Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای مدل سازی یک فنجان یا جام کدام روش حجم سازی را بکار می برید؟

1. Extrude
2. Lathe
3. Loft
4. Bevel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. براي ايجاد خميدگي در يك جسم در طول آن بطور يكنواخت از كدام دستور ميتوان استفاده كرد؟

1. Lathe
2. Twist
3. Extrude
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Shine strength
2. Ambient
3. Soften
4. Face map
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. براي ذخيره موقتي يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Cut
2. Copy
3. HOLD
4. FETCH
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدام یک از حالتهای زیر موضوع را طبعیتر و هموارتر نشان می دهد؟

1. Bounding box
2. Wire frame
3. Lit wire frame
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود،کدام فرمان بکار میرود؟

1. Align
2. Clone
3. Array
4. Mirror
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. برای تغییر Frame Mode به Key Mode در نوار زمان ، کدام گزینه به کار می رود؟

1. Snap Toggle
2. Next Frame Key
3. Current Frame
4. Key Mode Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. رای مشاهدة مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Auto Backup
2. Customize
3. Configure Paths
4. View Paths
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟

1. Axis
2. Chamfer
3. Segment
4. Fillet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه يك راس گرد شود؟

1. Chamfer
2. Cross Insert
3. Fillet
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. در فرمان helixبا کدام گزینه میتوانید مارپیچ را به پایین یا بالای شکل نزدیک تر کنید؟

1. turns
2. bias
3. height
4. radius2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. براي ساختن يك آرايه با تغییر ابعاد یکسان بايد از كدام حالت استفاده كرد؟

1. Scale Transform
2. Uniform
3. Pivot Point Center
4. Re-orient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. اگر بخواهیم در ابزار Scale به طوری عمل کنیم که حجم کلی ثابت بماند ولی بتوان در راستاهای مختلف مقیاس های متفاوتی را اعمال نمود از کدام حالت استفاده می کنیم؟

1. UniForm
2. Non-Uniform
3. Squash
4. Selectand scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. در قسمت Map پنجره Material Editor ، کدام نقش با توجه به رنگهای تصویر بیت مپ مورد نظر ، روی سطح جسم برآمدگی یا تورفتگی ایجاد می کند؟

1. Bump
2. Reflection
3. Orientation
4. Diffuse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در فرمان Helix کدام گزینه باعث می شود که چرخش ها و مارپیچ ها به ابتدای مارپیچ نزدیکتر باشند؟

1. Bias منفی
2. Bias مثبت
3. Turns منفی
4. Turnsمثبت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. براي ساختن يك آرايه عكس فوري از يك جسم در حال حركت از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Mirror
2. Snapshot
3. Array
4. Spacing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. فرمان rectangleبرای رسم کدام شکل کاربرد دارد؟

1. مکعب
2. مستطیل
3. لوزی
4. چند ضلعی متنظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. در فرمان ngonکدام گزینه به معنای دایره محاطی میباشد ؟

1. sides
2. circular
3. inscribed
4. circumscribed
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. براي تغيير ابعاد یکنواخت يك جسم از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Squash Scale
2. Uniform Scale
3. Scale
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. در 3d Max سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي NTSC چند فريم در ثانيه است؟

1. 25
2. 29.97
3. 24
4. 30
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. در فرمان cloneکدام پارامتر باعث میشود که هیچ وابستگی و ارتباطی بین موضوع اولیه و ثانویه وجود نداشته باشد

1. copy
2. instance
3. reference
4. array
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. برای ایجاد مه که به فشای محدودی محبوس باشد از کدام گزینه استفاده میکنید؟

1. utilities/atmospheric
2. utilites atmospheric bounds
3. utilites /atmospheric apparatus
4. چنین امکانی در 3dmax وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. برای انتخاب نمای عقب کدام کلید به کار میرود؟

1. F
2. K
3. B
4. C
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. تفاوت ZOOMوpan در چیست؟

1. zoom در جهت محور x و pan در جهت محورzانجام میشود
2. zoom در جهت محور z و pan در جهت محورx yانجام میشود
3. zoom در جهت3 محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
4. zoom و pan تفاوتی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. در مدلسازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟

1. Rectangle
2. Line
3. Circle
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟

1. Clone
2. Align
3. Array
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. از کدام گزینه active viewport only فعال باشد ،انیمیشن در کدام نما نشان داده خواهد شد؟

1. هر 4 نما
2. نمای perspecive
3. نمای جاری
4. نمای دوربین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. برای انتخاب حالتهای مختلف نمایش موضوعات در ویوپورت ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. View port Configuration
2. Rendering / Environment
3. Disable Texture
4. Rendering /Track View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. ازكدام فرمان درابزارArray ميتوان تمامي اجسام كه از يك مسير پيروي كنندو با مسير هم جهت شوند استفاده كرد؟

1. Follow
2. Uniform
3. Re-orient
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدام دستور برای متحد کردن 2 موضوع بکار می رود؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Ngon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدام گزینه به معنای خاصیت خود نور دهی میباشد؟

1. Shininess
2. self-illumination
3. opacity
4. filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. کدام دکمه برای قفل کردن مجموعه انتخابی استفاده می شود؟

1. Selection Toggle
2. Selection Lock
3. Group Lock
4. Group Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدامیک از اجسام مرکب زیر ، یک جسم را به جسم دیگری متصل می کند؟

1. Scatter
2. Conform
3. Shape Merge
4. Connect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. کلید میانبر نمای پایین کدام است؟

1. F
2. B
3. U
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کدام تابع است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد?

1. Union
2. Intersection
3. Subtraction
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. براي تغییر آرایش یا چیدمان صحنه ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟

1. Configure Paths / File
2. Customize / Viewport Layout
3. Customize / Viewport configuration
4. Customize / Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور را تنظیم کنید؟

1. Ambient
2. Diffuse
3. Specular
4. Opacity
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. براي پخش انيميشن از انتها تا ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟

1. Ping Pong
2. Real Time
3. Forward
4. Reverse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. کدام نور به عنوان همه سویه استفاده میشود؟

1. Omni
2. Target Spot
3. Direct
4. Sky
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. در تکنیک extrudeکدام پارامتر باعث میشود که شکل مقطع در ابتدای آن قرار داشته باشد یا در انتهای آن؟

1. amount
2. segment
3. capping
4. output
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی