Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. منظور از رویدادگرا بودن زبان ویژوال بیسیک چیست؟

1. پیش بینی فرامین لازم برای وقایعی که در طول اجرای برنامه رخ می دهد
2. طراحی و تولید برنامه ها با ابزارهای مناسب برای کاهش هزینه ها
3. خطایابی و اشکال زدایی این برنامه ها آسان است
4. اجرای خط به خط برنامه و مشاهده عکس العمل هرخط به طور جداگانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. اگر روی یک کنترل در فرم دوبار کلیک کنیم چه اتفاقی روی می دهد؟

1. کنترل جابجا می شود.
2. کنترل حذف می شود.
3. کنترل جدید ایجاد می شود.
4. پنجره کدنویسی باز می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در عبارت 6/2*(2+5)^3 ابتدا نتیجه کدام عملگر محاسبه می شود؟(اولویت با کدام عملگر است)

1. ^
2. +
3. *
4. /
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. در صورتی که بخواهید دستوراتی را در زمان خاتمه برنامه اجرا کنید از چه رویه ای استفاده می کنید؟

1. Unload
2. Load
3. Gotfocus
4. Lostfocus
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. کدام نوع داده ای برای ذخیره اعداد صحیح منفی استفاده می شود؟

1. Integer
2. Single
3. Byte
4. Long
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. خروجی کدامیک از توابع زیر عددی است؟

1. Now
2. Date
3. Year
4. Weekdayname
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. کدام خاصیت شکل ظاهری فرم(سطح یا سه بعدی)را تعیین می کند؟

1. Borderstyle
2. Backcolor
3. Height
4. Appearance
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کدام گزینه در ارتباط با نام گذاری متغیرها صحیح نمی باشد؟

1. نام متغیر با یک کاراکتر حرفی آغاز می شود و حداکثر می تواند 255 کاراکتر باشد.
2. در نام گذاری متغیرها می توان از فاصله نقطه و کاما استفاده کرد
3. در نام گذاری متغیرها می توان از کاراکتر حرفی به همراه کاراکتر زیرخط استفاده کرد
4. در نام گذاری متغیرها از علائم و اسامی رزرو شده نمی توان استفاده کرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدامیک از رویه رویدادهای زیر فقط به فرم ها اختصاص دارد؟

1. Dblclick-activate-click
2. Deactivate-load-activate
3. Activate-unload-dblclick
4. Load-deactivate-click
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. اگر بخواهید خاصیت Text مربوط به یک Textbox به نام b1 را برابر با AA قرار دهید چگونه عمل می کنید؟

1. B1=Text.AA
2. "B1.Text=”AA
3. Text b1=AA
4. B1=AA.Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. در مقابل Dim باید.....و در مقابل As باید.....را ذکر کرد.

1. نوع متغیر-نام متغیر
2. نام متغیر-نوع متغیر
3. نام متغیر-اندازه حافظه
4. نوع متغیر-اندازه حافظه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. کدام خاصیت شماره صفحه درحال چاپ را برمی گرداند؟

1. Port
2. Page
3. Orientation
4. Copies
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. کدامیک از عبارات زیر درمورد زبان ماشین صحیح است؟

1. زبان ماشین همان 0و1 است
2. زبان های سطح بالا بیشتر به زبان های ماشین نزدیک هستند
3. زبان اسمبلی همان زبان ماشین است
4. برنامه نویسی به زبان ماشین راحت تر از زبان های سطح بالاست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. توسط کدام خاصیت کنترل کادر تصویر(Picture box) می توان این کنترل را با یک کادر در اطراف آن نمایش داد؟

1. Autosize
2. Align
3. Borderstyle
4. Picture
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. برای رویه های عمومی میدان دید و شناسایی رویه با کدام گزینه تعیین می شود؟

1. Public
2. Private
3. Procedure
4. Property
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. در ویژوال بیسیک با استفاده از پیشوند.........به ابتدای اسامی رنگ ها می توان به رنگ موردنظر دسترسی یافت.

1. V
2. Vb
3. Color
4. Bv
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. با کدام کتد می توان عملیات چاپ صفحه جاری را خاتمه داد که چاپگر چاپ را از صفحه بعدی انجام دهد؟

1. EndDoc
2. NewPage
3. Port
4. killDoc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. مفهوم ویژگی های زیر از چپ به راست کدام است؟ Backcolor-caption-Borderstyle

1. تعیین رنگ اشیا-تعیین طرح قاب دورفرم-تعیین برچسب برای کنترل
2. تعیین رنگ زمینه-تعیین اندازه فرم-تعیین ارتفاع
3. تعیین رنگ زمینه-تعیین اسم برای کنترل-تعیین طرح قاب دورفرم
4. تعیین رنگ اشیا-تعیین فاصله فرم ها-تعیین عرض فرم ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. کدام عبارت صحیح است؟

1. بدنهfor…next زمانی اجرا می شود که شرط حلقه False باشد.
2. بدنهdo while…loop زمانی اجرا می شود که شرط حلقه False باشد.
3. بدنهdo…loop زمانی اجرا می شود که شرط حلقه False باشد.
4. بدنهdo until…loop زمانی اجرا می شود که شرط حلقه False باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. برای اینکه مقدار پیش فرض کادر متن به نام Text1 خالی شود........

1. " "=Text1.text
2. Text1.text=true
3. ""=Text1.text
4. Text1.text=false
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. وقتی که یک فرم فوکوس خود را از دست بدهد به ترتیب از راست به چپ کدام رویداد ها رخ می دهند؟

1. Loadfocus-Deactivate
2. Deactivate-Lostfocus
3. Unload-Lostfocus
4. Lostfocus-Unload
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. واحد اندازه گیری زمان در تابع Timer چیست؟

1. ساعت
2. روز
3. دقیقه
4. ثانیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. برای بازگشت کنترل برنامه از یک رویه sub به محل فراخوانی از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Exit sub
2. End sub
3. هردوگزینه End sub,Exit sub
4. این امکان وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. روش تقسیم برنامه به بخش های کوچک و مستقل را چه می گویند؟

1. فوکوس
2. رویداد
3. ساخت یافته
4. رویه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. دستوری به صورت #99-01-4#=12.D از چه نوعی است؟

1. تعریف اشتباه است
2. رشته ای
3. تاریخ
4. منطقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. اولویت کدامیک از عملگرهای زیر کمتر است؟

1. *
2. mod
3. /
4. +
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. نام یک متغیر در ویژوال بیسیک حداکثر چند کاراکتر می تواند باشد؟

1. 255
2. 256
3. 64
4. 40
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. برای فعال شدن نوارهای پیمایش در کنترل کادر متن چه عملی انجام می‌دهیم؟

1. خاصیت Multiline را برابر True قرار می دهیم
2. خاصیت Multiline را برابر False قرار می دهیم
3. خاصیت Scrollbars را برابر Both قرار می دهیم
4. خاصیت Multiline را برابر None قرار می دهیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدام گزینه یک آرایه 80 عنصری دوبعدی را که دارای 10 سطر و 8 ستون است تعریف می کند؟

1. Dim A(8to10)As Integer
2. Dim A(1to10,1to8)As Integer
3. Dim A(10to8,8to10)As Integer
4. Dim A(80)As Integer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. رویداد......در کنترل کادرمتن زمانی رخ می دهد که مقدار خاصیت Text این کنترل تغییر کند.

1. Load
2. Double click
3. Click
4. Change
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. استفاده از کدام کلید باعث اجرای برنامه در محیط ویژوال بیسیک می‌شود؟

1. F2
2. F3
3. F4
4. F5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. به وسیله کدام متد کادر لیست می توان تمام اعضای موجود در کنترل کادر لیست را حذف کرد؟

1. Clear
2. Removeitem
3. Additem
4. Style
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. از کدام تابع برای تبدیل رشته به عدد استفاده می شود؟

1. Chr
2. Day
3. Len
4. Val
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام تابع امکان جایگزینی رشته ای را در یک رشته دیگر فراهم می کند؟

1. Replace
2. Space
3. Mid
4. Inster
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدام گزینه از ویژگی های الگوریتم محسوب نمی شود؟

1. رعایت ترتیب
2. ارائه جزئیات کافی
3. خاتمه پذیربودن
4. ارائه فرمول های پیچیده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. نتیجه حاصل از اجرای عبارت 2/(4×2-12)چیست؟

1. 20
2. 2
3. 8
4. 40
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. اگر بخواهیم کنترلی در زمان اجرا نمایش داده نشود از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Enabled=False.نام کنترل
2. Visible=False.نام کنترل
3. Enabled=True.نام کنترل
4. Visible=True.نام کنترل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. کدام خاصیت چاپگر وضوح چاپ را در چاپگر معین می کند؟

1. PrintQuality
2. Port
3. Devicename
4. Orientation
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. تابع Now چه مقداری را برمی گرداند؟

1. زمان جاری سیستم
2. زمان و تاریخ جاری سیستم
3. تاریخ جاری سیستم
4. زمان جاری سیستم به ثانیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. خصوصیات محیط IDE در کدام گزینه ذکر شده است؟

1. از طریق IDE می توان به برنامه های کاربردی ویندوز دسترسی داشت
2. از طریق شی گرایی در برنامه نویسی استفاده می کند
3. به کمک ابزارهایی به صورت مجتمع برنامه ها را به سرعت و سهولت طراحی،تولید،خطایابی و اجرا می کند
4. برنامه نویس می تواند از قبل فرامین لازم برای وقایع و اتفاقات هنگام اجرا را ساماندهی می کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 241 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات