Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟

1. باریک کردن موضوع
2. تغییر مقیاس موضوع
3. پخ زدن موضوع
4. چرخاندن و پیچاندن موضوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. براي ذخيره موقتي يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Cut
2. Copy
3. HOLD
4. FETCH
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. کدام دکمه برای قفل کردن مجموعه انتخابی استفاده می شود؟

1. Selection Toggle
2. Selection Lock
3. Group Lock
4. Group Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. در فرمان cloneکدام پارامتر باعث میشود که هیچ وابستگی و ارتباطی بین موضوع اولیه و ثانویه وجود نداشته باشد

1. copy
2. instance
3. reference
4. array
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. براي اينكه سطح داخلي جسم رندر شود چه بايد كرد؟

1. بايد يك سطح مقطع از آن جسم را رندر كرد.
2. بايد جسم را از نقطه قطب آن جدا كرد.
3. بايد بردارهاي نرمال جسم برعكس شوند .
4. هرگز داخل جسم را نمي توان رندر كرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. برای انتخاب نمای عقب کدام کلید به کار میرود؟

1. F
2. K
3. B
4. C
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. کدام دستور جهت منحنی کردن گوشه های ترسیم بکار میرود؟

1. Bend
2. Chamfer
3. Taper
4. Fillet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. در فرمان ngonکدام گزینه به معنای دایره محاطی میباشد ؟

1. sides
2. circular
3. inscribed
4. circumscribed
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟

1. Decay
2. Strength
3. Planner
4. Conform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. فرمان rectangleبرای رسم کدام شکل کاربرد دارد؟

1. مکعب
2. مستطیل
3. لوزی
4. چند ضلعی متنظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. با کدام پارامتر میتوانید پره های ستاره را بچرخانید و تغییر فرم بدهید؟

1. distortion
2. steps
3. fillet radius 1
4. fillet radius 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. کدام ابزار یک از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموارتر نشان می دهد؟

1. High Light
2. Wire frame
3. Smooth
4. Lit Wire frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. براي تغییر آرایش یا چیدمان صحنه ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟

1. Configure Paths / File
2. Customize / Viewport Layout
3. Customize / Viewport configuration
4. Customize / Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟

1. اریب کردن گوشه ها
2. انحنای گوشه ها
3. چند ضلعی به دایره تبدیل می شود
4. تنظیم حالت محیطی یا محاطی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدام تابع است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد?

1. Union
2. Intersection
3. Subtraction
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. رای مشاهدة مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Auto Backup
2. Customize
3. Configure Paths
4. View Paths
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. تركيب صفحه كليدي نمايFront داخل يك ويوپورت چيست؟

1. Shift + F
2. Alt + F
3. Ctrl + F
4. F
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدام محور به عنوان محور پیش فرض برای extrudeمحسوب میگردد؟

1. محور x
2. محور y
3. محورz
4. همه محورها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. در فرمان lineکدام پارامتر باعث میشود که بسته به انحنا یاشیب منحنی تعداد قطعات بین دو گره به مقتضی کم یا زیاد شود؟

1. steps
2. renderable
3. drag type
4. adaptive
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. تری دی مکس کدام پسوند را به عنوان exportنمیتواند پشتیبانی کند؟

1. 3ds
2. ai
3. ase
4. wmf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. ماده ای به اجسام صحنه اعمال شده باشد چه نام دارد؟

1. Slot
2. Material
3. Map
4. Hot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. كدام يك ازShape هاي زير داراي ظاهر سه بعدي است؟

1. Text
2. Section
3. Helix
4. Arc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. از کدام گزینه active viewport only فعال باشد ،انیمیشن در کدام نما نشان داده خواهد شد؟

1. هر 4 نما
2. نمای perspecive
3. نمای جاری
4. نمای دوربین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. در پنجره Render ، با انتخاب گزینه Range می توان ............. را Render کرد?

1. فقط یک فریم
2. فریمهای ابتدایی
3. محدوده ای از فریمها
4. تمامی فریمها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. براي پخش انيميشن از انتها تا ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟

1. Ping Pong
2. Real Time
3. Forward
4. Reverse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟

1. Axis
2. Chamfer
3. Segment
4. Fillet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Shine strength
2. Ambient
3. Soften
4. Face map
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. اگر بخواهیم اشیاء که به صورت گروه در آمده اند به یک گروه کلی تبدیل شوند چه دستوری است؟

1. Group
2. Assembly
3. Attach
4. Merge
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود،کدام فرمان بکار میرود؟

1. Align
2. Clone
3. Array
4. Mirror
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور را تنظیم کنید؟

1. Ambient
2. Diffuse
3. Specular
4. Opacity
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Divide Evenly
2. Centered
3. End Offset
4. Count
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. براي ساختن يك آرايه دايره اي با دوران مشخص بايد از كدام حالت استفاده كرد؟

1. Move
2. Rotate
3. Scale
4. Re-Orient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. در فرمان helixبا کدام گزینه میتوانید مارپیچ را به پایین یا بالای شکل نزدیک تر کنید؟

1. turns
2. bias
3. height
4. radius2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. در فرمان Line اگر بخواهیم شیب منحنی در دو طرف گره یکسان نباشد ، کدام گزینه بکار می رود؟

1. Smooth
2. Adaptive
3. Corner
4. Bezier
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟

1. Fog
2. Volume light
3. Patch
4. Snow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. كدام تركيب كليدي براي نمايش شبكه شطرنجي راهنما بكار ميرود؟

1. G
2. Alt+ G
3. Ctrl+ G
4. Shift + G
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. کدام دستور برای متحد کردن 2 موضوع بکار می رود؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Ngon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. در فرمان Helix کدام گزینه باعث می شود که چرخش ها و مارپیچ ها به ابتدای مارپیچ نزدیکتر باشند؟

1. Bias منفی
2. Bias مثبت
3. Turns منفی
4. Turnsمثبت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟

1. Bend
2. Edit spline
3. Taper
4. Edit mesh
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. در مدلسازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟

1. Rectangle
2. Line
3. Circle
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی