Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فلش(Flash)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فلش(Flash)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای ترسیم یک خط راست کدام ابزار مناسب تر است؟

1. Pen
2. Pencil
3. Shape
4. Line Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. کدام نوع قالب بندی صدا در نرم افزار Flash قابل استفاده است؟

1. MID
2. REM
3. MIDI
4. MP3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. از این نوع حالت دکمه برای ساخت متن راهنما ToolTip استفاده می شود.

1. Up
2. Down
3. Over
4. Hit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. توسط این لایه می توان لایه های زیرین را پوشش داد و مانع از نمایش عناصر آنها شد.

1. Tween Layer
2. Normal
3. Guide
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. کدام نوع سنبل برای عناصری به کار می رود که دارای حرکتی مستقل از حرکت اصلی خط زمان نیست؟

1. Movie Clip
2. Button
3. Graphic
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. ترسیم خطوط دست آزاد توسط ابزار ...... امکان پذیر است؟

1. pen
2. pencil
3. line
4. freeline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کدام فرمان امکان ترسیم خط با دست آزاد را در اختیار شما قرار می دهد؟

1. Poly star
2. Pen
3. Brush
4. Pencil
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. فایل های با پسوند .... را با Flash player می توان مشاهده نمود اما نمی توان ویرایش کرد.

1. Swf
2. Png
3. Fla
4. Html
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لا اقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لا اقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. خط زمان در کدامیک از انواع سمبلها با خط زمان معمول تفاوت دارد؟

1. Movie Clip
2. Button
3. Graphic
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. پارامتر Alpha نشان دهنده چه خاصیتی است؟

1. رنگ مبنا
2. روشنایی رنگ
3. اشباع رنگ
4. شفافیت رنگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لااقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لااقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. توسط کدام گزینه می توان یک تصویر طرح بیتی (Bitmap) را به تصویر برداری (Vector) تبدیل نمود؟

1. Vector Bmp
2. Image
3. Convert
4. Trace Bitmap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. برای ساختن فریم کلیدی خالی از چه کلیدی استفاده می کنید؟

1. F5
2. F6
3. F7
4. F8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. چند روش برای برای ورود متن در صفحه داریم؟

1. متن ایستا
2. متن پویا
3. متن ورودی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. برای مشاهده نقاط موجود در مسیر از کدام ابزار استفاده می کنید؟

1. Selection
2. Brush
3. Sub Selection
4. Pencil
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. توسط کدام منو می توان یک لایه جدید ایجاد نمود؟

1. layer
2. edit
3. modify
4. insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. در مورد رنگ HSB پارامتر S برحسب چه کمیتی سنجیده می شود؟

1. شماره رنگ مبنا
2. درجه (زاویه)رنگ مبنا در کره رنگ
3. فرکانس رنگ مبنا
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. یک مربع توخالی ترسیم کرده ایم توسط کدام گزینه می توان داخل آن را رنگ کرد؟

1. Fill Trans Form
2. Paint bucket
3. Fill
4. Fill color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. ابعاد صفحه نمایشی در کدام پنل تنظیم می شود؟

1. Preview
2. Print Setup
3. Properties
4. Page Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. می خواهیم انیمیشنی ایجاد کنیم که در آن یک مربع به یک ستاره تبدیل شود. از کدام نوع انیمیشن استفاده می کنیم؟

1. Motion Tween
2. فریم به فریم
3. Shape Tween
4. انیمیشن نوع IK
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. توسط کدام گزینه از پنل Cobr mixer می توان یک گزینه را شفاف (کم رنگ) نمود؟

1. Solid
2. Liner
3. Alpha
4. Radial
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدامیک از انواع سمبل ها می توانند خود ، یک عنصر متحرک باشند؟

1. Movie Clip
2. Button
3. Graphic
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدام یک از فرمت های زیر قابلیت پخش در Flash Player را دارد؟

1. 3gp
2. Flv
3. Avi
4. Mov
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. خط زمان در کدام یک از سمبل ها با خطوط زمان معمول تفاوت؟

1. movie clip
2. button
3. graphic
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. بافتی را ایجاد می کند که در آن طیف رنگ از ابتدا به انتها ( به صورت قرینه ) تکرار شود.

1. Repeat
2. Reflect
3. Extend
4. Overflow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدام گزینه زیر خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash,Dot
2. Dot
3. point
4. solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. با انتخاب منوی Ease در پانل Properties و تعیین مقدار 100- در اولین فریم یک Motion Tween چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود؟

1. در سرعت انیمیشن تاثیردارد.
2. انیمیشن در طول مسیر کند خواهد شد.
3. سرعت انیمیشن بالا می رود.
4. انیمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدام یک از اشکال زیر با فرامین موجود در دکمه جهشی rectangle قابل رسم نیست؟

1. ذوزنقه
2. مستطیل
3. چند ضلعی منظم
4. ستاره منظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. کلیدهای نامرئی ، کلید هایی هستند که فقط شی در فریم ........... از سمبل Button وجود داشته باشد.

1. VP
2. OVER
3. DOWN
4. HIT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدام گزینه یک فریم کلیدی خالی ایجاد می کند؟

1. blank key frame
2. frame
3. empty frame
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. کدام نوع داده ای برای متغیر هایی که دارای دو حالت صحیح و غلط است، مناسب می باشد؟

1. Int
2. Unit
3. Number
4. Boolean
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است؟

1. تعیین فونت
2. تعیین اندازه فونت
3. تبدیل متن به فرا پیوند
4. تنظیم نحوه ترازبندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است؟

1. تعیین فونت
2. تعیین اندازه فونت
3. تبدیل متن به فراپیوند
4. تنظیم ترازبندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. شفافیت و ماتی رنگ توسط ............. در پالت رنگ تعیین می شود.

1. Opacity
2. Gradient
3. Alpha
4. Alpha
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. جهت تعیین حاشیه و فرورفتگی متن از کدام قسمت پنجره properties استفاده می شود؟

1. character position
2. font
3. format
4. Auto
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام کلید عملیاتی پانل Action را باز می کند؟

1. F2
2. F5
3. F7
4. F9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. توسط کدام ابزار می توان گرادیان های ترسیم شده را تغییر داد؟

1. Free Transform
2. Fill Transform
3. Paint Bucket
4. Fill
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. جهت چرخاندن و کج کردن یک شکل از کدام حالت ابزار free transform استفاده می شود؟

1. scale
2. rotate &skew
3. envelope
4. distort
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام گزینه زیر ، خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash Dot
2. Dot
3. Point
4. Solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فلش(Flash):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 119 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی