Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون نقشه کشی درجه2
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی درجه2» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای راپید کاری از کدام نوع خط کش استفاده می کنیم؟

1. با اشل
2. خط کش تی و گونیای بدون لبه پلاستیکی شفاف
3. گونیای لبه دار
4. از هر نوع خط کشی می توان استفاده کرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. از ترکیب مقابل چه چیزی بدست می آید؟(سیمان +آب+شن +ماسه )

1. دو غاب سیمان
2. بتن
3. ساروج
4. ملات ماسه سیمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. سیمان نوع 3 را سیمان ................ و سیمان نوع 4 را سیمان ................... گویند .

1. ضد سولفات – دیرگیر
2. زودگیر-دیرگیر
3. ضدشوره-زودگیر
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. پلان پی کنی بعد از کدام مرحله در ساختمان سازی اجرا میشود؟

1. بتن ریزی
2. پی سازی
3. پیاده کردن نقشه
4. شیب بندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. مثلث کار آشپزخانه بین کدام عضوها قرار میگیرد؟

1. گاز-ظرفشویی-لباسشویی
2. اجاق گاز -لباسشویی-یخچال
3. یخچال -ظرفشویی-گاز
4. ظرفشویی-لباسشویی-گاز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. دیوار های تقسیم را چه می نامند ؟

1. باربر
2. پارتیشن
3. محافظ
4. حائل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. منظور از بتن مسلح چیست؟

1. مقدار سیمان آن زیاد باشد
2. مواد سنگی آن زیاد باشد
3. بتون دارای میلگرد است
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدام عبارت درمورد دیوار کرسی چینی نادرست می باشد؟

1. به دیواری که بین دیوار اصلی و پی قرار می گیرد می گویند.
2. نماسازی روی کرسی چینی خارج ساختمان با سنگ ازاره صورت می گیرد.
3. ضخامت دیوار کرسی چینی به اندازه ضخامن دیوار روی آن می باشد.
4. معمولاروی کرسی چینی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت قیرگونی می کنند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. مقطع یا برش در هنگام ترسیم یا طراحی به چه منظور صورت می گیرد

1. نشان دادن ارتفاعات
2. نشان دادن طولها
3. نشان دادن عرض ها
4. ب و ج صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. کدام یک از گزینه های زیر در مورد سه نما صحیح می باشد ؟

1. طول نمای جانبی و ارتفاع نمای قائم برابر است
2. ارتفاع نمای قائم و نمای جانبی برابر است
3. عرض نمای جانبی و طول نمای افقی برابر است
4. در سیستم اروپایی محل ترسیم نمای جانبی در سمت چپ نمای قائم می باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. اتصال بیس پلیت به فنداسیون توسط کدام گزینه صورت می گیرد ؟

1. نبشی
2. مش
3. بلت
4. پلیت لچکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. برای هدایت آب پشت بام باید به ترتیب کدام یک از کارهای زیر انجام گیرد؟

1. کروم بندی-پوکه ریزی-ملات ماسه و سیمان-قیر گونی-آسقالت
2. پوکه ریزی-ماسه و سیمان-قیرگونی-آسفالت
3. ماسه و سیمان-قیرگونی-آسفالت
4. کروم بندی-ماسه و سیمان-قیرگونی-آسفالت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. ملات با تارد از مخلوط چه مصالح بدست می آید ؟

1. ماسه ،گچ،سیمان
2. آهک ،سیمان ،ماسه
3. سیمان ،ماسه ،آب
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. هنگام خودگیری گچ حجم آن :

1. اضافه می شود
2. کم می شود
3. تغییر نمی کند
4. ترک بر می دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. پلان تیر ریزی نشان دهنده چه قسمتی از ساختمان است ؟

1. آکس بندی
2. زه کشی ساختمان
3. پیاده کردن نقشه
4. آهن ریزی سقف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. علت استفاده از شبکه مش در سطح بالایی برخی از پی ها چیست؟

1. فشار موجود در سطح پی
2. وجود کشش در بالای پی
3. اتصال چند پی در کنار هم
4. ارتفاع زیاد پی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. واحد مقیاس کدام یک می باشد ؟

1. درجه
2. M به توان دو
3. M
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. در سقف های تیرچه بلوک میلگرد های منفی چگونه اجرا می شود

1. عمود بر تیرچه
2. در ابتدا و انتهای تیرچه
3. در وسط تیرچه
4. موازی و در بین دو تیرچه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. پی سازی در سطحی انجام می شود که به زمین ..........رسیده باشد

1. نرم
2. سخت
3. بکر
4. موارد ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. ارتفاع کرسی چینی حداقل چه مقداری باید باشد ؟

1. 100 سانتیمتر
2. 80 سانتیمتر
3. 50 سانتیمتر
4. 10 سانتیمتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. مقاوم ترین و مستحکم ترین پی کدام است ؟

1. سنگی
2. بتنی
3. آجری
4. شفته ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. وظیفه فرمان rectangleچیست ؟

1. ترسیم مربع یا مستطیل
2. وصل کردن دو خط عمود بر هم
3. تجزیه موضوعات به اجزاء تشکیل دهنده
4. ایجاد یک مجموع به هم پیوسته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. علامت N در نقشه های ساختمانی

1. مشخص کننده شمال ساختمان در روی نقشه است
2. مشخص کننده جنوب ساختمان در روی ساختمان در روی نقشه است
3. شرق و غرب را مشخص می نماید
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. نقش بتن و فولاد در بتن مسلح به ترتیب جهت تحمل نیرو های ...... و ...... می باشد؟

1. کششی-فشار
2. فشار -کششی
3. خمش -پیچش
4. پیچش-خمش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. آجر لعاب دار در کدام قسمت ساختمان به کار برده می شود ؟

1. دیوار باربر
2. نما
3. دیوار غیر باربر
4. بخاری دیواری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. شکل مقابل کدام نوع از پرسپکتیو موازی را نشان می دهد ؟

1. دی متریک
2. کاوالیر
3. ایزومتریک
4. پرسپکتیو نیست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. منوی layers جهت تنظیم .... و .... ترسیمات نقشه استفاده میشود

1. ضخامت-رنگ
2. رنگ-بافت
3. رنگ-نوع خطوط
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. هدف از سایه در نقشه های ساختمانی چیست ؟

1. نشان دادن اختلاف سطح در نما
2. زیبایی خاص در نمای ساختمان
3. نشان دادن اختلاف سطح در سایت پلان
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. کدام قوس پس از مهار کردن ،قابلیت بار گذاری دارد؟

1. تیز
2. نیمه بیضی
3. سهمی تند
4. پنج او هفت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. نقشه پی و ستونها در کدام دسته از نقشه های ساختمانی قرار دارند ؟

1. معماری
2. محاسباتی
3. شهر سازی
4. تاسیساتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. حداکثر دمای محیط کار ،چند درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود ؟؟

1. 21
2. 25
3. 31
4. 35
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. شبکه آرماتوری که در سقف تیرچه بلوک روی بلوک ها قرار می دهند تا بتن ترک نخورد چه نام دارد؟

1. ممان منفی
2. حرارتی
3. کلاف تقویت
4. خمشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. درب با استانه معمولا در کدامیک از فضاهای داخلی یک بنای مسکونی استفاده می شود ؟

1. اطاق خواب
2. اطاق پذیرایی
3. اطاق ناهار خوری
4. سرویسها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. کدام گزینه عامل اصلی و مورد نیاز شناخت و ترسیم برش نیست؟

1. محل قرار گیری خط برش
2. جهت دید خط برش
3. علامت (نامگذاری) برش
4. راستای خط برش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. ارتفاع کف تا کف تمام شده طبقه ای از ساختمان 324 سانتی متر اندازه ارتفاع یک پله آن را بر حسب سانتی متر تعیین کنید

1. 15
2. 18
3. 20
4. 22
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام فرمان سبب می شو د یک نسخه متقارن از اشیاء بوجود آید؟

1. Mirror
2. Origin
3. Ortho
4. Pick Cursor
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. سنگ پلاک همان ......................... است .

1. سنگ نما سازی
2. سنگ باتارد
3. بلوکاژ
4. ماکادام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. مقیاس ترسیم باید در زیر .......نوشته شود ؟

1. فقط پلان
2. کلیه ترسیمات اعم از معماری و اجرایی
3. پلان و نما
4. فقط در ترسیمات معماری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام عامل باعث ترکهای ریز در بتن می شود ؟

1. سیمان بیش از حد
2. شن و ماسه درشت دانه
3. شن و ماسه شکسته
4. آب بیش از حد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. کدام پرسپکتیو در دسته پرسپکتیو های مرکزی قرار دارند ؟

1. ایزومتریک
2. دی متریک
3. کاوالیر
4. دو نقطه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی درجه2:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 4201 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران