Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. توسط کدام یک از دستورات زیر می توان شی جدیدی را از ترکیب اشیای قبلی ایجاد کرد ؟

1. Group
2. Add Object
3. Combine
4. New Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. برای استفاده از جدول خطوط راهنما در کرل چه باید کرد ؟

1. روی یکی از خطوط راهنما دوبار کلیک می زنیم
2. روی خط کش بالای صفحه دوبار کلیک می کنیم
3. از منوی View گزینه Guide line را تیک می زنیم
4. از منوی View گزینه Guide را تیک می زنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. برای از بین بردن خط دور یک شیء چه باید کرد ؟

1. روی ضربدر بالای پالت رنگ کلیک می کنیم
2. دوبار روی ضربدر بالای پالت رنگ کلیک می کنیم
3. یکبار روی ضربدر بالای پالت رنگ راست کلیک می کنیم
4. دوبار روی ضربدر بالای پالت راست کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. برای جابجا کردن گره هایی که در دایره یا مربع و یا ......... که توسط ابزارهای کرل ، آماده وجود دارد و چه باید کرد ؟

1. اول باید شکل را Convert to curve کنیم
2. اول باید شکل را Group کنیم
3. از ابزار Shape tool استفاده کنیم
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. کدام گزینه شی انتخاب شده را جلوتر از سایر اشیاء قرار می دهد ؟

1. To back of page
2. To front of page
3. Forward one
4. front of … in
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

1. تغییرات در تصاویر نقش بیتی، برخلاف تصاویر برداری منجر به افت کیفیت نمی شود.
2. تغییرات در تصاویر برداری و نقش بیتی منجر به افت کیفیت تصویر می شود.
3. تغییرات در تصاویر برداری و نقش بیتی منجر به افت کیفیت تصویر نمی شود.
4. تغییرات در تصاویر برداری، بر خلاف تصاویر نقش بیتی منجر به افت کیفیت نمی شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کدام یک از کلیدهای میانبر زیر برای انتخاب ابزار چهارضلعی استفاده می شود؟

1. F2
2. F6
3. Ctrl
4. R
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. گزینه Script در کادر Character Formatting برا ی چه منظوری بکار میرود؟

1. باعث نوشته شدن متن به صورت اندیس پایین می شود.
2. از فهرست مقابل آن، زبان موردنظر را می توان انتخاب کرد.
3. باعث کشیده شدن خط افقی در وسط متن می شود.
4. باعث کشیده شدن تک خط یا جفت خط بالای متن می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. انتخاب گزینه Fit to page در برگه Layout از کادر محاوره ای Print چه تاثیری بر اندازه و موقعیت وظیفه چاپ دارد؟

1. اندازه و موقعیت وظیفه چاپ را با کاغذ چاپ تطبیق می‌دهد.
2. اندازه تصویر را درست مانند سند مورد استفاده قرار می‌دهد.
3. به کاربر امکان می دهد تا اندازه موقعیت و مقیاس وظیفه چاپ را به دلخواه تغییر دهد.
4. به کاربر اجازه تغییر در اندازه تصویر را نمی‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. ابزار Knife در کدام منوی شناور قرار دارد؟

1. Shape Tool
2. Zoom Tool
3. Freehand Tool
4. Crop Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. با استفاده از کدام حالت Envelope می توان ظاهری مقعر یا محدب در اشیا ایجاد کرد؟

1. Envelope Straight Line Mode
2. Envelope Single Arc Mode
3. Envelope Double Arc Mode
4. Envelope Unconstrained Mode
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. گزینه Edit Across Layers مربوط به لایه ها چه عملی را انجام می دهد؟

1. با انتخاب این گزینه، اشیای کلیه لایه ها را می توان به صورت همزمان تغییر داد.
2. با غیر فعال کردن این گزینه، اشیای کلیه لایه ها را می توان تغییر داد.
3. با انتخاب این گزینه، فقط اشیای موجود برروی لایه فعال را می توان تغییر داد.
4. با انتخاب این گزینه، کلیه لایه ها نمایش داده میشوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. گزینه Arrange - Ungroup چه عملی را انجام می دهد؟

1. اشیا گروه بندی شده را از گروه خارج می کند.
2. اشیا را گروه بندی می کند.
3. اشیا را یک بار گروه بندی کرده و بار دیگر از گروه خارج می کند.
4. برای ترکیب اشیا استفاده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کدامیک از خصوصیات زیر از مزایای تصاویر Vector محسوب می شود ؟

1. حجم کم
2. قابلیت تغییر پذیری
3. تنوع رنگ بیشتر
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. انواع رمز عبور برای پشتیبانی از فایل های PDF عبارتند از:

1. Read-only,modify
2. Open,modify
3. Open,permission
4. Modify,permission
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام نوع لنز اشیای پشت شیء را بزرگ نمایی می کند؟

1. Heat Map
2. Magnify
3. Fish Eye
4. Brighten
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. کاربرد دستور File - Revert چیست؟

1. رنگ فایل را معکوس کرده و تبدیل به نگاتیو می کند.
2. آخرین ویرایش انجام شده بر روی موضوعات را در فایل خنثی می کند.
3. ترتیب قرارگیری لایه ها را در طراحی معکوس می کند.
4. تغییرات را لغو کرده و طراحی را به آخرین نسخه ی ذخیره شده اش برمی گرداند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدام یک از گزینه های زیر برای اسپری کردن خطوط به کار می رود؟

1. Calligraphic
2. Preset
3. Pressure
4. Spray
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. کدامیک از فرمت های زیر را نمی توان توسط دستور Import در نرم افزار Coreldraw وارد نمود؟

1. PSD
2. JPG
3. MP3
4. BMP
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. برای جداسازی سایه از موضوع پس از انتخاب موضوع گزینه ..... را انتخاب می کنیم.

1. Effects > Clear Drop Shadow
2. Arrange > Break Drop Shadow Group Apart
3. Drop Shadow Feathering
4. Drop Shadow Opacity
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. برای حذف جلوه ی Blend از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Effects > Clear Blend
2. Arrange > Delete Blend
3. Edit > Clear Blend
4. Edit > Remove Blend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. بعد از انتخاب یک گروه از اشیا تعداد اشیای موجود در آن گروه در کدام نوار زیر نمایش داده می شود ؟

1. Property bar
2. Option bar
3. Status bar
4. Tool box
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای سایه پردازی در کرل از چه ابزاری استفاده می کنیم ؟

1. Extrude
2. Transparency
3. Drop shadow
4. Blend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کلید میانبر برای دستور Tools - Options کدام است؟

1. Ctrl+G
2. Ctrl+J
3. Ctrl+O
4. Ctrl+T
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. برای تبدیل یک شیء به منحنی از کدام کلیدها استفاده می شود؟

1. Ctrl+K
2. Ctrl+L
3. Ctrl+C
4. Ctrl+Q
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. دکمه Size در کادر Transformation چه عملی انجام می دهد؟

1. تغییر اندازه شیء
2. ایجاد کشیدگی شیء
3. دوران شیء
4. تغییر موقعیت شیء
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. انتخاب گزینه Web_Safe_Filenames در کادر محاوره ای Export:

1. فقط صفحه جاری را صادر می کند.
2. کاراکترهای خاص را با کاراکتر های مناسب برای نام فایل های مبتنی بر وب جایگزین می کند.
3. فقط اشیای انتخاب شده در طراحی فعال را ذخیره می کند.
4. فایل را در حین صدور فشرده سازی می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. برای ایجاد مرز در اطراف اشیای انتخاب شده از کدام دستور استفاده می شود؟

1. Arrange - Align And Distribute
2. Arrange - Combine
3. Arrange - Order
4. Arrange - Create Boundary
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. در نرم افزار کرل به منظور کوچک نمایی از کدام کلیدها استفاده می شود؟

1. F4
2. F3
3. Shift+F2
4. Shift+F4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. انتخاب گزینه Combine Multi-Layer Bitmap هنگام واردکردن فایل:

1. باعث می شود که لایه ها و صفحات فایل واردشونده حفظ شود.
2. به طور خودکار لایه های تصویر نقش بیتی را ادغام می کند.
3. امکان استفاده از تنظیمات پیش فرض فیلتر را فراهم می سازد.
4. اجازه چک کردن Watermark را به کاربر می دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. پالت رنگ پیش فرض در CorelDraw حاوی .... رنگ از مدل رنگ .... است.

1. 100، RGB
2. 99، CMYK
3. 99، RGB
4. 100، CMYK
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای تغییر اندازه و تعداد بافت ها در کادر Texture Fill کدام دکمه را باید انتخاب نمود؟

1. Library
2. Preview
3. Tiling
4. Options
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. ... پنجره ای است که حاوی دستورات قابل دسترسی و تنظیمات مربوط به ابزار یا Task می باشد.

1. ترسیم
2. Drawing
3. Object
4. Docker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. از کدام ابزار برای تنظیم خصوصیات زمینه در اشیا استفاده می شود؟

1. Outline Tool
2. Fill Tool
3. Shape Tool
4. Eraser Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. برای گروه بندی اشیا از کدام یک از گزینه های زیر استفاده می شود؟

1. Arrange - Combine
2. Tools - Combine
3. Arrange - Group
4. Tools - Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدامیک از گزینه های زیر چیدمان اشکال انتخاب شده را معکوس می کند ؟

1. Behind
2. Forward one
3. Reverse order
4. Back one
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. برای برش دادن تصاویر نقش بیتی از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

1. Bitmap > Crop Bitmap
2. Bitmap > Trace Bitmap
3. Bitmap > Edit Bitmap
4. Edit > Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. به منظور بازسازی صفحه و حذف خطوط اضافی هنگام استفاده از ابزار Eraser از کدام یک از گزینههای زیر استفاده می‌شود؟

1. Arrange > Convert To Curves
2. Arrange > Break Curve Apart
3. Window > Refresh Window
4. Arrange Ungroup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. در تنظیمات مربوط به Drop Shadow کدام قسمت برای تعیین نوع سایه به کار می رود؟

1. Opacity
2. Drop Shadow Feathering
3. Preset
4. Clear Drop Shadow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. در توزیع اشیا، گزینه Extent Of Page چه عملی را انجام می دهد؟

1. اشیا در وسط صفحه توزیع می شوند.
2. اشیا نسبت به صفحه توزیع می شوند.
3. اشیا در خارج از صفحه توزیع می شوند.
4. اشیا در کنار صفحه ترسیم قرار می گیرند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی