Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون طراحی گرافیک
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین طراحی گرافیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. بزرگی و افزایش ضخامت نقاط موجب شکل گیری کدام مورد می گردد؟

1. تیرگی
2. سایه روشن
3. سایه خاکستری
4. خط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. فرمت پیش فرض ومتداول ترین فرمت درفتوشاپ چیست؟

1. JPG
2. PNG
3. PSD
4. GIF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. کدام Mode تصویر را به یک تصویر سیاه و سفید تبدیل می کند؟

1. Grayscale
2. CMYK
3. RGB
4. Bitmap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. در ابزار magic earaser فعال بودن کدام گزینه باعث می شود فقط پیکسل های مجاور پیکسل انتخاب شده در یک محدوده بسته توسط پاک کن پاک شود ؟

1. once
2. opacity
3. flow
4. contiguous
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. برای مرور قسمتهای مختلف یک تصویر بزرگ از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. pen
2. Marquee
3. Lasso
4. Hand
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. پالت brush در کدام منو قرار دارد؟

1. View
2. select
3. window
4. image
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. - توسط این منو می توان اعمالی را مانند پیش نمایش جدید از فایل جاری کوچک و بزرگ کردن نمایشی تصویر ها را انجام داد ؟

1. منوی view
2. منوی window
3. منوی edit
4. منوی layer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. برای اینکه شکل انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Reselect
2. Deselect
3. Ctrl + D
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. براي خارج كردن محدوده انتخاب شده از حالت انتخاب ..........

1. مي توان در حالت new Selection از نوار option ناحيه ديگري را انتخاب كرد.
2. داخل محدوده انتخاب دابل كليك كرد
3. كليدهاي Ctrl+D را از صفحه كليد فشار داد
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. کدام گزینه نادرست است؟

1. نور به دونوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود
2. انواع سایه عبارتند از خودی و افتان
3. نور خودی نوری است که بر روی خود جسم تابیده می شود
4. هر سه مورد صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. هنگام استفاده از ابزار Type گزینه Strong در قسمت Anti Aliasing ابزار Option چیست؟

1. باعث نرمی لبه ها می شود.
2. لبه حروف را تیزتر و قله مانند می کند.
3. لبه حروف را چگال تر می کند.
4. باعث خشکی لبه حروف می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. اشیاء متقارن بر اساس محور تقارن به چند دسته تقسیم می شوند؟

1. تقارن منظم-تقارن نامنظم
2. تقارن مثبت-تقارن منفی-تقارن صفر
3. تقارن عمودی-تقارن افقی-تقارن مورب
4. تقارن همگن-تقارن ناهمگن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. زمانی می خواهیم اعمالی را که روی تصویر انجام داده ایم را ببینیم و یا لغو کنیم از کدام پالت استفاده می کنیم؟

1. History
2. Navigator
3. Info
4. Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. دایره سمبل چه چیزی است؟

1. درون گرایی
2. برون گرایی
3. سفتی
4. زبری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. منظور از Raster چیست:

1. شبکه ای است از نقاط دایره ای
2. شبکه ای از نقاط مربع
3. شبکه ای از نقاط لوزی
4. شبکه ای از خطوط منظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. در هنگام استفاده از ابزار Magic wand هر چه مقدار Tolerance كوچكتر باشد.......

1. ميزان انحراف كمتري را در تفكيك رنگها اعمال مي كند.
2. ميزان انحراف بيشتري را در تفكيك رنگها اعمال مي كند.
3. ناحيه بيشتري از رنگ انتخاب مي شود.
4. ناحيه كمرنگ انتخاب مي شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام پالت مقادیر رنگ و مدلهای رنگ را در اختیار قرار می دهد؟

1. پالت Info
2. پالت رنگ Color pallete
3. کادر انتخاب رنگ Color picker
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. اگر بخواهیم سایز یک فایل را فقط در ارتفاع تغییر دهیم (همراه با کل تصویر) چگونه عمل می کنیم؟

1. با غیر فعال کردن منوی Constrain Properties در Image Size
2. با غیر فعال کردن منوی Resample Image در Image Size
3. با Pixcel Dimention
4. با غیر فعال کردن منوی Constrain Properties در Convase Size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. تصويري داريم كه لكه هايي بر روي اين تصوير قرار دارد با استفاده از كدام ابزار مي توان لكه ها را از بين برد

1. Healing Brush
2. Clone Stamp
3. patch
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. کدام گزینه زیر مجموعه ابزار stamp است؟

1. clone
2. difine
3. pattern
4. الف و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. کیفیت سایه به چه عواملی بستگی دارد؟

1. نور به دونوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود
2. بافت و جنس شی ء
3. ارزش رنگی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. کدام واحد مشخص کننده تعداد پیکسل در هر اینچ است ؟

1. DPI
2. PPI
3. LPI
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. برای انتخاب یک محیط به صورت دایره وار از ترکیب ابزار مربوط و کلید ... استفاده می کنیم.

1. Ctrl
2. Alt
3. Shift
4. Space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. در نقاشی های ایرانی، خط معمولا برای بیان چه چیزی به کار گرفته میر شود؟

1. تحرک و فعالیت
2. عمق و مفهوم رسانی
3. عصبانیت و خشونت
4. ملایمت و آرامش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. با استفاده از چه چیزهایی نمی توان بافت ترسیمی ایجاد کرد؟

1. با استفاده از لکه های رنگین و تیره و روشن
2. با استفاده از تکرار خطوط
3. به کار بردن ابزارآلات مختلف(کلاژ)
4. با بکار بردن نوشتار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. با گزینه Fit On Screen در ابزار Zoom می توان ...

1. تصویر را در ابعاد چاپی نمایش داد.
2. تصویر در کل صفحه نمایش می یابد.
3. تصویر را در ابعاد حقیقی خود نمایش می دهد.
4. تصویر از یک قسمت به قسمت دیگر جابه جا می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. از چه گزینه ای برای کپی برداری از جلوه های موجود در یک لایه استفاده می شود؟

1. Layer Via Copy
2. Copy Layer Style
3. Add Layer Mask
4. Paste Layer Style
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. در یک عکس کهنه زرد شده با استفاده از چه رنگی می توان رنگ زرد را کاهش داد؟

1. سیاه
2. قهوه ای
3. قرمز
4. سبز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. پر تحرک ترین خط کدام است؟

1. خط شکسته
2. خط مورب
3. خط مستقیم
4. خط منحنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدام یک از اشکال هندسی زیر، بیش از دو محور تقارن دارند؟

1. مربع
2. لوزی
3. مستطیل
4. بیضی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. تقارن خطی بدین معنی است که شکل نسبت به یک ............................ متقارن است .

1. محور
2. نقطه
3. دایره
4. مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. پرسپکتیو خطی در چه قرنی و توسط چه کسی پایه ریزی شد؟

1. قرن 14-اوچلو
2. قرن 15-لانفرانچسکو
3. قرن 15-جوتو
4. قرن 14-داوینچی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. براي مرتب كردن فايلهاي باز به صورت آبشاري ..........

1. از منوي Window گزينه arrange و سپس tile را انتخاب مي كنيم.
2. از منوي window گزينه Tile را انتخاب مي كنيم.
3. از منوي window گزينه Arrange و سپس cascade را انتخاب مي كنيم
4. از منوي window گزينه caseCade را انتخاب مي كنيم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. برای کشیدن خطوط صاف، زاویه نوک راپید و سطح کاغذ چقدر باید باشد؟

1. بین 60 تا 80 درجه
2. کمتر از 80 درجه
3. بین 80 تا 90 درجه
4. دقیقا 85 درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. با کدام یک از گزینه های زیر، می توان میزان روشنایی یک شکل را تغییر داد؟

1. Levels
2. Destruction
3. Curves
4. Sharpen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام فیلتر تصویر را برجسته کرده و رنگ آن را به خاکستری متمایل می کند؟

1. Tile
2. Trace Counter
3. Growing Edges
4. Emboss
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. کاربرد مدادهای H کدام است؟

1. رسم تابلو
2. نوشتن بر روی کاغذهای خاص
3. نقشه کشی
4. ایجاد سایه روشن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. گزينه Modify و سپس border را انتخاب مي كنيم تا .......

1. لبه هاي انتخاب صاف شود
2. انتخاب را افزايش مي دهد.
3. انتخاب را كاهش مي دهد
4. انتخاب را به صورت حاشيه اي در پيرامون آن در مي آورد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. برای باز کردن پالت لایه ها از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟

1. F5
2. F6
3. F4
4. F7
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. کدام مورد درباره ماسک صحیح است؟

1. در فتوشاپ هر لایه یک ماسک دارد.
2. در فتوشاپ فقط لایه زمینه ماسک دارد.
3. در فتوشاپ لایه زنجیر شده فاقد ماسک است.
4. در فتوشاپ لایه مخفی شده فاقد ماسک است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون طراحی گرافیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1021 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات