Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون طراحی گرافیک
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین طراحی گرافیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. هنگام استفاده ازابزارMove توسط چه کلیدی ازان شکل کپی می کنیم؟

1. Ctrl+Shift
2. Shift
3. Ctrl
4. Alt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. کدام جمله صحیح است؟

1. لایه ماسک شده فاقد جابجایی است.
2. لایه ماسک شده برای جابجا شدن باید مخفی شود.
3. لایه ماسک شده برای جابجا شدن باید علامت زنجیرش خاموش شود.
4. اگر علامت زنجیر روشن باشد لایه با ماسک همزمان جابجا می شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. چراغ راهنمایی رانندگی، چه نوع عنصر بصری را القا می کند؟

1. خط
2. نقطه
3. حجم
4. بعد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. – كدام ابزار مانند يك اسپري عمل مي كند؟

1. brush
2. air Brush
3. paint Brush
4. هيچكدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. با چه دستوری می توان تصویر رنگی را به سیاه و سفید با کنتراست بالا تغییر داد؟

1. Invert
2. Threshold
3. Equlize
4. Replace Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام یک از مدهای زیر، یک مد برای صفحات وب می باشد؟

1. Rgb
2. Cmyk
3. Hsb
4. Indexed Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. منظور از Raster چیست؟

1. شبکه ای از نقاط لوزی شکل
2. شبکه ای از نقاط بیضی شکل
3. شبکه ای از نقاط دایره ای شکل
4. شبکه ای از نقاط مربع شکل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. به چه منظور از پالت Navigator استفاده می شود؟

1. کنترل عناصر و اجزای مختلف موجود در تصویر
2. کنترل و انتخاب قلم های مختلف طراحی
3. کنترل و ساخت نواحی انتخاب برداری روی تصویر
4. کنترل میزان بزرگ نمایی یک تصویر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. عرض کاغذ A3 چند برابر عرض کاغذ A4 می باشد؟

1. سه برابر
2. نیم برابر
3. چهار برابر
4. دو برابر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. برای اضافه کردن پیکان به ابتدا و انتهای پاره خط از کدام گزینه ابزار Line استفاده می شود؟

1. Line Option
2. Concavity Option
3. Geometry Option
4. Flash Option
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. یک ترکیب چه زمانی در کار ایجاد تعادل می کند؟

1. وقتی چشم در بالای کادر متمرکز شود.
2. وقتی چشم در تمام صفحه به گردش درآید.
3. وقتی چشم در نقطه ای خاص متمرکز شود.
4. وقتی چشم در خارج کادر متمرکز شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. ... موجب می شود تا با تغییر دقت تصویر بر روی طول و عرض تصویر تغییر اعمال شود.

1. Image size-Resample Size
2. Image size-Resamplacted Size
3. Image size-Resolution Size
4. Image size-Sample Size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. کدام گزینه عنصر بصری نیست؟

1. سطح
2. خط
3. کاغذ
4. بافت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. دقت صفحه نمایش با چه واحدی سنجیده می شود؟

1. Ppi
2. Pil
3. Dpi
4. Dot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. کدام جمله صحیح نیست؟

1. خط نیز، مانند نقطه دارای انرژی درونی می باشد.
2. نقطه دارای انرژی متمرکز است.
3. خط دارای انرژی فعال و پر تحرک است.
4. برخلاف نقطه خط مفهوم منطقی ندارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. مهمترین عنصر تشکیل دهنده طراحی و نقاشی چیست؟

1. نقطه
2. وسایل ترسیم
3. خط
4. منحنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. هماهنگی بیان سطح با رنگ در کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1. مثلث: آبی
2. نارنجی: بیضی
3. بیضی: زرد
4. نارنجی: ذوزنقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. عملکرد ابزار مهر لاستیکی شبیه عملکرد کدام ابزار است؟

1. ابزار مهر نقش زن
2. ابزار مهر قالب بندی
3. ابزار اسفنج
4. ابزار ترمیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. چنانچه در یک محدوده انتخاب شده از تصویر بخواهیم بخشی از محدوده را از حالت انتخاب خارج نمائیم بدون اینکه سایر قسمت ها از حالت انتخاب خارج شوند از چه روشی استفاده می کنیم؟

1. با پایین نگه داشتن کلید Altابزار انتخاب را بر روی محدوده موردنظر حرکت می دهیم.
2. با پایین نگه داشتن کلید Shiftابزار انتخاب را بر روی محدوده موردنظر حرکت می دهیم.
3. ابزار انتخاب را بر روی محدوده مورد نظر مجددا حرکت می دهیم.
4. بر روی محدوده مورد نظر کلید Delete را فشار می دهیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. آیا خطوط راهنما و شبکه شطرنجی در چاپ دیده می شوند ؟

1. خیر
2. بله
3. بستگی به اندازه تصویر دارد
4. بستگی به حالت صفحه دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای ایجاد طیف رنگی خطی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Angle Gradient
2. Liner Gradient
3. Redial Gradient
4. Diamod Gradient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. با گزینه Fit On Screen در ابزار Zoom می توان ...

1. تصویر را در ابعاد چاپی نمایش داد.
2. تصویر در کل صفحه نمایش می یابد.
3. تصویر را در ابعاد حقیقی خود نمایش می دهد.
4. تصویر از یک قسمت به قسمت دیگر جابه جا می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. چنانچه رنگ های مکمل کنار هم باشند، چه تاثیری بر خاصیت رنگی یکدیگر خواهند داشت؟

1. خاصیت رنگی یکدیگر را خنثی می کنند.
2. خاصیت رنگی یکدیگر را ناقص می کنند.
3. خاصیت رنگی یکدیگر را کمتر می کنند.
4. خاصیت رنگی یکدیگر را تشدید می کنند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. در هنگام استفاده از ابزار Magic wand هر چه مقدار Tolerance كوچكتر باشد.......

1. ميزان انحراف كمتري را در تفكيك رنگها اعمال مي كند.
2. ميزان انحراف بيشتري را در تفكيك رنگها اعمال مي كند.
3. ناحيه بيشتري از رنگ انتخاب مي شود.
4. ناحيه كمرنگ انتخاب مي شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. کدام یک از رنگ های اصلی را به عنوان رنگ درونگرا می شناسیم؟

1. زرد
2. سفید
3. آبی
4. قرمز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. اگربخواهیم تصویررا"نسبت به افق"قرینه کنیم کدام گزینه راانتخاب میکنیم؟

1. Rotate90cw
2. Rotate180cw
3. Flif vertical
4. Fliphorizontal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کدام گزینه فایل را به آخرین وضعیت قبلی ذخیره شده باز می گرداند؟

1. Ctrl+z
2. ctrl+Alt+z
3. History Brush
4. File®Revet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. برای ایجاد فایل مشابه از یک فایل، از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم؟

1. Duplicate Channel
2. Duplicate Image
3. Duplicate Layer
4. Efficiency
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کوتاه و بلندشدن طول روزها و شب ها در پاییز و زمستان بیانگر چه ریتمی است ؟

1. ریتم منظم
2. ریتم متناوب
3. ریتم تکرار
4. ریتم افزایشی – کاهشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. کالیبره کردن تصویر برای انجام ...

1. نمایش دقیق رنگ های چاپی روی صفحه با استفاده از یک سیستم کالیبره شدن مناسب
2. نمایش دقیق رنگ های Cmyk روی صفحه Web
3. نمایش کل رنگ های موجود در کامپیوتر روی صفحه نمایش
4. تغییر رنگ های یک فایل بر روی مانیتور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. با کدام یک از فیلتر های زیر می توان جلوه ابر ایجاد کرد؟

1. 3D Transform
2. Lighting Effect
3. Lens
4. Cluds
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. برای صاف و نرم کردن لبه ها و حاشیه های سخت و تیز از ابزار ... استفاده می کنیم.

1. Spong
2. Blur
3. Stamp
4. Burn
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. برای اینکه متن نوشته شده به صورت محدب و شکم داده شده درآید چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

1. Inflate
2. Flage
3. Arc Upper
4. Twist
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام یک از فایلهای فتوشاپ فایل اجرای میباشند؟

1. آیکون چشم دارد
2. علامت (e) اینترنت دارد
3. آیکونی شبیه به Paint دارد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. با استفاده از چه فیلتری می توان در تصویر حالت دگردیسی ایجاد نمود؟

1. Radials Bars
2. Polar Coordinates
3. Sharpen Liquefy
4. Polar Cutouts
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. واژه کمپوزیسیون به چه معنا است؟

1. تفکیک پذیری
2. طرح بندی
3. ترکیب بندی
4. تضاد پذیری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. برای برگشتن به حالت پیش فرض ابزار از چه گزینه ای استفاده میکنیم ؟

1. Reset All
2. Tool
3. Reset All Tools
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. برای نمایش تصویر در صفحه مانیتور از کدام حالت رنگ استفاده می کنیم؟

1. H sp
2. r g b
3. cm y k
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام یک از عناصر بصری زیر، تک بعدی است؟

1. بافت
2. حجم
3. سطح
4. خط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. سه فرم اصلی و سه رنگ اصلی به ترتیب کدامند؟

1. لوزی-مثلث-دایره-زرد-سبز-آبی
2. مثلث-مربع-دایره-زرد-قرمز-آبی
3. مربع-دایره-لوزی-زرد-آبی-قرمز
4. مثلث-مربع-دایره-زرد-آبی-قرمز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون طراحی گرافیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1021 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات