Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون نقشه کشی درجه2
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی درجه2» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اتصال دهنده نیرو وارد نیرو بر ستون به فوندانسیون را چه مینامند؟

1. بلت
2. پلیت
3. میلگرد
4. نبشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. خمیری که از مخلوط خاک ،اب،شن ،گرد آهک تشکیل می شود چه نام دارد ؟

1. بتون
2. بتون مگر
3. شفته
4. ملات با تارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. جهت اندازه یابی از کدام پرگار استفاده می شود ؟

1. کشویی
2. سوزنی
3. دقیق
4. صدرزن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. بتنی که در میان انگشتان دست فشار دهیم و شیره آن خارج نشود چه نوع بتنی است ؟

1. سفت
2. خمیری
3. شل
4. خیلی شل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. مقاوم ترین و مستحکم ترین نوع پی کدام است

1. سنگی
2. شفته ای
3. آجری
4. بتنی مسلح
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. در کادر یک پله عبارت 16*17*30 درج گردیده است مطلوب است کف تا کف تمام شده بنا بر حسب متر .......

1. 480
2. 320
3. 280
4. 272
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. دیواری که فضای داخلی ساختمان را تقسیم بتدی می کند را چه می نامند ؟

1. پارتیشن
2. دیوار باربر
3. جدا کننده
4. گزینه الف و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. در زمین هایی که سطح باربر و سفت آن با عمق زیاد حاصل میشود از چه نوع پی استفاده میشود

1. با سکولی
2. رادیه ژنرال
3. پی شمعی
4. منفرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. زمینی به طول 8 متر و به عرض 500 سانتی متر موجود می باشد مساحت این زمین را بر حسب سانتی متر مربع حساب کنید ؟

1. 4000
2. 400000
3. 400
4. 40
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. چه نوع چوبی را موریانه از بین می برد ؟

1. نرم
2. سخت
3. خشک با تزریق مواد ویژه در کارگاه
4. توپر و عایق رطوبت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. وظیفه اصلی خاموت (تنگ)در ستون کدامیک از گزینه های زیر است

1. ایجاد مقاومت برشی و جلوگیری از کمانش
2. حفظ فاصله میلگرد های اصلی و طولی
3. استفاده از ورق تقویت
4. بالا بردن نمره ستون ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. پی های رادیه ژنرال به کدامیک از پی های زیر اطلاق میشود؟

1. پی های نواری
2. پی های منفرد
3. پی های گسترده
4. پی های شمعی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. وسیله اصلی اندازه گیری خطوط در نقشه کشی ساختمان کدام است ؟

1. خط کش معمولی
2. گونیا
3. اشل
4. خط کش تی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. نام انگلیسی پلان موقعیت کدام است ؟

1. roof plan
2. elevation plan
3. site plan
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. کدام پلان ،موقعیت قرار گیری ساختمان در داخل زمین را نشان می دهد ؟

1. همکف
2. شیب بندی
3. تیپ
4. موقعیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. با کدام یک از مداد های زیر خطوط پر رنگ تری می توان ترسیم کرد ؟

1. مداد گروه f
2. مداد گروه b
3. مداد گروه h
4. مداد گروه hb
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. وقتی روی یک دایره چند بار عمل zoom انجام گیرد دایره بصورت چند ضلعی دیده می شود جهت رقع این مشکل از کدام دستور استفاده می شود ؟

1. redraw
2. regen
3. hide
4. region
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای ترسیم نقشه های با مقیاس 1:100 از کدام گروه خطی استفاده می شود ؟

1. 0/3
2. 0/5
3. 0/8
4. 2-Jan
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. نام دیکر پی نقطه ای کدام مورد زیر است ؟

1. گسترده
2. نواری
3. کلاف شده
4. منفرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. وزن یک متر میلگرد به قطر 18 میلیمتر چقدر می باشد؟

1. 1/577
2. 2/000
3. 1/997
4. 2/466
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. ابعاد اتاقی در واقعیت 2در 4 متر می باشد .ابعاد اتاق بر روی نقشه با مقیاس 1/50 را چند سانتی متر است ؟

1. 10 در 4 سانتی متر
2. 1 در 2 سانتی متر
3. 20 در 40 سانتی متر
4. 4 در 8 سانتی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. حداقل طول میلگرد انتظار در پی برابر چند سانتی متر است ؟

1. 60
2. 50
3. 40
4. 30
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. محل جایگذاری شناژ های افقی فوقانی در ساختمان کجاست ؟

1. در سطح زیر سقف ها
2. در سطح زیرین خاک
3. در روی پی ساختمان
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. در شیب بندی حمام و آشپزخانه درصد شیب کدام است ؟

1. 1
2. 5-Jan
3. 2
4. 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. در ساختمان های اسکلت فلزی عضو های افقی را ......و عضو های عمودی را ....... می نامیم

1. ستون -تیر
2. تیر -ستون
3. پل -ستون
4. موارد ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. مناسب ترین مقطع برای دودکش چه مقطعی میباشند؟

1. مستطیل
2. دایره
3. ذوزنقه
4. لوزی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدام یک از مداد های زیر پر رنگ تر از بقیه گزینه هاست ؟

1. F
2. 3H
3. 1H
4. 2B
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. حداقل عمق پی در زمینهای سنگی چقدر است ؟

1. 1 متر
2. 50 سانتیمتر
3. 30 سانتیمیتر
4. کندن پی لازم نیست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. اصطلاح cast beam به چه معنی است؟

1. تیر لانه زنبوری
2. تیر پنج ضلعی
3. تیر باسکولی
4. مورد ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. ساده ترین روش سایه زدن در نما تحت زاویه چند درجه صورت میگیرد

1. 30
2. 45
3. 60
4. 75
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. مساحت یک دایره به قطر 8 متر چند متر مربع می باشد ؟

1. 200/96
2. 64
3. 26/28
4. 50/24
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. جهت ترسیم کمان با داشتن دو نقطه از قطر از کدام روش دستور circleاستفاده می شود ؟

1. 3p
2. 2p
3. ttr
4. c,r
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. حفاظت میلگرد در بتن مسلح توسط ...........صورت می گیرد

1. سرنج
2. پوشش بتن
3. رنگ
4. روغن زده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. برای جلوگیری کردن از ترک خوردن گل رس چه ماده ای به آن اضافه می کنند؟

1. گچ
2. کاه
3. نمک
4. سیمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. معنی Section به فارسی، کدام است؟

1. نما
2. برش
3. پلان
4. مقیاس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. برای ساختمان های بلند (آسمان خراش ها )چه نوع پی در نظر گرفته می شود

1. منفرد
2. نواری
3. باسکولی
4. گسترده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. پر ارزش ترین قسمت از نظر نور گیری ساختمان در ایران کدام است ؟

1. شمال
2. جنوب
3. شرق
4. غرب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. از کف تمام شده اتاق تا کف پنجره را اصطلاحا چه می نامند ؟

1. دست انداز پنجره
2. O.K.B
3. آستانه
4. موارد الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. چه نوع نقشه ای را فاز یک می نامند ؟

1. معماری
2. محاسباتی
3. تاسیسات مکانیکی
4. تاسیسات الکتریکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. طاق ضربی به کدامیک از سقف های زیر اطلاق می شود ؟

1. اجرای سقف تیرچه و بلوک
2. اجرای سقف دال بتنی
3. اجرای سقف یکپارچه بتنی
4. اجرای سقف با تیر آهن و اجر و ملات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی درجه2:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 4201 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران