Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فری هند(Freehand)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فری هند(Freehand)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. فرمان ..........وظیفه چاپ اسناد گرافیکی را در freehandبر عهده دارد

1. Print ranger
2. Output
3. Print
4. Export
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. کدام یک از گزینه های زیر اندازه طرح را متناسب با اندازه کاغذ چاپ می کند؟

1. Fit on paper
2. Vriable
3. Manual
4. Tite
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. در کدام نرم افزار کیفیت و هموار بودن لبه های حروف و اشکال به میزان وضوح تصویر بستگی دارد؟

1. corel
2. photo shop
3. freehand
4. Adobe Illustrator
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. برای چاپ موضوع انتخابی در صفحه توسط فرمان printاز کدام دستور استفاده میشود؟

1. Current page
2. Print ranger
3. All
4. Selected object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. فرمان Split از طریق کدام منو در دسترس می‌باشد؟

1. Modify
2. Xtras
3. View
4. Window
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام گزینه صحیح است؟

1. در تصاویر نقش بیتی رزولوشن مستقل از اندازه بزرگی تصویر می باشد.
2. در گرافیک برداری با تغییر اندازه تصویر کیفیت تصویر پایین می آید.
3. گرافیک نقش بیتی از اتصال مسیرها تشکیل می شود.
4. تغییرات در تصاویر برداری بر خلاف تصاویر نقش بیتی منجر به افت کیفیت تصویر نمی شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کار ابزار Bezigon به کدام ابزار زیر نزدیک است؟

1. Line
2. Ellipse
3. PEN
4. Rectangle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدام ابزار برای انتخاب اجزای یک گروه بکار می‌رود؟

1. Bezigon
2. Subselect
3. Pointer
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای برش تصاویر به صورت خط صاف، کدام گزینه در کادر محاوره‌ای Knife Tool باید فعال باشد؟

1. Tight fit
2. Straight
3. Freehand
4. Close Cut Paths
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. برای آزمایش فیلم (انیمیشن) از کلید ..... استفاده می‌شود.

1. F5
2. Enter
3. Alt+F5
4. Ctrl+Enter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. انتخاب گزینه print to file چه عملی را انجام میدهد؟

1. اطلاعات چاپ شده را درون یک فایل ذخیره میکند
2. صفحه های انتخابی را چاپ می کند
3. صفحات را به چاپگر پیش فرض ارسال میکند
4. فقط موضوعات انتخاب شده را چاپ میکند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. کاربرد دستور Group چیست؟

1. گروه کردن موضوع‌ها
2. جدا کردن موضوع‌ها
3. قفل کردن موضوع‌ها
4. هم تراز کردن موضوع‌ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. کدام دکمه در کادر محاوره ای ویزارد خوشامد گویی نمی باشد؟

1. Recent
2. New
3. Open
4. Template
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کدام یک از کلیدهای میانبر زیر، برای باز کردن پالت Swatches بکار می‌رود؟

1. Ctrl+F9
2. Ctrl+S
3. Shift+F9
4. Alt+S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. از کدام یک از ابزارهای زیر نمی‌توان برای ویرایش نقاط مسیر استفاده کرد؟

1. Bezigon
2. Knife
3. Pointer
4. Subselect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. جهت نمایش خط کش های افقی و عمودی از کدام کلید میانبر استفاده میشود؟

1. Ctrl+ Alt + R
2. Ctrl + Alt + G
3. Ctrl + R
4. Ctrl + U
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. با کدام ابزار میتوان اشیا را جابجا کرد؟

1. Pen
2. Pointer
3. Type
4. Pencil
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای تغییر بزرگی و کوچکی حروف عبارات تایپ شده به زبان لاتین از گزینه ....... استفاده می شود.

1. Text > StraightenText
2. Text > Change Case
3. Text > Columns
4. Text > Fit Text To Path
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدامیک از گزینه های زیر در تنظیمات مربوط به صفحه جهت صفحه را به صورت ایستاده تنظیم می‌کند؟

1. Bleed
2. Portrait
3. Landscape
4. Master
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. با استفاده ازکدام فرمان، می‌توان رنگ موضوع انتخاب شده را تیره‌تر کرد؟

1. Lighten Colors
2. Darken Color
3. Saturate Color
4. Desaturate Colors
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. در نرم افزار فری‌هند برای رسم مستطیل از کدام یک از ابزارهای زیر استفاده می‌شود؟

1. Ellipse
2. Rectangle
3. Polygon
4. Bezigon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. کدام دستور، باعث نمایش خطوط شبکه می‌شود؟

1. View>Grid>Show
2. View>Guides>Show
3. View>Grid>Edit
4. View>Perspective Grid>Show
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. اگر دستگیره های وسطی سمت چپ و راست متن بلوک شده را درگ کنید چه اتفاقی رخ می دهد؟

1. سایز متن را بزرگ می کند.
2. فاصله بین حروف را تغییر می دهد.
3. سایز متن را کوچک می کند.
4. متن را اریب می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. توسط کدام دکمه در کادر محاوره ای Export Document می‌توان تنظیمات دلخواه را برای سند صادره انجام داد؟

1. Save
2. Save As
3. Selected Objects Only
4. Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. پر کردن داخل مسیرهای بسته را با موضوع های برداری، متن یا نقش بیتی در اصطلاح .... می‌نامند.

1. Gropping
2. Clipping
3. Composite
4. Insert Path
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام گزینه زیر جزء ابزار ترسیمی نیست؟

1. Preferences
2. Bezigon
3. Pen
4. Line
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. در کدام دستگاه مختصات محورهای z,y,x همیشه ثابت بوده و به نمای جاری بستگی ندارد؟

1. View
2. Screen
3. World
4. Local
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. برای نصب نرم افزار Freehand از کدام فایل زیر استفاده می‌شود؟

1. Crak.exe
2. Setup.exe
3. Setup.txt
4. Sn.txt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. با کدام ابزار از نوارابزار Xtra می توان یک ماترپیچ رسم کرد؟

1. Arc
2. Bend
3. Roughen
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. توسط کدام ابزار می‌توان گرافیک هایی که به صورت تکراری در رسم ها استفاده می‌شود را بر روی سند قرار داد؟

1. Graphic Hose
2. Pictograph
3. Connector
4. Calligraphic
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. جهت حذف رنگ انتخاب شده در پانلSwatche از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Delete
2. Remove
3. Deplicats
4. New
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. کدام ابزار نمای جاری(فعال)را حداکثر میکند به طوریکه سایر نماها را اشغال کند؟

1. Zoom
2. Min/max toggle
3. Snap
4. Grid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. منظور از رنگهای پردازشی چیست؟

1. رنگ‌هایی که توسط یک جوهر خاص چاپ می‌شود.
2. منظور همان رنگ نقطه‌ای می‌باشد.
3. رنگ‌هایی که از ترکیب سه رنگ RGB به وجود می‌آیند.
4. رنگ‌هایی که از ترکیب چهار رنگ CMYK بوجود آمده و چاپ می‌شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. کدام گزینه در قسمت scale از پنجره پرینت print تصویر را طوری تغییر میدهد که با اندازه کاغذ مورد استفاده برای چاپ مناسب باشد؟

1. Uniform
2. Variable
3. Fit on paper
4. Manual
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام زبانه در کادر محاوره ای Preferencesتنظیمات مربط به متن را کنترل می کند؟

1. Text
2. Document
3. Spelling
4. Redraw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در شروع به کار در محیط Freehand ،کدام گزینه ، یک فایل الگو، ایجاد می کند؟

1. Open
2. Tamplate
3. New
4. Previous File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. کلید میانبر فرمان Export کدام است؟

1. Ctrl+Shift+R
2. Ctrl+E
3. Ctrl+I
4. Ctrl+Shift+I
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. برای رسم کمان از کدام ابزار استفاده می‌شود؟

1. Star
2. Polygon
3. Arc
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. به تنظیمات صفحه از کدام پانل می توان دسترسی پیدا کرد ؟

1. Properties »object
2. Properties »Document
3. Layer
4. Transformation
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. حرف oیا عدد 3 معادل کدام ابزار می باشد؟

1. Pen
2. Line
3. Polygon
4. Ellipse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فری هند(Freehand):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 834 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی