Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون اینترنت
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین اینترنت» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای چاپ لیست نامه های یک پوشه، در پنجره Print، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. در قسمت Print Style گزینه Table Style
2. در قسمت Print Style گزینه Memo Style
3. در قسمت Printer گزینه Print to File
4. در قسمت Print Option گزینه Print Attached Files
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. بهتر است از نصب کدام نوع کوکی بر روی رایانه جلوگیری کنیم؟

1. Persistent Cookies
2. Temporary Cookies
3. First Party
4. Third Party
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. به شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت ... گفته می شود.

1. WWW
2. URL
3. ISP
4. RSS
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام آدرس پست الکترونیک زیر، معتبر است؟

1. a@aol.com
2. www.yahoo.com
3. ali@.m.com
4. www.ali@yahoo
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. Hypertext چیست؟

1. پیوند دو صفحه وب از طریق صدا.
2. پیوند دو صفحه وب از طریق متن.
3. پیوند دو صفحه وب از طریق تصویر.
4. پیوند دو صفحه وب از طریق انیمیشن.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. کدام گزینه برای ساختن ارتباط اینترنتی WiFi و اتصال به شبکه بی سیم یک موسسه، ضروری نیست؟

1. User Name
2. Password
3. شماره اتصال به شبکه
4. Security Key
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. به رایانه سرویس دهنده وب ... می گویند.

1. Web Server
2. File Server
3. Web site
4. Web Browser
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. کدام گزینه برای ذخیره فایل موجود در صفحه وب بر روی رایانه مناسب تر است؟

1. Save Picture As
2. Save As
3. Save Target As
4. Save
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. در نوار آدرس IE، عبارت google را تایپ کرده و کلیدهای Ctrl+Enter را فشار می دهیم، چه اتفاقی می افتد؟

1. پیامی مشابه The page cannot be displayed ظاهر می شود.
2. IE کلمه google را در وب جستجو کرده و نتایج را نشان می دهد.
3. IE صفحه وبی را که آدرس آن google است، را نشان می دهد.
4. سایت www.google.com نشان داده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. Web Mail چیست؟

1. دسترسی به نامه های الکترونیکی از طریق صفحات وب را Web Mail می گویند.
2. پست الکترونیک را Web Mail نیز می گویند.
3. به اکانت پست الکترونیک، Web Mail گفته می شود.
4. به هر نوع نامه الکترونیکی که از طریق اینترنت ارسال شود، Web Mail می گویند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. در کدام روش، اصل نامه به صورت ضمیمه ارسال می شود؟

1. Reply to All
2. Forward
3. Forward as attachment
4. Forward to All
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. .... به یک مجمع عمومی گفته می شود که هر کس با هر سطح معلومات می تواند عضو شود و با اعضای دیگر در زمینه های خاصی به بحث Offline بپردازد.

1. Instant Messaging
2. Forum
3. VoIP
4. Chat Room
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. پوشه Outbox شامل ...

1. لیست نامه های دریافت شده است.
2. لیست نامه هایی است که قرار است ارسال گردد.
3. لیست نامه های حذف شده است.
4. لیست نامه های ارسال شده است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. به وب سایتی که .... ، وب سایت محافظت شده می گویند.

1. از Firewall استفاده می کند.
2. از ضد ویروس استفاده می کند.
3. از User name و Password برای ورود کاربران استفاده می کند.
4. گزینه 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. به شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت ... گفته می شود.

1. RSS
2. URL
3. ISP
4. WWW
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. اگر بخواهیم نامه دریافت شده را عینا برای افراد دیگری ارسال کنیم از کدام دکمه استفاده می کنیم؟

1. Forward
2. Reply
3. Reply all
4. Send
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام پوشه پیام های آماده ارسال را نگهداری می کند ؟

1. دریافت کننده
2. پوشه Out box
3. پوشه Send item
4. پوشه Drofts
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. کدام یک از برنامه های زیر برای مشاهده اسناد HTM در شبکه جهانی Web استفاده می شود؟

1. hyperlink
2. bookmark
3. browser
4. cookie
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. کدام جمله غلط است؟

1. هر وب سایت معمولا دارای Home Page است.
2. هر نرم افزار مرورگر اینترنت دارای صفحه ای به نام Home Page است.
3. هر وب سایت بر روی رایانه ای به نام Web Server در شبکه اینترنت است.
4. صفحه Home Page در مرورگر IE، همواره همان صفحه Home Page وب سایت است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. کدام گزینه از مزایای پست الکترونیک است؟

1. نامه الکترونیکی همیشه به آسانی در دسترس است.
2. نامه الکترونیکی کم هزینه ترین راه ارسال پیام در دنیا است.
3. نامه الکترونیکی همیشه راه امنی برای ارسال پیام است.
4. نامه الکترونیکی نیاز به ارسال نامه معمولی را برطرف می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. به آدرس منحصر به فرد صفحات وب در اینترنت ... گفته می شود.

1. Web Site
2. URL
3. Web Server
4. WWW
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. در پنجره جستجو پیشرفته (Advanced Find)، برای جستجوی نامه هایی که یک شخص ارسال کرده است، آدرس فرستنده نامه را در کدام قسمت وارد می کنیم؟

1. Look for
2. Search for the word
3. From
4. Send to
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدام یک بدافزار (Malware) نیست؟

1. Virus
2. Spyware
3. PGP
4. Worm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. انتقال صوت از طریق پروتکل اینترنت را ... می گویند؟

1. Instant Messaging
2. Blog
3. VoIP
4. RSS
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدام یک از قالب های ذخیره صفحات وب مخصوص IE بوده و با سایر مرورگرهای اینترنتی قابل مشاهده نیست؟

1. (Web page Complete (*.html ، *.html
2. (Web Archive، Single file (*.mht
3. (Web page، HTML only (*.html ، *.html
4. (Text File (*.txt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. برای ذخیره یک فایل PDF که پیوند آن در صفحه وب فعلی وجود دارد، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Save Picture As
2. Save As
3. Save Target As
4. گزینه 2 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. .... روشی است که کلاهبرداران اینترنتی از طریق پیام پست الکترونیکی یا سایت جعلی، کاربران رایانه را فریب داده، تا اطلاعات شخصی یا مالی و اعتباری خود را به طور ناخواسته افشاء کنند.

1. Online Fishing
2. Malware
3. Cookie
4. Pop-up
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدام موتور جستجو، برای جستجوی پاسخ سوال مناسب تر است؟

1. google
2. ask
3. wikipedia
4. microsoft
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. نوار History چه چیزی را نشان می دهد ؟

1. گزینه های رسانه
2. آیتم های جستجو Search
3. آدرس وب ذخیره شد
4. وب سایت هایی که قبلاً بازدید شده اند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. هرگاه نامه ای را ارسال کنیم ابتدا در پوشه ... و پس از ارسال به پوشه ... انتقال می یابد.

1. Outbox-Inbox
2. Outbox-Sent Items
3. Outbox-Draft
4. Outbox-Sent Item
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدام گزینه برای ساختن ارتباط اینترنتی تلفنی و اتصال به ISP ضروری است؟

1. User Name
2. Password
3. شماره اتصال به شبکه
4. Security Key
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. .....به صورت خودکار تمام سایت های اینترنتی را مورد بررسی قرار داده و کلمات و عبارات موجود در این سایت ها را در یک بانک اطلاعاتی بزرگ، طبقه بندی و نگهداری می کند.

1. Server
2. Search Engine
3. ISP
4. Web Browser
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. می خواهیم نرم افزاری را که از اینترنت دریافت شده است، در ویندوز نصب کنیم ولی ویندوز پیغام می دهد که به علت عدم تشخیص تولیدکننده آن، بهتر است آن را نصب نکنیم! مشکل و راه حل چیست؟

1. نرم افزار مشکل فنی دارد و قابل نصب نیست.
2. نرم افزار آلوده به ویروس بوده و باید با ضد ویروس پاکسازی شود.
3. نرم افزار مجوز انتشار ندارد و کاری نمی توان کرد.
4. امضای دیجیتال فایل های نرم افزار تائید نشده است، اگر به تولیدکننده آن اطمینان داریم، پس از ویروس یابی آن را نصب می کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. برای ارسال نامه، کدام گزینه صحیح نیست؟

1. Alt+Enter
2. از منوی Office Button گزینه Send
3. دکمه Send در پنجره Message
4. دکمه Mail از ریبون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. از کدام پروتکل برای ارسال نامه الکترونیکی استفاده می شود؟

1. POP3
2. FTP
3. IMAP
4. SMTP
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. استفاده از کدام ابزار در فرم های اینترنتی، برای انتخاب نام استان از بین اسامی استان ها مناسب تر است؟

1. Radio Button
2. Check box
3. Drop-down menus
4. Text box
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام یک از پوشه های زیر قابل حذف می باشد؟

1. Inbox
2. Delete Item
3. Important
4. Outbox
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کدام قسمت آدرس پست الکترونیک info@irantvto.ir ، حوزه سازمانی محسوب (Domain) می شود؟

1. ir.
2. irantvto.ir
3. info
4. @
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای ارسال رونوشتی از نامه به اشخاص دیگر، آدرس اشخاص را در کادر ... می نویسیم.

1. To
2. CC
3. Subject
4. From
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در آدرس پست الکترونیک annsmith@revco.com قسمت annsmith کدام گزینه است؟

1. Domain
2. Username
3. Host
4. Subdomain
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون اینترنت:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 98 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات