Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون طراحی گرافیک
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین طراحی گرافیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در آمیختهگی های رنگی کدام گزینه کاری متضاد با Screen را انجام می دهد؟

1. Luminosity
2. color
3. Multiplay
4. overally
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. جهت معکوس کردن یک انتخاب از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Inverse
2. Border
3. Expand
4. feather
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. – در نوار Options ابزار gradient از فهرست كشويي كدام gradient را انتخاب كنيم تا باعث سايه دارشدن به صورت لوزي شود.

1. radial Gradient
2. Angle gradient
3. linear Gradient
4. diamond gradient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. كدام يك از گزينه هاي زير در پالت Brushes براي تعيين نسبت قطر بزرگ به كوچك شكل قلم مو مي باشد؟

1. roundness
2. Angle
3. hardness
4. Spacing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. در منوی edit دستور این inside چه حالتی دارد؟

1. بیرون کادر
2. داخل کادر
3. وسط کادر
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. مناسب ترین حالت برای چاپ تصویر................

1. r g b
2. cm y k
3. lab
4. link
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. رنگ ثانویه نارنجی مکمل کدام رنگ اصلی است؟

1. زرد
2. آبی
3. قرمز
4. زرد+قرمز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کدام ابزار زیر مخصوص روتوش تصویر است؟

1. Clone stamp
2. Blur
3. Pen
4. Crop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. کدام گزینه نادرست است؟

1. برای چاپ از مد Lab Color استفاده می شود.
2. برای نمایش تصاویر در مانیتور از مد RGB استفاده می شود.
3. در مد رنگ RGB از رنگ های سبز، قرمز، آبی استفاده می شود.
4. برای تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید از مد Gray Scale استفاده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. براي مرتب كردن فايلهاي باز به صورت آبشاري ..........

1. از منوي Window گزينه arrange و سپس tile را انتخاب مي كنيم.
2. از منوي window گزينه Tile را انتخاب مي كنيم.
3. از منوي window گزينه Arrange و سپس cascade را انتخاب مي كنيم
4. از منوي window گزينه caseCade را انتخاب مي كنيم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. براي ايجاد يك آميختگي تدريجي بين رنگها از كدام ابزار استفاده مي كنيم؟

1. Paint Bucket
2. Gradient
3. brush و گزينه opacity
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. پایدارترین شکل هندسی کدام است؟

1. مربع
2. دایره
3. مثلث متوازی الاضلاع روی قاعده
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. اثر کدام یک از مدادهای زیر بر روی کاغذ، شبیه به اثر زغال می باشد؟

1. مداد B
2. مداد کنته
3. مداد HB
4. مداد گرافیکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. با کدام یک از گزینه های زیر، می توان میزان روشنایی یک شکل را تغییر داد؟

1. Levels
2. Destruction
3. Curves
4. Sharpen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. از حالت رنگ Gray Scale , برای کدامیک از موارد زیر استفاده می شود:

1. تبدیل عکس ها و تصاویر رنگی با کیفیت بالا به عکسها و تصاویر با سایه های خاکستری
2. تبدیل عکسها و تصاویر رنگی , به عکسها و تصاویر رنگی با کیفیت بالا
3. تبدیل عکسها و تصاویر سیاه و سفید به عکس ها و تصاویر سیاه و سفید با کیفیت پایین تر
4. تبدیل عکسها و تصاویر سیاه و سفید با کیفیت بالا به عکسها و تصاویر رنگی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. کدام گزینه تعریف خط شکسته است ؟

1. دارای فعالیت،تحرک و جنبش
2. ثابت و آرام
3. خوابیده و بی تحرک
4. دارای حرکت آرام و مداوم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. با استفاده از کدام فیلتر تصویر سطح صیقل خورده فلزی به خود می گیرد؟

1. Coition
2. Chattel
3. Contagion
4. Chrome
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدام جمله صحیح نیست؟

1. بخش ماسک شده زیر پوسته قرار می گیرد.
2. بخش ماسک شده حالت سرخرنگی به خود می گیرد.
3. بخش ماسک نشده زیر پوسته قرار نمی گیرد.
4. بخش ماسک نشده حالت سرخ رنگی به خود نمی گیرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. ...................... مناسب ترین نوع رنگ برای پوشش دادن کارهای گرافیکی است

1. گواش
2. آبرنگ
3. اکرلیک
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. با استفاده از چه فیلتری می توان در تصویر حالت دگردیسی ایجاد نمود؟

1. Radials Bars
2. Polar Coordinates
3. Sharpen Liquefy
4. Polar Cutouts
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. در ذخیره هوشمند نام کانال کدام است؟

