Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تکمیلی و پیشرفته
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تکمیلی و پیشرفته» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کدام نوع اعتبار اسنادی خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار به طور یک جانبه می تواند اعتبار اسنادی را باطل کند؟

1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر
2. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید نشده
3. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر
4. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. در هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید کدام دسته از حساب‌های زیر می‌تواند بدهکار گردد؟

1. نقد/اندوخته‌ها/بدهکاران/(ح دریافتنی)
2. نقد/بستانکاران/صرف سهام/سرمایه
3. نقد/اندوخته‌ها/بستانکاران
4. نقد/بستانکاران/همه‌ی اندوخته‌ها به غیر از اندوخته قانونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. مانده حساب‌های استهلاک و استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت در پایان دوره مالی د رکدام مورد زیر آورده می‌شود؟

1. تراز آزمایشی
2. تراز آزمایشی اصلاح شده
3. تراز آزمایشی اختتامی
4. در هنگام بستن‌های موقت بسته می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. مانده حساب فروش (نسیه) در پایان سال مالی 88 مبلغ 4.300.000 ريال است. اگر مانده تخفیفات فروش و برگشت از فروش به ترتیب 200.000 و 100.000 ريال و 20% فروش خالص برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول باشد، میزان مطالبات مشکوک الوصول کدام است؟

1. 860.000
2. 800.000
3. 760.000
4. 830.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. اگر حق العمل کار ورشکست شود:

1. آمر نمی تواند کالا را پس بگیرد
2. طلب کاران می توانند کالا را به جای طلب بردارند
3. حق العمل کار کالا را برای خود تصاحب می کند
4. آمر می تواند کالای خود را پس بگیرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. کدام مورد زیر برای آمر از مزایای فروش امانی محسوب نمی شود؟

1. دستیابی به بازار گسترده و فروش بیشتر
2. جلوگیری از رکورد سرمایه
3. اطمینان از وصول وجه کالا
4. امکان معرفی گسترده کالای جدید به بازار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. در شعب غیر مستقل وجوه دریافتی از مشتریان به بستانکار کدام حساب منتقل می شود؟

1. جاری مرکزی
2. جاری شعبه
3. صندوق
4. حساب دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. منظور از روش پروفرما بر اساس CIF یعنی فاکتور بر اساس ..... محاسبه شده است.

1. قیمت تمام شده شده کالا و هزینه حمل آن تا مقصد
2. قیمت تمام شده کالا و بیمه و هزینه حمل تا مقصد
3. قیمت تمام شده کالا
4. قیمت تمام شده کالا و بیمه تا مقصد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. در روش حذف مطالبات سوخت شده به طور مستقیم چه حسابی بدهکار می‌شود؟

1. حساب‌های دریافتنی
2. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
3. هزینه مطالبات سوخت شده
4. هزینه مطالبات مشکوک الوصول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. شرکت نصر (مرکز)کالایی به قیمت تمام شده 10,000,000 ريال با سود 20% برای شعبه الف ارسال می دارد.قیمت سیاهه کدام گزینه است؟

1. 8,000,000
2. 12,000,000
3. 10,000,000
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. موجودی کالای امانی در پایان دوره جز موجودی‌های کالای چه کسی در صورت‌های مالی نشان داده می‌شود؟

1. آمر
2. حق العمل کار
3. خریدار
4. فروشنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. ودیعه ثبت سفارش در چه زمانی به گشایش کننده اعتبار برگشت داده می‌شود؟

1. هنگام واریز باقیمانده اعتبار
2. پس از دریافت اسناد حمل کالا
3. هنگام پرداخت اعتبار به کارگزار
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. به فروشگاه‌هایی که در یک محل انواع کالاها را در غرفه‌های مجزا زیر نظر مدیریت‌های مستقل به معرض فروش می‌گذارند ..... می‌گویند.

1. دوایر فروش
2. فروشگاه مرکزی
3. شعب فروش
4. غرفه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کدامیک در مورد تشخیص مالیات علی الراس بودن مالیات صحیح است؟

1. مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیات از ارائه به دفاتر خودداری کند
2. موازین قانونی رعایت نشود
3. مودی صورت های مالی را در زمان تعیین شده ارائه نکند
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. اطلاعات زیر از شرکت امید در دست است. مانده حساب دریافتنی 15,800,000 ريال مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 170,000 ريال بدهکار حساب فروش 43,200,000 ريال حساب برگشت از فروش 1,200,000 ريال شرکت برای اصلاح حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال 2% ماندده حساب های دریافتنی را به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور می نماید.

1. حساب هزینه مطالبات 864,000 ريال بدهکار و حساب ذخیره مطالبات 864,000 ريال بستانکار
2. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول 486,000 ريال بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 486,000 ريال بستانکار
3. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول 316,000 بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 316,000 ريال بستانکار
4. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول 146,000 ريال بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 146,000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. کدام گزینه زیر در ارتباط با حساب کالای ارسالی صحیح می‌باشد؟

1. یک حساب دائمی است.
2. یک حساب موقت است.
3. یک حساب دارایی است.
4. یک حساب بدهی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. در روش قیمت تمام شده به علاوه چند درصد هنگام ارسال کالا حساب کالای ارسالی بدهکار می شود با بستانکار و به چه مبلغی؟

1. بدهکار به نرخ سیاهه
2. بستانکار به نرخ سیاهه
3. بدهکار به قیمت تمام شده
4. بستانکار به قیمت تمام شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. هنگام پرداخت کارمزد گشایش اعتبار کدام حساب بدهکار می شود؟

1. حساب بانک
2. حساب هزینه کارمزد
3. حساب کالا
4. حساب اعتبارات اسنادی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. در دفاتر آمر حساب کالای امانی با چه حسابی بسته می شود؟

1. حساب کالای ارسالی
2. حساب شخص حق العمل کار
3. حساب خلاصه سود و زیان
4. حساب آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. برگشت کالا از شعبه به مرکز در چه حسابی بدهکار می شود؟

1. برگشت از خرید و تخفیفات
2. برگشت از فروش و تخفیفات
3. کالای ارسالی
4. کالای شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. بانک گشایش کننده اعتبار قبل از سررسید حق تغییر شرایط و باطل نمودن اعتبار را دارد. این تعریف مربوط به کدام نوع اعتبارات اسنادی است؟

1. برگشت پذیر
2. برگشت ناپذیر تائید نشده
3. برگشت ناپذیر تائید شده
4. برگشت پذیر تائید شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. تعداد کارکنان دوایر مبنای تسهیم کدام هزینه قرار می گیرد؟

1. سالن غذاخوری
2. هزینه اجاره
3. هزینه نظافت
4. هزینه آب و برق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. در هنگام برگشت از فروش نسیه شعبه کدامیک از حساب‌های زیر بستانکار می‌شود؟

1. برگشت از فروش
2. حساب‌های پرداختنی
3. کالای شعبه
4. حساب‌های دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. کسی که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل دریافت می کند چه نام دارد؟

1. آمر
2. نماینده تجاری
3. حق العمل کار
4. فروشنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. مبنای تسهیم هزینه نظافت در فروشگاه‌های دارائی دوایر بر اساس ........ می‌باشد.

1. تعداد کارکنان
2. فروش دوایر
3. خرید دوایر
4. مساحت دوایر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. در ارسال کالا از مرکز به شعبه در روش قیمت تمام شده چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. حساب کالای ارسالی
2. حساب کالای شعبه
3. موجودی کالای شعبه
4. خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. در روش حذف مستقیم مطالبات چه حسابی بستانکار می شود؟

1. هزینه مطالبات سوخت شده
2. هزینه مطالبات مشکوک الوصول
3. حساب های دریافتنی
4. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. پس از تحویل کالا و اتمام عملیات اعتبار اسنادی ثبت زیر در دفاتر انجام می شود.

1. حساب اعتبار اسنادی بدهکار/حساب خرید کالا بستانکار
2. حساب خرید کالا بدهکار/حساب موجودی کالا بستانکار
3. حساب خرید کالا بدهکار/حساب خلاصه سود و زیان بستانکار
4. حساب موجودی کالا بدهکار/حساب اعتبار استادی بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. اگر عمر مفید ماشینی 12 سال باشد در روش مجموع سنوات نرخ استهلاک سال سوم کدام است؟

1. 3/12
2. 1/26
3. 10/78
4. 4/78
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. برای اصلاح حساب موجودی اول دوره شعبه چه حسابی بستانکار می شود؟

1. حساب کالای شعبه
2. حساب موجودی کالا
3. حساب خلاصه سود و زیان
4. حساب کالای ارسالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. مانده های زیر از دفاتر شرکت آذرخش در پایان سال 1388 استخراج شده است. - حساب فروش 152,000,000 ريال - مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 2,200,000 ريال بستانکار - برگشت از فروش و تخفیفات 20,000,000 ريال - حساب دریافتنی 85,000,000 ريال اگر حساب ذخیره مطالبا مشکوک الوصول 3% فروش خالص برآورد شود مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول پس از اصلاح حساب فوق الذکر چند ریال خواهد بود؟

1. 2,200,000 ريال بستانکار
2. 3,960,000 ريال بستانکار
3. 6,160,000 ريال بستانکار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. در روش ایجاد ذخیره برای حساب‌های دریافتنی سوخت شده، چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. حساب های دریافتنی
2. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
3. هزینه مطالبات مشکوک الوصول
4. بانک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. در موسسه نور کالای ارسالی به شعب به قیمت تمام شده + به علاوه 25 درصد سود سیاهه می شود اگر مبلغ 4,000,000 ريال کالا به قیمت سیاهه به شعبه ارسال شود حساب تعدیل کالای شعبه چه مبلغی بستانکار خواهد شد؟

1. 5,000,000
2. 1,000,000
3. 4,800,000
4. 800,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. پروفرما همان ........ است.

1. اعتبارات اسنادی
2. بروات
3. هزینه های پیش بینی نشده
4. پیش فاکتور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. حساب کالای ارسالی به ....... بسته می شود.

1. حساب آمر
2. حساب خلاصه سود و زیان
3. حساب بانک
4. حساب حق العمل کار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. در کدام روش از حساب تعدیل کالای شعبه استفاده می شود؟

1. قیمت فروش
2. قیمت تمام شده
3. قیمت تمام شده + چند درصد سود
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. برای ثبت (اصلاح)موجودی اول دوره شعبه چه حسابی بدهکار می شود؟

1. موجودی کالای شعبه
2. حساب کالای شعبه
3. حساب کالای ارسالی
4. حساب سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. نرخ ساعتی کارگری 10,000 ريال است.تعداد تولیدات استاندارد در ساعت 8واحد است. اگر این کارگر تعداد تولید خود را در هر ساعت به10واحد برساند و سربار کارخانه برای هر ساعت 5000 ريال باشد ,هزینه تبدیل در 10واحد تولید چند ريال است؟

1. 1750
2. 1850
3. 1350
4. 1450
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. در ستون بدهکار حساب بانک در دفتر کل مبلغ 720.000 ريال ثبت شده است که در صورت حساب ارسالی مشاهده نمی‌شود، این مبلغ جز کدامیک از موارد زیر می‌شود؟

1. برداشت‌های بانکی
2. چک‌های معوق
3. دریافت‌های بانکی
4. سپرده‌های بین راهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام گزینه از انواع شعب در حسابداری می باشد؟

1. شعب مستقل
2. شعب خارجی
3. شعب غیر مستقل
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تکمیلی و پیشرفته:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 672 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری