Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون صنعتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین صنعتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. ضایعاتی که جلوگیری از وقوع آن غیرممکن است به عنوان ضایعات ....... شناخته می‌شود.

1. ضایعات غیرعادی
2. ضایعات متفرقه
3. ضایعات عادی
4. ضایعات غیر تولید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. تسهیم هزینه‌های سربار برآوردی در ...... دوره مالی انجام می‌گیرد و از نتایج تسهیم ثانویه این هزینه‌ها نرخ جذب سربار جداگانه هر دایره ...... به دست می‌آید.

1. پایان – تولیدی
2. آغاز – خدماتی
3. پایان – خدماتی
4. آغاز – تولیدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. کدامیک مبنای تسهیم هزینه تعمیرات ماشین‌آلات نمی‌باشد؟

1. تعداد تولید
2. ساعت کار ماشین
3. ارزش ماشین‌آلات
4. دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. کدامیک از گزینه‌های زیر سربار نمی‌باشد؟

1. هزینه اجاره ساختمان کارخانه
2. هزینه حقوق سرپرستان تولید
3. هزینه حقوق کارگران
4. هزینه سوخت کارخانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدام گزینه از انواع طبقه‌بندی مواد اولیه می‌باشد؟

1. مواد مستقیم و غیر مستقیم
2. مواد مستقیم و مواد ضروری
3. مواد پر هزینه و مواد غیر مستقیم
4. مواد ضروری و مواد غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. هنگام مشخص نبودن تهیه وتحصیل مواد بابت خرید طرف بستانکار چه حسابی است؟

1. صندوق+پیش‌بینی تهیه مواد
2. کنترل مواد
3. بانک
4. حساب‌های پرداختی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. روش ارسال مواد به خط تولید در موسسه تولیدی منا fifo می‌باشد در تاریخ 89/7/1 مواد با نرخ 7000 ريال به خط تولید ارسال می‌گردد در این تاریخ مقداری از مواد خریداری شده در تاریخ 89/4/2 که با نرخ 5000 ريال خریداری شده است به فروشنده برگشت داده می‌شود. کارت حساب مواد برگشت مواد با کدام نرخ زیر نشان داده می‌شود؟

1. 7000
2. 6000
3. 5000
4. 1500
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. کدامیک از روش‌های ارسال مواد به نرخ روز و بازار نزدیک‌تر است؟

1. میانگین ساده
2. Fifo
3. میانگین موزون
4. Lifo
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدام گزینه از اجزاء و عناصر یک سیستم حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی نمی‌باشد؟

1. دایره کارگزینی
2. دایره ارتباط عمومی
3. دایره ثبت اوقات کار
4. دایره زمان سنجی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. در کدام روش تسهیم ثانویه سربار، خدمات متقابل دوایر خدماتی به یکدیگر مد نظر می‌باشد؟

1. روش ریاضی(دوطرفه)
2. روش یک طرفه
3. روش مستقیم
4. روش انتخابی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. اگر هزینه سربار ثابت کارخانه‌ای 2.250.000 ريال و تولید برنامه‌ریزی شده آن 2500 و تولید واقعی 3000 واحد باشد سهم هزینه ثابت هر واحد چقدر است؟

1. 900 ريال
2. 750 ريال
3. 2750 ريال
4. 1000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. در کدام روش ارزیابی موجودی مواد تا حدود زیادی قیمت واقعی تر است و به قیمت روز نزدیک تر می‌باشد؟

1. اولین وارده از آخرین وارده
2. روش میانگین سیار
3. میانگین موزون
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. هزینه سربار به چند گروه عمده تقسیم می‌شود؟

1. سربار ساخت
2. سربار اداری و تشکیلاتی
3. سربار توزیع و فروش
4. همه موارد فوق صحیح است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. هرچه مدت توقف مواد در انبار ......... باشد ضایعات .......... شده در نتیجه نیازی به صدور مواد با قیمتی .......... کمتر از قیمت تمام شده نخواهد بود.

1. بیشتر-بیشتر-کمتر
2. کمتر-کمتر-بیشتر
3. کمتر- بیشتر- کمتر
4. بیشتر- کمتر-بیشتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدام گزینه به عنوان صورت‌های مالی شناخته نمی‌شود؟

1. ترازنامه
2. صورت سود و زیان
3. تراز آزمایشی
4. صورتحساب سرمایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. در دفاتر کارخانه پس از خرید مواد اولیه به صورت نسیه چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. کنترل دفاتر کارخانه
2. کنترل دفاتر مالی
3. کنترل مواد اولیه
4. حساب پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. عوامل بهای تمام شده کدام است؟

1. مواد اولیه/کار غیر مستقیم/دستمزد مستقیم
2. هزینه‌های غیر مستقیم/مواد مستقیم
3. مواد اولیه/ دستمزد مستقیم/سربار
4. مواد مستقیم/مواد غیر مستقیم/ دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. کدام کارگاه تولیدی از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده نمی‌کند؟

1. کشتی سازی
2. هواپیما سازی
3. تعمیرکار اتومبیل
4. ساخت لیوان یک بار مصرف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. با توجه به اطلاعات زیر بهای تمام شده مواد خریداری شده کدام است؟ خرید مواد طی دوره 4000000 ریال، تخفیفات نقدی خرید 50000 ریال، برگشت از خرید و تخفیفات 150000 ریال.

1. 3800000
2. 3920000
3. 4040000
4. 4120000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. از دوایر زیر کدامیک جزء دوایر کنترل کننده مواد نیست؟

1. دایره‌ی خرید
2. دایره‌ی بازرسی
3. دایره‌ی فروش
4. دایره‌ی حسابداری مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. مبلغ 70.000 ريال از کالایی که قبلا به طور نقد فروخته شده بود برگشت داده شد کدام ثبت لازم است؟

1. برگشت از فروش و تخفیفات/ صندوق
2. تخفیفات نقدی فروش/ صندوق
3. فروش/ برگشت از فروش و تخفیفات
4. تخفیفات نقدی فروش/ بدهکاران
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. شرکت پاسارگاد در ابتدای دوره به تولید 310 واحد اقدام نمود که 300 واحد آن تکمیل و بقیه از لحاظ مواد و دستمزد و سربار 50% تکمیل شده است معادل آحاد تکمیل شده چند واحد است؟

1. 200
2. 305
3. 300
4. 310
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. به موسساتی که خدماتی را به مشتریان عرضه و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کند ....... می گویند

1. موسسات تجاری
2. موسسات خدماتی
3. موسسات تولیدی
4. موسسات صنعتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. با توجه به اطلاعات زیر مورد مجهول را مشخص کنید. مقدار موجودی مواد اول دوره 1000 گرم خرید خالص مواد 200 کیلو گرم مقدار موجودی مواد آخر دوره 300 کیلو گرم مواد مصرف شده طی دوره؟

1. 700 کیلوگرم
2. 600 کیلوگرم
3. 900 کیلوگرم
4. 1100 کیلوگرم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدام گزینه از شرایط ارجاع کار اضافی به کارگر نمی‌باشد؟

1. حجم کار بالا
2. موافقت کارگر
3. پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
4. ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. در ارتباط با ارسال مواد به تولید به روش اولین وارده fifo کدام گزینه صحیح است؟

1. مواد خریداری شده به همان ترتیب ورود به خط تولید ارسال می‌گردد.
2. انبار دارای دو درب می‌باشد که از یک درب وارد و از یک درب خارج می‌شود.
3. موجودی مواد پایان دوره از اولین خریدها می‌باشد.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. نزدیک‌ترین مبنای تسهیم هزینه‌های برق مصرفی، حرارت مرکزی، رفاهی کارکنان به ترتیب کدام مورداست؟

1. تعداد شعله/مساحت زیربنا/حقوق و دستمزد
2. مساحت زیربنا/تعداد شعله/تعداد کارکنان
3. تعداد لامپ/حقوق و دستمزد/تعداد کارکنان
4. مساحت زیربنا/تعداد کارکنان/حقوق و دستمزد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. هنگام برگشت مواد خریداری شده به فروشنده کدام گزینه صحیح است؟

1. حساب کنترل مواد بدهکار می‌شود.
2. حساب کنترل مواد بستانکار می‌شود.
3. حساب برگشت مواد بدهکار می‌شود.
4. حساب برگشت مواد بستانکار می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. جریان گردش محصول در موسسات تولیدی به صورت....

1. گردش متوالی
2. گردش موازی
3. گردش انتخابی
4. هر سه مورد صحیح است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. تعریف کدام گزینه است: «مقدار یا تعدادی که همواره باید در انبار موجود باشد».

1. حد تجدید سفارش
2. باصرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مقدار سفارش
3. دفعات گردش موجودی
4. حداقل موجودی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. محصولات ساخته شده اول و پایان دوره به ترتیب 600.000 ريال و 250.000 ريال است. چنانچه کالای فروش رفته 750.000 ريال باشد بهای محصولات ساخته شده طی دوره به چه مبلغی است؟

1. 1.100.000
2. 400.000
3. 100.000
4. 1.600.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. به هزینه‌هایی گفته می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را به آسانی به محصول ارتباط داد؟

1. هزینه‌های مستقیم
2. هزینه‌های غیر مستقیم
3. هزینه‌های تجاری
4. هزینه‌های خدماتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدامیک از دوایر زیر به عنوان مبنای مناسبی برا ی تسهیم "هزینه برق صنعتی" محسوب می‌شود؟

1. مساحت زیربنا
2. ساعت کار ماشین
3. دستمزد مستقیم
4. دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. هنگام حذف اسناد تنزیل شده کدام حساب بدهکار می شود ؟

1. خلاصه سود و زیان
2. اسناد تنزیل شده
3. اسناد دریافتی
4. هزینه تنزیل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. بیلان با کدام گزینه هم معنی است ؟

1. تراز آزمایشی
2. صورتحساب سرمایه
3. کار برگ
4. تراز نامه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. برق مصرفی کارخانه در کدام گروه از هزینه‌های زیر قرار می‌گیرد؟

1. سربار ثابت
2. سربار نیمه متغیر
3. سربار مستقیم و ثابت
4. هزینه غیر مستقیم و سربار متغیر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. مهم‌ترین کاربرد حسابداری بهای تمام شده کدام است؟

1. محاسبه هزینه سفارش با فروش یک تن کالای خریداری شده یا فروش رفته
2. محاسبه هزینه آموزش یک دانش‌آموز برای گذراندن یک واحد درسی
3. محاسبه بهای تمام شده محصولات ساخته شده در موسسات تولیدی
4. محاسبه هزینه حمل و نقل یک تن بار در موسسات حمل و نقل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. در یک کارگاه پیراهن دوزی کدام گزینه جزء هزینه مستقیم ساخت محسوب می شود؟

1. نخ
2. پارچه
3. اجاره محل کارگاه
4. حق بیمه کارگران (سهم کارفرما)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. - اگر استهلاک ماشین آلات بر اساس تعداد تولید محاسبه شود هزینه استهلاک ماشین آلات از کدام هزینه هاست ؟

1. نیمه متغیر
2. ثابت
3. متغیر
4. هزینه توزیع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. هزینه دستمزد مرخصی کارگرانی که به طور مستقیم در تولید هستند به بدهکار کدام حساب ثبت می‌شود؟

1. سربار ساخت
2. سربار اداری
3. دستمزد مستقیم
4. کالای در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون صنعتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1019 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری