Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون نقشه کشی درجه2
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی درجه2» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کدام پرسپکتیو شعاع های مصوره با یکدیگر موازی میباشند؟

1. پرسپکتیو مرکزی
2. پرسپکتیو موازی
3. پرسپکتیو یک نقطه ای
4. پرسپکتیو ایزومتریک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. از کدام کاغذ جهت ترسیمات مقدماتی استفاده می شود ؟

1. اشتنباخ
2. کالک
3. میلیمتری
4. پوستی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. فرمول مقابل مربوط به کدام یک از شکل های زیر می باشد ؟ نصف سهم *محیط =مساحت

1. چند ضلعی نا منتظم
2. دایره
3. چند ضلعی منتظم
4. بیضی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام گزینه در مورد دستگاه درافتینگ صحیح نمی باشد؟

1. دارای دو خط کش عمود بر هم می باشد.
2. خط با هر زاویه ای را می توان با آن رسم نمود.
3. دارای سه ضامن می باشد
4. فقط خطوط با زوایای 30 و 45 و 60 و 90 درجه را می توان رسم نمود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. بتن تحمل نیرو های .............

1. تنش را دارد
2. کشش را دارد
3. کشش و تنش را دارد
4. فشاری را دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. از پیستوله برای ترسیم ...........استفاده می شود

1. خطوط مورب
2. خطوط مستقیم
3. خطوط منحنی
4. زوایای مختلف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. کدامیک از موارد زیر از جزء ملات های آبی محسوب می شوند

1. کاه گل
2. گچ خاک
3. با تارد
4. گل رس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. شیبی که دو اختلاف سطح را به یکدیگر ارتباط می دهد چه نامیده می شود؟

1. پله
2. رامپ
3. آسانسور
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای بتن ریزی در زمینه های سولفاته از چه نوع سیمانی استفاده می شود ؟

1. نوع 1
2. نوع 3
3. پرتلند معمولی
4. نوع 5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. ارتفاع بلوک در اجرای سقف تیرچه و بلوک بستگی به .... سقف دارد ؟

1. طول
2. عرض
3. ضخامت
4. مساحت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. چشم پله به کدام قسمت از پله می گویند ؟

1. طول پله
2. عرض
3. شیب پله
4. فضای خالی بین پله های رفت و برگشت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. اندازه قوس در طاق ضربی چند سانتی متر است؟

1. 11
2. 7
3. 3
4. 15
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. کانیو عبارتست از ...............................

1. آب نما
2. دالاژ
3. محل گذر آب
4. دریچه باز شو کف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. در ساختمان های آجری عضو باربر کدام قسمت می باشد ؟

1. کف ها
2. ستون ها
3. تیر ها
4. دیوار ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کاغذ به ابعاد 420*297چه نوع کاغذی می باشد ؟

1. A1
2. A2
3. A3
4. A4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. شیب بندی پشت با م ساختمان معمولی مسکونی چند درصد است؟

1. 1
2. یک و نیم
3. 1 تا 3
4. 1/5 تا 1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. کدامیک از پرگارهای زیر در اندازه یابی و انتقال اندازه ها کاربرد دارد؟

1. کشویی
2. سوزنی
3. صفر زن
4. دقیق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. وجود بادبند در اسکلت فلزی باعث می شود که ساختمان در مقابل......مقاوم بماند؟

1. باد
2. زلزله
3. نیروهای افقی
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. تایتل یعنی :

1. کاغذ مبنی
2. یک برگ کاغذ نقشه کشی
3. تیر اهن نمره 18
4. جدول مشخصات نقشه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. در نوار ابزار osnapکدام گزینه مربوط به موازی یک شکل غیر منحنی می باشد ؟

1. center
2. paralle
3. tangent
4. nearest
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. نمایش سه بعدی یک جسم بر روی صفحه تصویر را ......................... گویند .

1. سه نما
2. دو نما
3. یک نما
4. پرسپکتیو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. مثلث کار مربوط به کدام ساختمان است؟

1. اتاق خواب
2. اتاق کار
3. آشپزخانه
4. پذیرایی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. پلان دکوراسیون مشخص کننده چه نوع نقشه ای است ؟

1. تاسیسات
2. راهنما
3. مبلمان
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدام امکان در اتوکد، ماوس را وادار می کند تا حرکت غیر پیوسته داشته باشد؟

1. Zoom
2. Units
3. Snap
4. Layers
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. پرسپکتیوهای ...نشان دهنده شکل واقعی احجام بوده و از خطای چشم صرف نظر میکند

1. یک نقطه ای
2. موازی
3. سه نقطه ای
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. شناژ بندی در ساختمان به منظور :

1. تقسیم فشار وارد بر ستونها است
2. تقسیم فشار وارد بر زمین است
3. تقسیم فشار وارد بر سقف است
4. تقسیم فشار وارد بر همه موارد بالا است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. در ترسیم پلان ساختمان پله های بالای ارتفاع سه چهارم اگر در زیر آنها پله ای نباشد با .... و اگر پله باشد با ..... ترسیم می شود.

1. خط پر-خط چین
2. خط نقطه-خط چین
3. خط چین-خط نقطه
4. خط چین-خط پر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. هر چه اندازه کف پله ........و ارتفاع ان .........باشد شیب پله کمتر است

1. بیشتر-کمتر
2. کمتر -کمتر
3. کمتر -بیشتر
4. بیشتر -بیشتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. درز انبساط در ساختمان هایی که طول آنها بیش از .......متر باشد اجزای آن الزامی است ؟

1. 50
2. 55
3. 60
4. 65
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. کدامیک از ملات های زیر در گروه ملات های هوایی می باشد ؟

1. ماسه آهک
2. ملات با تارد
3. گچ و خاک
4. ماسه و سیمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. اصطلاح"Site Plan "به کدامیک از موارد زیر اطلاق می شود؟

1. پلان شیب بندی
2. پلان موقعیت
3. پلان تیر ریزی
4. جزئیات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. دال های سقف همان ؟

1. تیرچه و بلوک است
2. سقف تیرچه و بلوک و طاق ضربی است
3. همان سقف دال تخت است
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. جهت اجرای مسیری به طول 4 متر (در شیب بندی )از شیب چند درصد استفاده می شود ؟

1. 5-Jan
2. 2
3. 3
4. 5-Mar
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. نسبت حجمی سیمان به ماسه در کار های بنائی چقدر است ؟

1. 1 به 3 تا 1 به 4
2. 1 به 2 تا 1 به 4
3. 1به 6 تا 1 به 8
4. 1 به 2 تا 1 به 6
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام گزینه صحیح می باشد ؟

1. فونداسیون گوشه از چهار طرف تحمل بار فشاری دارد
2. حداقل اندازه ارتفاع فونداسیون 60 CM می باشد .
3. کار بادبند مقابله با نیروی افقی نیست .
4. پوزسیون بندی تیرآهن های هم وزن را گویند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. خاک رس در گیرش ملات گچ و خاک چه نقشی دارد ؟

1. کند گیر کننده
2. تند گیر کننده
3. روان کننده
4. انبساط دهنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. TITLE به معنی.................... و SHEET به معنی ..................... می باشد .

1. جدول مشخصات – برگه نقشه
2. برگه نقشه – مشخصات
3. چند برگه نقشه
4. گزینه ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. خاک زمین های لجن زار به چه معروف اند ؟

1. هموسی
2. دستی
3. مخلوط
4. دج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. در قیر گونی دو لایه (ایزولاسیون دوبل )........لایه گونی و ........لایه قیر مصرف می شود .

1. 2 و 3
2. 3 و 3
3. 2و2
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. از بلوک گچی فقط ............................ استفاده می شود .

1. در دیوار باربر
2. به عنوان نعل درگاه
3. در راه پله
4. در تیغه بندی داخل ساختمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی درجه2:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 4201 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران