Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اگر نوع متغیری را تعیین نکنیم ویژوال بیسیک آن را از چه نوع متغیری درنظر می گیرد؟

1. Integer
2. Variant
3. String
4. Real
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کدام گزینه در برنامه نویسی شی گرا برای تعریف انواع کلاس ها استفاده می شود؟

1. کنترل
2. فرم
3. ماژول کد
4. ماژول کلاس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در کدام حلقه ابتدا دستورات داخل حلقه یکبار اجرا شده سپس شرط حلقه بررسی می شود؟

1. Do while…loop
2. While…wend
3. Do…loop while
4. Do until…loop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام کنترل خاصیت Stretch دارد؟

1. Label
2. Textbox
3. Image
4. Picturebox
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. عبارتی که در نوارعنوان پنجره مشاهده می شود توسط کدام خاصیت فرم تعیین می شود؟

1. Enabled
2. Name
3. Caption
4. Visible
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. کدام خاصیت شکل ظاهری فرم(سطح یا سه بعدی)را تعیین می کند؟

1. Borderstyle
2. Backcolor
3. Height
4. Appearance
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کدامیک از موارد زیر از ویژگی زبان ویژوال بیسیک نیست؟

1. RAD
2. Event Handling
3. GUI
4. DIE
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. عبارت1-K به چه معناست؟

1. مقدار K را چاپ کن
2. مقدار 1 را در K قرار بده
3. به K یک واحد اضافه کن
4. از K یک واحد کم کن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. با کشیدن یک شی به محل دیگر کدام رویداد اتفاق می افتد؟

1. Dragdrop
2. Mousemove
3. Mousedown
4. Mouseup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. با کدام خاصیت شی چاپگر می توان نوع چاپ را از نظر رنگی یا سیاه و سفیدبودن تعیین نمود؟

1. Devicename
2. Orientation
3. Colormode
4. Page
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. یک متغیر از نوع عدد اعشاری چندبایت فضا در حافظه اشغال می کند؟

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. کدامیک از عبارات زیر درمورد زبان ماشین صحیح است؟

1. زبان ماشین همان 0و1 است
2. زبان های سطح بالا بیشتر به زبان های ماشین نزدیک هستند
3. زبان اسمبلی همان زبان ماشین است
4. برنامه نویسی به زبان ماشین راحت تر از زبان های سطح بالاست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. برای نگهداری مقادیر رشته ای از کدام نوع متغیر استفاده می شود؟

1. Byte
2. Single
3. String
4. Currency
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. به وسیله کدام متد کادر لیست می توان تمام اعضای موجود در کنترل کادر لیست را حذف کرد؟

1. Clear
2. Removeitem
3. Additem
4. Style
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. برای حذف کل فضاهای خالی یک رشته از کدام تابع استفاده می شود؟

1. Ltrim
2. Rtrim
3. Space
4. Trim
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کدام گزینه از ویژگی های الگوریتم محسوب نمی شود؟

1. رعایت ترتیب
2. ارائه جزئیات کافی
3. خاتمه پذیربودن
4. ارائه فرمول های پیچیده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. با کدام گزینه می توان کوچکترین اندیس آرایه را روی 1 تنظیم نمود؟

1. Option
2. Option base
3. Redim
4. Dim
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. کدامیک از زبان های زیر سطح بالا نیست؟

1. ++C
2. فرترن
3. ویژوال بیسیک
4. پاسکال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای اینکه کلید ترکیبی Alt+X برای انتخاب منوی Exit در نظر گرفته شود از کدام طریق نام منو را در قسمت caption می نویسیم؟

1. Exit&
2. E & xit
3. Ex&it
4. Exit&
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. کدام خاصیت کنترل Shape نوع کادر دور شکل را مشخص می کند؟

1. Borderstyle
2. Bordercolor
3. Borderwidth
4. Shape
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. اگرشرط حلقه در داخل حلقه نقض نشود چه حلقه ای بوجود می آید؟

1. دائمی
2. بدون تکرار
3. باتکرار
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. با کدام خاصیت می توان رنگ موردنظر برای پوشاندن یک شکل را تعیین کرد؟

1. Fillstyle
2. Fillcolor
3. Forecolor
4. QBcolor
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. اگر در خاصیت Passwordchar کنترل Textbox کاراکتر A قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟

1. خطا ایجاد می شود
2. هر کلیدی که فشرده شود در کنترل Textbox کاراکتر A نمایش داده می شود
3. هر کلیدی که فشرده شود در کنترل Textbox کاراکتر * نمایش داده می شود
4. کاربر فقط حرف A را می تواند تایپ کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. کدام خاصیت مقدار تغییرات را هنگامی که روی دکمه های مثلثی کنترل نوار پیمایش کلیک شود تعیین می کند؟

1. Largechange
2. Smallchange
3. Max
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. توسط کدام کلید ترکیبی می توان پنجره طراحی فرم را در برنامه ویژوال بیسیک فعال کرد؟

1. Ctrl+F7
2. Alt+F7
3. Shift+F7
4. Tab+F7
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. با کدام متد می توان یک فرم را که اطلاعات آن در حافظه بارگذاری شده است نمایش داد؟

1. Hide
2. Show
3. Load
4. Unload
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. برای تعریف یک متغیر از نوع اعداد صحیح که به یک بایت فضای حافظه نیاز دارد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Integer
2. Single
3. Byte
4. Long
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. اگر بخواهید خاصیت Text مربوط به یک Textbox به نام b1 را برابر با AA قرار دهید چگونه عمل می کنید؟

1. B1=Text.AA
2. "B1.Text=”AA
3. Text b1=AA
4. B1=AA.Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدامیک از دستورالعمل های زیر جز انواع دستورالعمل های الگوریتم نمی‌باشد؟

1. شرطی
2. ورودی
3. منطقی
4. تکرار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. به وسیله کدام خاصیت می توان وضعیت انتخاب یا عدم انتخاب در کنترل کادر علامت(checkbox)را بررسی نمود؟

1. Alignment
2. Style
3. Autosize
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. برای تعیین تعداد عناصر آرایه پویا از کدام دستور استفاده می شود؟

1. Dim
2. UBound
3. LBound
4. Redim
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. کدام خاصیت نام دستگاه چاپگر پیش فرض را بازمی گرداند؟

1. Drivername
2. Devicename
3. Orientation
4. Port
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدامیک از خواص زیر مربوط به Textbox نمی باشد؟

1. Value
2. Appearance
3. Backcolor
4. Alignment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. خصوصیات محیط IDE در کدام گزینه ذکر شده است؟

1. از طریق IDE می توان به برنامه های کاربردی ویندوز دسترسی داشت
2. از طریق شی گرایی در برنامه نویسی استفاده می کند
3. به کمک ابزارهایی به صورت مجتمع برنامه ها را به سرعت و سهولت طراحی،تولید،خطایابی و اجرا می کند
4. برنامه نویس می تواند از قبل فرامین لازم برای وقایع و اتفاقات هنگام اجرا را ساماندهی می کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کنترل برنامه پس از رسیدن به عبارت End sub در رویه فرعی به کدام قسمت برمی گردد؟

1. دستور قبل از فراخوانی
2. محل فراخوانی دستور بعداز Call
3. به دستور call
4. ادامه دستورات بعدازend sub
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کدام رویداد زمانی اجرا می شود که کاربر دکمه متحرک مستطیل شکل را در نوار پیمایش به وسیله ماوس جابجا کند؟

1. Scroll
2. Change
3. Click
4. Dblclick
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. برای تعریف ثابت ها از کدام کلمه کلیدی استفاده می شود؟

1. Dim
2. Private
3. Const
4. Public
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کدامیک از زبان های زیر مربوط به زبان سطح بالا است؟

1. C
2. بیسیک
3. اسمبلی
4. ماشین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای اضافه کردن فرم به پروژه از چه روشی استفاده می شود؟

1. File---Add Form
2. کلیک روی علامت مثلثی شکل کنار آیکن Add standard EXE project و انتخاب گزینه Add Form
3. کلیک راست روی پنجره Project و انتخاب گزینه Add Form
4. Edit---Add Form
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. در نگارش حرفه ای ویژوال بیسیک کدام امکان قرار داده شده است؟

1. طراحی کنترل های ActiveX
2. کنترل های مربوط به بانک های اطلاعاتی
3. به کارگیری ویزاردها برای تسهیل در برنامه نویسی
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 241 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات