Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر رایانه
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر رایانه» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. كداميك از گزينه هاي پنجره shutdown به معني راه اندازي مجدد سيستم مي باشد

1. Restart
2. Log off
3. Stand by
4. Restart in Ms Dos mode
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. در کدام روش نمایش نشانه ها ،می توان نمایش لیستی از نشانه ها به همراه جزئیات آنها را دید

1. Thumbnail
2. Tile
3. Detail
4. Icon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. براي هم ترازي اعشاري از كدام نوع Tab استفاده مي شود ؟

1. Right Tab
2. Bar Tab
3. decimal Tab
4. center Tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام کلید روی صفحه کلید باعث ایجاد فاصله می شود؟

1. CAPSLOCK
2. BACKSPACE
3. SPACEBAR
4. ESC
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدامیک از سخت افزارهای زیر کارت توسعه است ؟

1. برد اصلی
2. مودم
3. RAM
4. CPU
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. مدل هفت لایه ای مرجع برای بررسی شبکه چه نام دارد؟

1. OSI
2. SNA
3. TCP/IP
4. Apple Talk
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. جدیدترین کارتهای گرافیک در کدام اسلات قرار می گیرند؟

1. PCI
2. PCIE
3. ACP
4. PCI
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کدام جمله صحیح است؟

1. بهتر است هنگام صبح که سرحال هستید تمام عملیات ورود داده ها را انجام دهید.
2. لازم است تا حد امکان نزدیک صفحه نمایش بنشینید تا به چشمها فشار نیاید.
3. اگر خیلی به صفحه نمایش نزدیک باشید ممکن است دچار یک ویروس کامپیوتری شوید.
4. بهترین روش برای اجتناب از آسیب های ناشی از فشار مستمر این است که هر گاه احساس خستگی کردید به کار خود ادامه دهید، به این ترتیب عضلات دست شما سریع تر پرورش می یابد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. برای تعیین چاپگر پیش فرض روی چاپگر نصب شده موردنظر کلیک راست کرده وگزینه.......را انتخاب می کنیم.

1. Printing preference
2. pause printing
3. set as default printer
4. sharing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. برای تکرار تصویر زمینه میزکار گزینه ................. انتخاب می شود .

1. Center
2. Tile
3. Stretch
4. Repeat
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. کدام یک از کلیهای زیر دو حالته است؟

1. Num Lock
2. Scroll Lock
3. Caps Lock
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. محل نصب CPU کدامیک از موارد زیر است؟

1. SLOT1
2. سوکتZIF
3. CPU PORT
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. منظور از Hanging چیست؟

1. فاصله میان خطوط پاراگراف
2. بیرون زدگی خط اول پاراگراف
3. تورفتگی خط اول پاراگراف
4. تورفتگی خط دوم به بعد پاراگراف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. کدامیک از دستگاه های زیر ورودی است ؟

1. چاپگر (Printer)
2. رسام (Plotter)
3. صفحه نمایش (Monitor)
4. پویشگر (Scanner)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. برای انتخاب آیکونها به طور غیر همجوار از کدام کلید استفاده می کنیم؟

1. Ctrl
2. Shift
3. Alt
4. ESC
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. در صورتیکه بخواهیم صفحه کلید زبان فارسی ( تایپ فارسی ) رابه ویندوز XP اضافه کنیم ، از کدام برنامه استفاده می کنیم ؟

1. Fonts
2. Regional and Language Options
3. Add or Remove Programs
4. Administrative Tools
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. جهت ایجاد یک پوشه در ویندوز کدام گزینه صحیح است؟

1. File/new/text document
2. File/new/folder
3. Edit/new/text document
4. Edit/new/folder
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. براي حذف دائمي فايل ها و پوشه ها از كدام كليد استفاده مي شود؟

1. alt
2. shift
3. ctrl
4. enter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای خروج کامل از ویندوز از پنجره Shut down windows باید مورد .......... را انتخاب کرد

1. Stand by
2. Shut down
3. Restart
4. Restart in ms-Dos mod
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. به کدامیک از موارد زیر می توان کادر اضافه نمود؟

1. یک جدول
2. یک سلول مشخص
3. یک پاراگراف
4. هر سه مورد صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. کلید ترکیبی ctrl+f چه عملی انجام می دهد؟

1. font
2. find
3. file
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. برای تعریف یک سبک جدید کدام عمل مناسب است ؟

1. فرمان Auto correct
2. فرمان Style
3. Format painter
4. Auto Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. کار گزینه ی Empty Recycle Bin چیست ؟

1. بازیابی فایل ها و پوشه های حذف شده
2. تغییر ظرفیت سطل بازیافت
3. خالی کردن سطل بازیافت
4. اعلام هشدار سطل بازیافت در هنگام حذف کردن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. خروجی کدام تابع با Average(A1:A10) برابر است؟

1. Sum(A1:A10)/10
2. Sum(A1:A10)/Count(A1:A10)
3. (A1:A10)/10
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. کدام یک از وسایل ذخیره سازی ِ اطلاعات زیر ، ظرفیت بیشتری دارد ؟

1. دیسکت (Floppy)
2. Zip Disk
3. دیسک سخت (Hard disk)
4. CD-ROM
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. مصرف کابل در کدام شبکه کمتر است؟

1. Ring
2. Star
3. Bus
4. Mesh
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. در کدامیک از کارهای زیر استفاده از کامپیوتر توصیه می شود؟

1. کارهای تکراری که نیاز به تخصص ندارد.
2. کارهایی که به راحتی قابل اتوماتیک سازی هستند.
3. کارهای خطرناک
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. رايانه هاي شخصي جزء كداميك از رده هاي زير محسوب مي شود؟

1. رايانه هاي بزرگ main
2. رايانه هاي كوچك mini
3. ابر رايانه ها super
4. ريز رايانه ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. Cpu شامل چه قسمتهایی می باشد ؟

1. واحد کنترل ،حافظه کمکی ، واحد محاسبه و منطق
2. واحد کنترل ، ثبات ، Alu، Cache
3. واحد ورودی ،واحد خروجی ،.واحد کنترل،حافظه اصلی
4. حافظه اصلی ،ثبات ،واحد کنترل ،Alu
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. توپولوژی در یک شبکه چیست؟

1. به کامپیوتر در شبکه گویند.
2. نوع اتصال کامپیوترها به یکدیگر را گویند.
3. استاندارد تبادل اطلاعات میان کامپیوترهای شبکه
4. نوعی کارت شبکه است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدام کابل پیشرفته ترین و پرسرعت ترین نوع کابل شبکه به شمار می رود؟

1. کابل کواکسیال
2. کابل UTP
3. کابل STP
4. فیبر نوری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. برای دسترسی به سایت های با قالب com.نام سایت .www کافیست بعد از تایپ نام سایت کلیدهای .... رابزنیم.

1. Ctrl+Alt
2. Ctrl+Enter
3. Ctrl+Esc
4. Ctrl+Shift
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. برای انجام تنظیمات منطقه ای وزبان ازکدام برنامه استفاده می شود؟

1. Display
2. Date and Time
3. Regional and Language Options
4. Power Options
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. برای باز کردن منوی کنترل پنجره فعال از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟

1. Alt+esc
2. Ctrl
3. Alt+space
4. Ctrl+space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام حافظه فقط خواندنی و قابل برنامه ریزی است؟

1. Ram
2. Eprom
3. Prom
4. Rom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. از کدام گزینه برای دسترسی به پوشه ها و فایل ها استفاده می شود؟

1. Task manager
2. start
3. all program
4. my computer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. کدام کامپیوتر قابل حمل می باشد؟

1. pc
2. laptop
3. mainframe
4. Super computer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. به منظور درج یادداشت برای سلولهای دلخواه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. insert
2. delete
3. edit
4. comment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. به برداشت و استفاده از اطلاعات ..................گویند.

1. داده
2. پردازش
3. دانش
4. خروجی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. در کدام نوع از دیسکها برای دسترسی به اطلاعات از پرتو لیزر استفاده می شود؟

1. فلاپی دیسک
2. CD-ROM
3. DVD-ROM
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر رایانه:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 613 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات