Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام محور به عنوان محور پیش فرض برای extrudeمحسوب میگردد؟

1. محور x
2. محور y
3. محورz
4. همه محورها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. كدام يك از دستورات زير داراي يك جسم فرعي است؟

1. Extrude
2. Bevel
3. Lathe
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟

1. باریک کردن موضوع
2. تغییر مقیاس موضوع
3. پخ زدن موضوع
4. چرخاندن و پیچاندن موضوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. در فرمان helixبا کدام گزینه میتوانید مارپیچ را به پایین یا بالای شکل نزدیک تر کنید؟

1. turns
2. bias
3. height
4. radius2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. برای تکرار یک انیمیشن از فریم ابتدایی تا فریم انتهایی و برعکس کدام حالت را در وضعیت LOOP انتخاب میکنیم؟

1. Reverse
2. Ping-Pong
3. Forward
4. Backward
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. در یک شکل نقطه ای که از تقاطع دو یا چند خط به دست می آید چه نام دارد؟

1. polyline
2. segment
3. edge
4. vertex
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. اگر بخواهیم درصد عبور نور از جسم را کنترل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Transformation
2. Self illumation
3. Opacity
4. Light Advanced
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدام دستور برای متحد کردن 2 موضوع بکار می رود؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Ngon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. براي آنكه ميزان تقسیمات يك جسم افزايش يابد چه بايد كرد؟

1. استفاده از دو دستور Tile و Mesh Smooth
2. مقدارAmount آنرا بايد افزايش دهيم
3. از تكنيك اجسام مركب استفاده نماييم
4. مقدارSegment را افزايش دهيم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. تفاوت ZOOMوpan در چیست؟

1. zoom در جهت محور x و pan در جهت محورzانجام میشود
2. zoom در جهت محور z و pan در جهت محورx yانجام میشود
3. zoom در جهت3 محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
4. zoom و pan تفاوتی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. رای مشاهدة مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Auto Backup
2. Customize
3. Configure Paths
4. View Paths
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. برای انتخاب حالتهای مختلف نمایش موضوعات در ویوپورت ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. View port Configuration
2. Rendering / Environment
3. Disable Texture
4. Rendering /Track View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. مشاهده سلسله مراتب Link در كدام پنجره امكان پذير است؟

1. Hierarchy
2. Schematic View
3. Track View
4. Display
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. می خواهیم دستوری روی موضوع پیاده کنیم تا تحت ویرایش یا اصلاح قرار نگیرد?

1. Hide
2. Hide by hit
3. Freeze
4. Unfreeze
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. در 3dmax چند نور پیش فرضDefault Light وجود دارد و چند تای آن به طور پیش فرض روشن می باشد؟ ( به ترتیب از راست به چپ)

1. 1و1
2. 2و2
3. 1و2
4. 2و1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. برای ایجاد فیلم به طول 300 فریم چه تنظیمی را باید انجام داد؟

1. در قسمت Time Configuration و عدد End Time را روی 299 تنظیم می کنیم.
2. در نوار Time Line در پائین پنجره Max روی عدد 100 دابل کلیک کرده و عدد 299 را وارد می کنیم.
3. در هنگام رندر تنظیم می کنیم که 300 فریم را رندر گیری کند.
4. در حین تنظیم دوربین برای فیلم برداری از فریم 0 تا 299 ( جمعاً 300 فریم ) را فیلم برداری کرده و رندر را روی 299 تنظیم کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. در قسمت Map پنجره Material Editor ، کدام نقش با توجه به رنگهای تصویر بیت مپ مورد نظر ، روی سطح جسم برآمدگی یا تورفتگی ایجاد می کند؟

1. Bump
2. Reflection
3. Orientation
4. Diffuse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. در تابع Edit Spline برای ویرایش اضلاع یا لبه های موضوع ، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. Spline
2. Vertex
3. Segment
4. Face
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. براي همسوسازي اجسام از چه دستور استفاده ميشود؟

1. Align
2. Clone
3. Mirror
4. Position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. در فرمان lineکدام پارامتر باعث میشود که بسته به انحنا یاشیب منحنی تعداد قطعات بین دو گره به مقتضی کم یا زیاد شود؟

1. steps
2. renderable
3. drag type
4. adaptive
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. براي ارتفاع دادنSpline چه دستوري كاربرد دارد؟

1. Bevel
2. Lathe
3. Extrude
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود،کدام فرمان بکار میرود؟

1. Align
2. Clone
3. Array
4. Mirror
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. در كدام شيوه نمايشي وجه های جسم نمايش داده مي شود؟

1. WIRE FRAME
2. SMOOTH
3. FACET
4. Bounding Box
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. اگر بخواهیم اشیاء که به صورت گروه در آمده اند به یک گروه کلی تبدیل شوند چه دستوری است؟

1. Group
2. Assembly
3. Attach
4. Merge
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. اگر میخواهید شعله های ایجاد شده شباهت زیادی

1. regularity برابر یک
2. regularity برابر صفر
3. densityبرابر یک
4. densityبرابر صفر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟

1. Show Grid
2. Show Statistics
3. Show FOV
4. Show Safe Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟

1. Decay
2. Strength
3. Planner
4. Conform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. برای ایجاد مه که به فشای محدودی محبوس باشد از کدام گزینه استفاده میکنید؟

1. utilities/atmospheric
2. utilites atmospheric bounds
3. utilites /atmospheric apparatus
4. چنین امکانی در 3dmax وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟

1. Clone
2. Align
3. Array
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. اگر میخواهید snapبر روی خطوط شطرنجی و شبکه ای موجود در صحنه تاثیر داشته باشد کدام گزینه را به کار میبرید؟

1. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب vertex
2. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب edge
3. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب grid
4. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب gride spacing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور را تنظیم کنید؟

1. Ambient
2. Diffuse
3. Specular
4. Opacity
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. ازكدام فرمان درابزارArray ميتوان تمامي اجسام كه از يك مسير پيروي كنندو با مسير هم جهت شوند استفاده كرد؟

1. Follow
2. Uniform
3. Re-orient
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. با کدام پارامتر میتوانید تعداد پره های ستاره را تنظیم کنید؟

1. distoration
2. steps
3. fillet radius 1
4. fillet radius 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. براي ايجاد خميدگي در يك جسم در طول آن بطور يكنواخت از كدام دستور ميتوان استفاده كرد؟

1. Lathe
2. Twist
3. Extrude
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟

1. Bend
2. Edit spline
3. Taper
4. Edit mesh
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. برای ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده میشود؟

1. shine sterngth
2. ambient
3. soften
4. face map
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام گزینه به معنای خاصیت خود نور دهی میباشد؟

1. Shininess
2. self-illumination
3. opacity
4. filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Shine strength
2. Ambient
3. Soften
4. Face map
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. كدام يك از دستورات زير عملياتهاي بولي را روي يك اسپیلاين مركب انجام مي دهد؟

1. Union
2. Trim
3. Intersection
4. Boolean
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. برای انحنای گوشه های مستطیل در فرمان Rectangle از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Length
2. Width
3. Corner Radius
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی