعریف چه چیزی است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 10.

برای تغییر خصوصیات ظاهری اشکال کدام زبانه در PowerPoint استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 11.

برای وارد کردن یادداشتهای طولانی از کدام داده زیر استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 12.

اگر در شروع کار گزینه design template را کلیک کنیم چه عملی انجام می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 13.

از هر الگو چند بار می توان برای ایجاد فایل استفاده نمود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 14.

برای اینکه اولین اسلاید فایل نمایشی را در هنگام نمایش، جاری کنیم باید کدام کلید را فشار دهیم؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 15.

برای حذف کردن FORMAT یک سلول کدام گزینه صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 16.

نتیجه تابع (0: 23/435) Round= چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 17.

کاربرد ابزار Footnote کدام گزینه می‌باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 18.

انتخاب یک پاراگراف چگونه صورت میگیرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 19.

برای پیش نمایش چاپ:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 20.

سرصفحه و پاصفحه هرکدام به چند قسمت تقسیم می شوند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 21.

برای بستن یک پنجره از کدام گزینه استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 22.

عملگر ctrl+Aچیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 23.

کدام خاصیت فرم، فرم را موقع باز کردن بطور خودکار در وسط صفحه قرار می دهد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 24.

برنامه EXCEL زیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه های زیر می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 25.

برای چاپ صفحات 3 و4 و5 در کادر محاوره ای Print و مقابل Pages چه عددی را باید نوشت؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 26.

برای تکثیر اسلاید جاری کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 27.

فرمانهايcutوpasteوبراي متن وفرمانهايcopy و pasteبراي ...... متن به كارمي رود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 28.

کدام فرمان جهت تغییر درجه بزرگ نمایی اسلایدها نمایش به کار می رود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 29.

انتظار دارید که برای اجرای نرم افزار Excel به چه طریقی بتوان عمل کرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 30.

برای تعیین وضعیت فعال یا غیر فعال کردن از کدام قالب فیلدی استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 31.

کدام یک از اجزاء زیر وظیفه نگه داری اطلاعات را به عهده دارند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 32.

برای تنظیم نمایش اسلایدها به طور خودکار از کدام گزینه استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 33.

برای دیدن اسلاید های بعدی در هنگام نمایش اسلاید چگونه باید عمل نمود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 34.

کدام یک از گزینه های زیر برای تغییر عنوان نمودار درست است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 35.

در چه صورتی می توان در Excel فارسی تایپ کرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 36.

چگونه می توان صدای ضبط شده را با استفاده از ابزار Sound از Media Clips به اسلاید افزود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 37.

اگر فیلدی را می خواهیم فیلتر کنیم نمی دانیم متعلق به کدام رکورد است کدام گزینه باید انتخاب شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 38.

از چه فرمانی برای دندانه گذاری متن استفاده می کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 39.

برای اینکه عمل چاپ در طول کاغذ قرار بگیرد، کدام مورد را باید انتخاب نمود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 40.

برای ایجاد یک اجرای نمایشی از کدام گزینه استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 41.

برای شرط در پرس و جو از کدام قسمت استفاده؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 42.

برای وارد کردن یادداشتهای طولانی از کدام داده زیر استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 43.

برای تغییر رنگ پس زمینه اسلاید، از کدام ابزار استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 44.

کلید میانبر ساخت پوشه جدید چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 45.

در کادر محاوره ای print کدام گزینه باعث می شود تا صفحات زوج سند چاپ شوند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 46.

برنامه word جزء کدام دسته از برنامه ها می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 47.

محتوای فایل Template کدام موارد می تواند باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 48.

زماني كه يك كليدميانبرراتعريف نموديم براي تاييدآن بايدكدام دكمه رابفشاريم؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 49.

با استفاده از کدام تب از کادر محاوره ای format cell می توان هم ترازی داده ها را در خانه ها انجام داد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 50.

کدام نوع داده به منظور داده های متنی استفاده می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!


تا بارگزاری مجدد صفحه صبور باشید!

آزمون ICDL1 2007:

• تعداد سوالات: 50 عدد
(انتخاب‌شده از 552 سوال)
• زمان آزمون: 50 دقیقه
• نوع آزمون: فنی و حرفه ای
[ تبليغات و اطلاع رساني ]
دوره آموزشی آتلیه و عکاسی دیجیتال