1. Alpha 1
2. Channel 1
3. Channel
4. Alpha
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای ترسیم یک خط در زاویه 45 درجه چه باید کرد ؟

1. ترسیم یک مربع وسپس کشیدن خط مورب از یک گوشه به گوشه مخالف آن
2. کلیدهای 4 و 5 را در هنگام رسم خط پایین نگهدارید.
3. در هنگام رسم خط کلید Shift را پائین نگه دارید
4. موارد الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. بافت ها از نظر بصری به چند نوع تقسیم می شوند؟

1. کدر - براق - نرم
2. زبر - صاف براق
3. نرم - سفت - صیقل
4. نرم - زبر - صیقلی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. برای انجام طراحی های صنعتی چه نوع تصاویری مناسب ترند؟

1. مایل
2. عمود
3. مورب
4. موازی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. جهت ایجاد لبه و ضخامت خط دور از کدام گزینه استفاده می شود ؟

1. Outer Glow
2. Drop shadow
3. Stroke
4. Satin
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. چه گزینه ای پیکسل های مشابه با ناحیه انتخاب شده را پیدا می کند؟

1. Similar
2. Invert
3. Feather
4. Select Grow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کدام حالت آمیختگی رنگ، سبب تیره تر شدن تصویر می شود؟

1. Normal
2. Screen
3. Color Burn
4. Color Dodge
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. چند ظلعی منتظم فرد چند محور متقارن و چند مرکز تقارن دارد ؟

1. به تعداد اظلاع – 2
2. به تعداد زوایای داخلی – 1
3. به تعداد اضلاع – صفر
4. به تعداد زوایای خارجی – 1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. ترتیب قرارگرفتن لایه ها روی یکدیگر را که در ترکیب نهایی تصویر نقش دارد... می نامیم.

1. Stack
2. Futile
3. Fettle
4. Stock
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. زرد کادیم + آبی اولترامارین = ؟

1. فسفری
2. زیتونی
3. سبز
4. یشمی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. با کدام امکان در فتوشاپ می توان انیمیشن سازی کرد ؟

1. خود فتوشاپ
2. اجرای برنامه Image ready
3. 3D MAX
4. Auto cad
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای خروج از برنامه فتوشاپ از کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟

1. ctrl+ Q
2. alt+ Q
3. shift+ Q
4. ctrl+ f4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. با استفاده از چه کلیدهایی می توان خط کش های افقی و عمودی را از اطراف صفحه کار نمایش داد؟

1. Ctrl + U
2. Ctrl + E
3. Ctrl + R
4. Shift + Ctrl + R
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. از گزينه Transform Skew جهت ..........

1. چرخاندن بخشهاي انتخاب شده
2. مايل كردن محدوده انتخاب شده
3. ايجاد اعوجاج در محدوده انتخاب شده
4. تغيير پرسپكتيو ناحيه انتخاب شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. كليد ميان بر گزينه Inverse چه مي باشد؟

1. Shift+Ctrl+S
2. Alt+Ctrl+I
3. Ctrl + I
4. shift + I
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. هدف از ایجاد بافت های ترسیمی چیست؟

1. شبیه سازی آثار هنری
2. زیبا سازی آثار هنری
3. ایجاد تاثیرات بصری خاص
4. ابتکار عمل و ایجاد خلاقیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. در پنجره Save selection با انتخاب گزينه Replace Channel .......

1. انتخاب جديد جايگزين انتخاب قبلي مي شود
2. انتخاب جديد به انتخاب قبلي اضافه شده و در كانال قبلي ذخيره مي شود.
3. ناحيه انتخاب شده جديد از ناحيه انتخاب شده, قبلي كم مي شود
4. تنها قسمت مشترك بين ناحيه انتخاب شده جديد و ناحيه انتخاب شده قبلي تعيين مي شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. برای نمایش تصویر در صفحه مانیتور از کدام حالت رنگ استفاده می کنیم؟

1. H sp
2. r g b
3. cm y k
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. از ابزار Dodge برای ... استفاده می شود.

1. بالا بردن وضوح تصویر
2. بالا بردن روشنایی و حذف نور قسمتی از آن
3. کم کردن روشنایی تصویر و مات کردن قسمتی از آن
4. کم کردن روشنایی تصویر یا تابانیدن نور به قسمتی از آن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. كدام يك از ابزارهاي انتخاب زير انتخاب را بر اساس مغادير رنگ انجام مي دهند؟

1. Marguee
2. Magic wand
3. lasso
4. هيچكدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون طراحی گرافیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1021 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات