Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون مبانی کامپیوتر
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مبانی کامپیوتر» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کدام شبکه سرویس دهنده اختصاصی وجود ندارد؟

1. در شبکه بر اساس سرویس دهنده
2. در شبکه سیستم های اشتراک زمانی
3. در شبکه نظیر به نظیر
4. در شبکه های جهانی اینترنت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. برای مشاهده مسیر کامل در نوار آدرس کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Display The Full Path In The Address Bar
2. Display The Full Path In The Title Bar
3. Remember Each Folder View Setting
4. Hide Exentions For Know File Types
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. برای جستجوی فایلها از چه برنامه ای استفاده می شود؟

1. Run
2. Search
3. My Documents
4. Help and Support
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. هر شیار به چند واحد کوچکتر به نام .......تقسیم می شود؟

1. Cylinder
2. Sector
3. Disk
4. Track
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. در پنجره Folder Option انتخاب گزینه Disply the Full path in the title bar چه عملی انجام می دهد؟

1. مسیر پوشه ها را در نوار عنوان نشان می دهد
2. مسیر کامل پوشه ها را در نوار آدرس نمایش می دهد
3. مسیر کامل پوشه ها هنگام بردن اشاره گر روی آنها ظاهر می شود
4. محتوای پوشه های سیستمی دیده شوند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. دوبار کلیک بر روی آیکن برنامه باعث ...

1. اجرای آن برنامه می شود
2. انتخاب آیکن برنامه می شود
3. باز شدن منوی میان بر می شود
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. در هنگام نصب ویندوز XP فشردن کلید تابعی F3 در صفحه خوشامد گویی کدامیک از کارهای زیر را انجام می دهد؟

1. خروج از برنامه نصب
2. ادامه نصب ویندوز
3. تعمیر ویندوز
4. انتخاب سیستم فایل 32
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. کدام واحدها ،واحد پردازش مرکزی می باشند؟

1. ورودی-حافظه
2. خروجی-کنترل
3. کنترل-محاسبه و منطق
4. محاسبه و منطق -حافظه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. در نرم افزار Calculator عبارت MS ....

1. باعث افزوده شدن عدد جاری به عدد حافظه می‌گردد.
2. حافظه را پاک می‌کند.
3. عدد جاری را در حافظه ذخیره می‌کند.
4. باعث فراخوانی عدد نوشته شده از حافظه می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. توسط کدام گزینه در ویندوز xp سیستم عامل متنی راه اندازی می شود؟

1. start/Accessoris/command prompt
2. start/command/prompt
3. start/All programe/Accessoris/command prompt
4. Star Log off
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدامیک از گزینه های زیر در برنامه KeyBoard زمان تاخیر درج یک کاراکتر تا کاراکتر بعدی را تعیین می کند؟

1. Repeate Delay
2. Repeate Rate
3. Curser Blink
4. Properties
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. یک برنامه به منظور اجرا در کجا قرار می گیرد؟

1. حافظه جانبی
2. حافظه اصلی
3. واحد خروجی
4. واحد ورودی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. کوچکترین واحد حافظه را ... می گویند؟

1. بایت (Byte)
2. کاراکتر
3. کلمه ( word )
4. بیت ( Bit )
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدام گزینه جزء رایانه های شخصی به حساب نمی آیند؟

1. Mini Computer
2. Desktop Computer
3. Laptop Computer
4. PDA
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. personal computer جزء کدام دسته از گروه های زیر می باشد؟

1. Micro
2. Mini
3. mainframe
4. Supercomputer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. کارتهای شبکه سازگار با کدام گذرگاه سرعت انتقال داده بالاتری دارند؟

1. PCI
2. MCA
3. ISA
4. EISA
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. ماشین های مرتبط با داده ها به چه عنوانی شناخته می شوند؟

1. ATM
2. POS
3. DTE
4. DCE
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. در صفحه کلید برای تایپ علایم بالایی کلید, کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟

1. Alt
2. Shift
3. Ctrl
4. Backspace
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. از طریق کدام یک از مسیرهای زیر می‌توان به پنجره Control Panel دسترسی پیدا کرد؟

1. Start/All programs/Control panel
2. My computer/Control panel
3. Start/control panel
4. 2 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. معنی فارسی کلمات لاتین Copy و Rename چیست .

1. نسخه برداری ، انتقال
2. انتقال،نمایش
3. تغییرنام ، نمایش
4. نسخه برداری، تغییر نام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. منظور از چند رسانه ای ( multimedia ) چیست؟

1. صدا تصویر,فیلم
2. بهره برداری همزمان از وسایل صوتی و تصویری
3. ارسال و دریافت صوت و تصویر از طریق رایانه
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. کدام گزینه جزء نرم افزار های سیستمی نمی باشند؟

1. سیستم عامل
2. مترجم های زبان برنامه سازی
3. نرم افزارهای Office
4. برنامه های راه انداز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدامیک از شبکه های زیر در محدوده ی یک ساختمان یا یک سازمان به کار می رود؟

1. WAN
2. LAN
3. MAN
4. Internet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. از کدام نوع حافظه برای حفظ داده هایی که برای راه اندازی رایانه لازم است استفاده می شود؟

1. DRAM
2. RWM
3. ROM
4. SRAM
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. اصول کار کامپیوتر ها بر مبنای سیستم .......می باشد.

1. هگزادسیمال
2. دودویی
3. اکتال
4. دهدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. برای حذف یک میانبر در پنجره Customize classic start menu دکمه ... را کلیک می کنید

1. Add
2. Sort
3. Delete
4. Remove
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. نوار taskbar به صورت پیش فرض در کدام قسمت Desktop قرار دارد؟

1. پایین
2. سمت راست
3. سمت چپ
4. بالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. معمولا چاپگرهای امروزی به کدام درگاه متصل می شوند؟

1. Lpt
2. USB
3. Com1
4. Com2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدام یک در شیکه LAN به هم وصل می شوند.

1. کامپیوتر های موجود بر روی یک سایت
2. کامپیوتر های سایت های مختلف
3. کامپیوتر های یک اداره
4. کامپیوتر های موجود بر روی اینترنت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. کدام یک مربوط به تعریف سخت افزار است؟

1. کنترل کننده اجزای مختلف کامپیوتر می باشد
2. قسمتهای قابل لمس را سخت افزار گویند
3. برنامه سیستم عامل را گویند
4. برنامه های کاربردی را گویند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدام جمله صحیح است؟

1. بهتر است هنگام صبح که سرحال هستید, تمام عملیات ورود داده ها را انجام دهید
2. لازم است تا حد امکان نزدیک صفحه نمایش بنشینید تا به چشم ها فشار نیاید
3. اگر خیلی به صفحه نمایش نزدیک باشید ممکن است دچار یک ویروس کامپیوتری شوید
4. بهترین روش برای اجتناب از آسیب های ناشی از فشار مستمر این است که هرگاه احساس خستگی کردید به کار خود ادامه دهید. به این ترتیب عضلات دست شما سزیع تر پرورش می یابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. اطلاعات پس از ورود به سیستم به کجا می روند؟

1. RAM
2. ROM
3. CD-ROM
4. Floppy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. ظرفیت متداول فلاپی دیسک های امروزی کدام است؟

1. 1/25 اینچ با ظرفیت 2.88 مگابایت
2. 1/23 اینچ با ظرفیت 1.44 مگابایت
3. 1/25 اینچ با ظرفیت 1.44 مگابایت
4. 1/23 اینچ با ظرفیت 2.88 مگابایت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. با چه برنامه ای می توان صدا ضبط کرد؟

1. Media Player
2. Sound recorder
3. Volume control
4. CD Player
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کدام یک از نوارهای زیر را می توان به دلخواه تعیین کرد که نشان داده شوند یا نه؟

1. نوار آدرس
2. نوار وضعیت
3. نوار عنوان
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کابل هم محور کدام است؟

1. Twisted Pair
2. Shielded T.P
3. Filber Optie
4. Coaxial
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. در رایانه چند نوع تراشه بعنوان حافظه اصلی شناخته می شوند .

1. 3
2. 2
3. 1
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. کدام موتور جستجو، برای جستجوی پاسخ سوال مناسب تر است؟

1. google
2. ask
3. wikipedia
4. microsoft
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. ............ازمتداولترین دستگاه های ورودی بحساب می آیند .

1. پویشگر،چاپگر
2. ماوس،بلندگو
3. رسام ، صفحه کلید
4. صفحه کلید و ماوس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. قسمت پردازش داده ها بر عهده چه قسمتی است؟

1. CU
2. ALU
3. CPU
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مبانی کامپیوتر:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1026 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات