Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون ICDL1 2007
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین ICDL1 2007» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام یک از دستگاه های زیر فقط به عنوان دستگاه ورودی مورد استفاده قرار میگیرد؟

1. Touch screen
2. Smartboard
3. Printer
4. Scanner
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. برای اینکه در یک جدول یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Merge Cells
2. Select Row
3. Split Cells
4. Select Column
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. تفاوت Style و الگو چیست؟

1. الگو کلی تر از Styleاست و آن را دربر می گیرد.
2. Style کلی تر از الگو است و آن را در بر می گیرد.
3. Style و الگو هر کدام قسمتی از تنظیم ها را ذخیره می کنند.
4. Style فقط به قالب بندی مربوط می شود و الگو قالب بندی را ذخیره می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. برای تنظیم حاشیه های سند از کدام دکمه استفاده می شود؟

1. column
2. size
3. margins
4. orientation
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. حداکثر تعداد پرونده هایی که می توان در یک رایانه ذخیره کرد چقدر است؟

1. بستگی به سیستم عامل دارد
2. بستگی به نرم افزاری دارد که پرونده ها را مدیریت می کند
3. بستگی به ظرفیت دیسک سخت دارد
4. بستگی به مقدار RAM دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. از کدام گزینه برای تغییر تصویر پس زمینه میز کار ویندوز 7 استفاده میکنیم؟

1. Desktop background
2. Display
3. Change desktop icon
4. Window color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. برای نمایش تاهل و عدم تاهل یک فرد از چه نوع فیلدی استفاده می شود؟

1. hyper link
2. look up wizard
3. yes/no
4. OLE object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. یک گیگا بایت معادل ...... است.

1. 2 به توان 10 مگابایت
2. 1024 کیلوبایت
3. 2 به توان 10 اگزاترابایت
4. 1024ترابایت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. برای حرکت به انتهای سند از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟

1. ctrl+home
2. ctrl+end
3. Alt+end
4. Alt+down
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام یک از گزینه های موجود در برگه NUMBER موجود در کادر محاوره FORMAT CELLSامکان تعیین واحد پول را دارد؟

1. PATTERNS
2. ALIGNMENT
3. BORDER
4. FONT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. وقتی سلولی را انتخاب کنید و کلید Delete صفحه کلید را بفشارید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

1. اتفاقی نمی افتد.
2. محتوای سلول پاک می شود و سلول در جای خود باقی می ماند.
3. سلول به همراه محتوایش پاک می شود و سلول های دیگر جای آن را پر می کند.
4. سلول پاک می شود، ولی محتوایش به سلول مجاور انتقال پیدا می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. تکنولوژی ساخت کدامیک از حافظه های زیر الکترونیکی نیست؟

1. Flash Disk
2. Memory Card
3. DVD
4. SSD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. برای اضافه کردن کادر متنی به اسلاید از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Shapes
2. Symbols
3. Text Box
4. Quick parts
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای تعریف کلید میانبر برای درج یک سنبل از کادر محاوره ای symbol کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. auto correct
2. shortcut key
3. insert
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. برای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجرهPrint را انتخاب می کنیم؟

1. Current Page
2. Pages
3. Selection
4. All
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. مشخصه Default valveچه چیزی را تعیین می کند ؟

1. قانون اعتبار
2. طول داده
3. نوع داده
4. مقدارپیش فرض
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. به نرم افزاری که مصرف کننده برای مدت مشخصی به طور آزمایشی و رایگان از آن استفاده میکند ولی بعد از مدتی غیر قابل استفاده میشود نرم افزار ......... می گویند.

1. Freeware
2. Shareware
3. Demo
4. Open source
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. زماني كه بخواهيديك مربع كامل رسم كنيدبايدكدام كليدرانگهداشته ورسم راانجام دهيد؟

1. alt.
2. ctrl
3. shift
4. tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای تعریف کلید میان بر برای سمبل انتخاب شده در کادر محاوره ای Symbol باید بر روی چه دکمه ای کلیک کنیم؟

1. Aoutocorrect
2. Insert
3. Close
4. Shortcut Key
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. کدام یک از موارد زیر می تواند آدرس یک خانه از صفحه کاری باشد؟

1. 2B
2. B2A
3. BAD
4. BA2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. به عملیاتی نظیر چیده شدن متن از چپ و یا راست، رنگ قلم و ... چه اطلاق می شود؟

1. صفحه بندی
2. قالب بندی(Formating)
3. ظاهرسازی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. نرم افزارها به چند گروه تقسیم می شود؟

1. به دو گروه: نرم افزار سیستمی-نرم افزار کاربردی
2. به سه گروه: سیستم عامل-نرم افزار کاربردی-نرم افزار گرافیکی
3. به دو گروه: نرم افزارهای سطح پایین – نرم افزارهای سطح بالا
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. کدام قسمت آدرس پست الکترونیک info@irantvto.ir حوزه سازمانی (domain) محسوب میشود؟

1. ir
2. Irantvto.ir
3. Info
4. @
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. کدام نوع داده به منظور داده های متنی استفاده می شود؟

1. NUMBER
2. DATE
3. TEXT
4. CURRENCY
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. با استفاده از کدام برنامه زیر می توان فایل power pointمان را درهرکامپیوتردیگری بدون نیازبه نصب برنامه پاورپوینت اجرا کرد؟

1. update windows
2. WINRAR
3. power point viewer
4. Photoshop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. با استفاده از ........ می‌توان در سندهای چند صفحه‌ای، محل‌هایی را انتخاب و تعریف نمود تا بتوان در زمان احتیاج سریع به آن‌ها دسترسی داشت.

1. Bookmark
2. AutoCorrect
3. Footnote
4. Replace
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. اگر محدوده چاپ تعریف نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

1. سند چاپ نخواهد شد.
2. کل کاربرگ چاپ نخواهد شد.
3. کل کارپوشه چاپ خواهد شد.
4. محدوده را Excel تخمین می زند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. کدامیک از گزینه های زیر تعریف پویشگر ( Scanner ) است؟

1. دستگاهی است ورودی, که تصاویر, اسناد و اشکال گرافیکی را به رایانه وارد می کند.
2. دستگاهی است خروجی, که اشکال را از رایانه دریافت و ترسیم می کند
3. دستگاهی ورودی و خروجی است که اسناد را به صورت گرافیکی وارد رایانه می کند
4. دستگاهی است خروجی, که تصاویر, اسناد و اشکال گرافیکی را به رایانه وارد می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. برای ذخیره کردن یک فایل چگونه باید اقدام کرد؟

1. فشردن کلید Ctrl+S
2. انتخاب گزینه Save از منوی File
3. کلیک بر روی ابزار Save از جعبه ابزار استاندارد
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. کدام گزینه در مورد سیستم حفاظتی کاربرگ ها صحیح است؟

1. سیستم حفاظتی فقط زمانی می تواند فعال شود که رایانه به شبکه متصل باشد.
2. سیستم حفاظتی به طور پیش فرض فعال است، ولی شامل هیچ کدام از سلول ها نمی شود.
3. سیستم حفاظتی کاربرگ ها فقط مانع ویرایش شدن اطلاعات می شود، ولی به طور کامل مانع دیده شدن آن ها نمی شود.
4. سیستم حفاظتی کاربرگ ها را فقط مدیر شبکه می تواند تنظیم کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. کدامیک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ می باشد؟

1. چاپگر سوزنی
2. چاپگر لیزری
3. چاپگر ضربه ای
4. چاپگر جوهر افشان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. با استفاده از کدام تب از کادر محاوره ای Format cell می توان هم ترازی داده ها را در خانه ها انجام داد؟

1. Alignment
2. Font
3. Number
4. Border
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. در هنگام پیش نمایش چاپ برای خروج از حالت پیش نمایش بر روی دکمه ....... می توان کلیک کرد؟

1. Close
2. Margins
3. Setup
4. Zoom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. كداميك ازابزارهاي زيربراي رسم مربع به كارميرود؟

1. oval
2. rectangle
3. circle
4. ellips
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. استفاده ازکدام برنامه برای ایجاد فایل تصویری (نقاشی) مناسب تر است؟

1. Word pad
2. Notepad
3. Paint
4. Snipping tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کلید ترکیبی برای انتخاب هم زمان سلول ها، Ctrlو Shiftاست. تفاوت عملکرد این دو کلید در چیست؟

1. Ctrl برای انتخاب عناصر مجاور وShift برای عناصر غیر مجاور است.
2. Shift برای انتخاب عناصر مجاور وCtrl برای عناصر غیر مجاور است.
3. Ctrl برای سلول ها کاربرد دارد و Shiftبرای نمودارها و سایر عناصر
4. Shift برای سلول ها کاربرد دارد وCtrl برای نمودارها و سایر عناصر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. ایجاد ارتباط بین جداول در برنامه Accessراچه می نامند؟

1. paste linke
2. create tables
3. Tables link
4. Relationsship
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برای ذخیره فایل برای استفاده در وب کدام گزینه استفاده میشود؟

1. save
2. save as web page
3. save as
4. save work space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام حافظه سرعت دستیابی بیشتری دارد؟

1. CD
2. DVD
3. RAM
4. Hard Disk
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. ابزار Text Box از نوار ابزار Drawing به چه منظوری استفاده می شود؟

1. برای رسم مستطیل
2. برای ایجاد یک جعبه متنی
3. برای رسم دایره
4. برای رسم خط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون ICDL1 2007:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 778 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات