Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فلش(Flash)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فلش(Flash)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام گزینه زیر خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash,Dot
2. Dot
3. point
4. solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. پسوند فایلهای فلش چیست؟

1. .Fla
2. .Swf
3. .Flv
4. .Fav
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. کدامیک از انواع سمبل ها می توانند خود ، یک عنصر متحرک باشند؟

1. Movie Clip
2. Button
3. Graphic
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. ابعاد صفحه نمایشی در کدام پنل تنظیم می شود؟

1. Preview
2. Print Setup
3. Properties
4. Page Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدام نوع متن برای ورود اطلاعات در فیله های یک فرم مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Normal
2. Dynamic
3. Static
4. Input
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. کدام کلید عملیاتی پانل Action را باز می کند؟

1. F2
2. F5
3. F7
4. F9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. در یک فرم ثبت نام چنانچه کاربر بخواهد جنسیت خود را انتخاب نماید. استفاده از کدام کامپونت مناسب است؟

1. List Box
2. Radio Button
3. Push Button
4. Combo Box
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. برای ساختن فریم کلیدی خالی از چه کلیدی استفاده می کنید؟

1. F5
2. F6
3. F7
4. F8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. کدام متد پخش فیلم را به فریم بعدی منتقل کرده و نمایش فیلم را متوقف می کند؟

1. ()GotoAndStop
2. ()PrevFrame
3. ()NextFrame
4. ()GotoAndStop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. فایل های با پسوند .... را با Flash player می توان مشاهده نمود اما نمی توان ویرایش کرد.

1. Swf
2. Png
3. Fla
4. Html
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. یک مربع توخالی ترسیم کرده ایم توسط کدام گزینه می توان داخل آن را رنگ کرد؟

1. Fill Trans Form
2. Paint bucket
3. Fill
4. Fill color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. ترسیم خطوط دست آزاد توسط ابزار ...... امکان پذیر است؟

1. pen
2. pencil
3. line
4. freeline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. به محدوده ای که عناصر گرافیکی برای نمایش درون آن قرار می گیرد گفته می شود؟

1. stage
2. panel
3. work area
4. time line
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. به صورت پیش فرض در یک فیلم فلش چند فریم در هر ثانیه نمایش داده می شود؟

1. 12
2. 15
3. 14
4. 21
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. کدام متد برای پخش فیلم متوقف شده مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Next Frame
2. Go to And play
3. Go to And Stop
4. Play
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. در این انیمیشن هر فریم نسبت به فریم قبلی دارای تغییر کوچکی است.

1. Tweening
2. IK
3. Frame by Frame
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. طیف رنگی دایره ای شکل توسط کدام گزینه تولید می شود؟

1. Solid
2. Radial
3. Bitmap
4. None
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. رویدادی از موس است که پس از خارج شدن موس از محدوده مورد نظر به خارج؟

1. release
2. rollover
3. rollout
4. key press
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. توسط این لایه می توان لایه های زیرین را پوشش داد و مانع از نمایش عناصر آنها شد.

1. Tween Layer
2. Normal
3. Guide
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. مقدار 100 را برای پارامتر Alpha منجر به تولید چه رنگی می شود؟

1. کاملا روشن
2. کاملا شفاف
3. کاملا تیره
4. کاملا مات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. تعیین ضخامت خطوط توسط کدام گزینه پانل Properties انجام می شود؟

1. Fill
2. Stroke Weight
3. Dash Line
4. Fade
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدا را به تدریج کم یا زیاد کرد؟

1. effect
2. sound
3. sync
4. repeat
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدام گزینه زیر ، خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash Dot
2. Dot
3. Point
4. Solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. توسط کدام گزینه از پنل Cobr mixer می توان یک گزینه را شفاف (کم رنگ) نمود؟

1. Solid
2. Liner
3. Alpha
4. Radial
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدام گزینه از پالت format option فاصله سطر های یک پاراگراف را از لبه ها تنظیم می کند؟

1. indent
2. size
3. space
4. tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. جهت تعیین حاشیه و فرورفتگی متن از کدام قسمت پنجره properties استفاده می شود؟

1. character position
2. font
3. format
4. Auto
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. در Flash محلی که کارهای هنری خود را در آن رسم می کنید چه نامیده می شود؟

1. Stage
2. Toolbox
3. Library
4. Panel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. به کمک کدام گزینه مقدار نور تخمین زده می شود؟

1. Magnification
2. Light Metering
3. Infra Red
4. Manual
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدام فرمان قالب بندی خودکار برنامه نوشته شده را اصلاح می کند؟

1. Correct
2. Margin
3. Formatting
4. Auto format
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. کدام حالت پخش صدا مخصوص صفحات وب است؟

1. stop
2. stream
3. even
4. start
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لااقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لااقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدام ابزار می تواند اشیاء اتنخاب شده را جابجا کند؟

1. move tool
2. subselect tool
3. zoom
4. select tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. منحنی های تولید شده توسط فرمان pen چه نام دارد؟

1. منحنی های گاوس
2. منحنی های بزیر
3. منحنی های هموار
4. منحنی های بسته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. بافتی را ایجاد می کند که در آن طیف رنگ از ابتدا به انتها ( به صورت قرینه ) تکرار شود.

1. Repeat
2. Reflect
3. Extend
4. Overflow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. توسط کدام ابزار می توان گرادیان های ترسیم شده را تغییر داد؟

1. Free Transform
2. Fill Transform
3. Paint Bucket
4. Fill
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است؟

1. تعیین فونت
2. تعیین اندازه فونت
3. تبدیل متن به فرا پیوند
4. تنظیم نحوه ترازبندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. فشردن کدام کلید فیلم را در محیط طراحی اجرا می کند؟

1. enter
2. f12
3. f5
4. f2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. کدام فرمان از منوی File می تواند فیلم فلش را در پنجره مرورگر انتشار دهد؟

1. Save & Compact
2. publish
3. Save For web
4. Page Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای ترسیم یک خط راست کدام ابزار مناسب تر است؟

1. pen
2. pencil
3. shape
4. line tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. جهت نمایش امتیاز در یک بازی ایجاد شده در فلش از کدام نوع متن استفاده می کنیم؟

1. متن ایستا
2. متن پویا
3. متن ورودی
4. متن معمولی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فلش(Flash):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 119 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی