Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون بانک اطلاعاتی Access
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. Labbles چیست؟

1. نوعی از گزارش که برای جداول کوچک می شود
2. نوعی گزارش ساده که برای کاربران غیرحرفه ای کاربرد زیادی دارد
3. نوعی از گزارش که در آن فیلدهای خاصی از جدول (مانند آدرس) انتخاب شده و در هر سطر چند رکورد چاپ می شود
4. نوعی از گزارش که فقط برای فیلدهای آدرس و نام و نام خانوادگی طراحی شده است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. برای مشاهده اجزای بانک اطلاعاتی روی کدام گزینه کلیک می کنیم؟

1. Shuttle bar
2. Navigation bar
3. Status bar
4. Navigation bar, Shuttle bar
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در نمای Layout View روی فیلد ID کلیک راست کرده ایم.کدام گزینه برای مرتب سازی صعودی از کوچک به بزرگ وجود دارد؟

1. Descending
2. Ascending
3. Sort smallest to Largest
4. Sort A to Z
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام نوع داده برای ذخیره تصاویر پرسنل یک شرکت مناسب است؟

1. Memo
2. Hyperlink
3. OLE Object
4. Attachment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. چگونه نمای یک گزارش را تغییر دهیم؟

1. به کمک منوی میانبر نام گزارش
2. به کمک آیکن های تغییر نما در نوار وضعیت
3. به کمک دکمه View از زبانه Home
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. با فرض قرارگیری در نمای طراحی گزارش کدام گزینه درباره درج لوگوی گزارش صحیح نیست؟

1. نرم افزار Access به طور خودکار لوگو را در سمت چپ Report Header درج می کند
2. برای درج لوگو از دکمه Logo واقع در زبانه Design استفاده می کنیم
3. مکان قرارگیری Logo در سرگزارش غیرقابل تغییر است
4. بعد از کلیک روی دکمه Logo کادر محاوره Insert Picture ظاهر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. مجموعه ای از داده های مرتبط به هم که برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان طراحی شده اند چه نام دارد؟

1. Field
2. Entity
3. Database
4. Record
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. در نمای برگه داده اگر بخواهیم فقط رکوردهایی با شرایط خاص در جدول ظاهر شوند از کدام قابلیت Access استفاده می کنیم؟

1. Relation
2. Query
3. Sort
4. Filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. اگر در جدولی یک فیلد که مقدار یکتایی را در هر رکورد دارا باشد نداشته باشیم....

1. از ترکیب چند فیلد برای تعریف کلید اصلی استفاده می کنیم.
2. برای آن جدول هیچ فیلد کلید اصلی تعریف نمی کنیم.
3. فیلد جدیدی به جدول اضافه می کنیم که مقدار یکتا داشته باشد.
4. طراحی فیلدهای جدول را به نحوی تغییر می دهیم که فیلد یکتا وجود داشته باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. در اعداد اعشاری از نوع Decimal پیش فرض تعداد ارقام صحیح و تعداد ارقام اعشاری چقدر است؟

1. ارقام صحیح18-ارقام اعشار10
2. ارقام صحیح18-ارقام اعشارصفر
3. ارقام صحیح12-ارقام اعشار8
4. ارقام صحیح18-ارقام اعشار8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. کدام مشخصه اجازه پذیرش رشته ای با طول صفر را برای فیلد صادر می کند؟

1. Caption
2. Required
3. Allow Zero Length
4. Indexed
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام گزینه تعریف مناسبی از جدول (Table) است؟

1. مجموعه ای از سطرها و ستون ها
2. ساختار اطلاعاتی هر موجودیت
3. مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. عملکرد کدام گزینه برای یک ستون امکان پذیر نیست؟

1. جابه جاکردن ستون
2. ادغام دو ستون
3. پنهان کردن ستون
4. ثابت کردن ستون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. نوع داده یک فیلد با توجه به کدام گزینه تعیین می شود؟

1. مقادیری که باید فیلد بپذیرد
2. نوع محیط عملیاتی
3. نوع موجودیت
4. تعداد رکوردهای یک جدول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در نمای طراحی فرم برای تغییر رنگ زمینه کادر فیلد کدام گزینه از منوی میانبر کادر انتخاب می شود؟

1. Layout
2. Special Effect
3. Fill/Fore color
4. Fill/Back color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کدام گزینه صحیح نیست؟

1. امکان حذف بخش Report header وجود دارد
2. امکان حذف بخش Report Footer وجود دارد
3. امکان حذف بخش Detail وجود دارد
4. امکان حذف بخش page header و page footer وجود دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. در حالت پیش فرض بعد از انتخاب گزینه Blank Database از پنجره شروع به کار Access کدام گزینه ممکن است به عنوان نام بانک در کادر File Name مشاهده شود؟

1. Database.accdb
2. Database1.accdb
3. Blank.accdb
4. Blank1.accdb
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. ایجاد رابطه بین کدامیک از زوج جدول های زیر منطقی است؟

1. در محیط عملیاتی مدرسه:دانش آموز-دبیر
2. در محیط عملیاتی مدرسه:دانش آموز-نمره
3. در محیط عملیاتی کتابخانه:کتاب-اعضا
4. در محیط عملیاتی کارخانه:کارگران-دستگاه ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. اگر جدولی به نام Table1 داشته باشیم و دکمه Report را کلیک کنیم نام گزارش ایجادشده چیست؟

1. Report1
2. Table1
3. Report of table
4. Rpt1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. در نمای Design سه فیلد تعریف کرده ایم.اگر بخواهیم فیلد جدیدی بین فیلد اول و دوم ایجاد کنیم.....

1. فیلد اول را انتخاب کرده و از منوی میانبر گزینه Insert Rows را انتخاب می کنیم.
2. فیلد اول را انتخاب کرده و از زبانه Design دکمه Insert Rows را انتخاب می کنیم.
3. فیلد دوم را انتخاب کرده و از زبانه Design دکمه Insert Rows را انتخاب می کنیم.
4. فیلد سوم را انتخاب کرده و از زبانه Design دکمه Insert Rows را انتخاب می کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. اندازه پیش فرض نوع داده Number کدام گزینه است؟

1. Byte
2. Integer
3. Long Integer
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. ساده ترین و سریع ترین روش برای ایجاد گزارش کلیک روی کدام گزینه از زبانه create است؟

1. Report Design
2. Report Wizard
3. Blank Report
4. Report
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. برای ذخیره اعداد اعشاری با دقت 28 رقم اعشار از کدام نوع داده Number استفاده می شود؟

1. Single
2. Double
3. Decimal
4. Long Integer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدام عملکرد در نمای Layout view امکان پذیر نیست؟

1. قالب بندی متن
2. مرتب سازی رکوردها
3. انجام محاسبات
4. ویرایش محتوای رکوردها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. برای ایجاد فرم ویزارد عملکرد کدام گزینه صحیح است؟

1. کلیک روی دکمه Form Wizard از زبانه Create
2. کلیک روی دکمه Form از زبانه Create
3. انتخاب گزینه Form Wizard از منوی دکمه More Forms از زبانه Create
4. انتخاب گزینه Multiple Items از زبانه Create
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. درنمای طراحی فرم درگ کردن در کدام وضعیت منجر به جابجایی کادر نام فیلد به همراه کادر مقدار آن می شود؟

1. روی حاشیه یکی از کادرها در حالتی که اشاره گر ماوس شبیه صلیب است.
2. روی حاشیه کادر نام فیلد.
3. روی دستگیره های اطراف هریک از کادرها.
4. روی دستگیره های مربع شکل بزرگ که در سمت چپ و بالای کادر وجود دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کدام گزینه از نمای Print preview کاغذ چاپ را در جهت عمودی تنظیم می کند؟

1. Size
2. Portrait
3. Margins
4. Zoom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. در مرحله ?What style would you like از سری کادرهای محاوره Report wizard کدام گزینه نیست؟

1. کادر پیش نمایش سبک انتخاب شده
2. لیست سبک های قابل انتخاب
3. لیست الگوهای چیدمان
4. قالب های آماده فونت اندازه رنگ و اجزای مختلف گزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. کدام گزینه از کادر Lable Type در کادر محاوره Lable Wizard انتخاب می شود؟

1. Continuous
2. Metric
3. English
4. C2353
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. در جدول کتاب سه رکورد با موضوع"مذهبی" وجود دارد. خروجی پرس و جوی این جدول با شرایط موضوع("داستانی"وعملی")In چند رکورد است؟

1. 2
2. صفر
3. 1
4. 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. اگر فیلدی را از کادر Field list به لیست ناحیه Detail درگ کنیم......

1. عنوان فیلد در ناحیه Page header قرار می گیرد
2. عنوان فیلد نیز در این ناحیه قرار می گیرد
3. عنوان فیلد در ناحیه Report header قرار می گیرد
4. عنوان فیلد در ناحیه Page footer قرار می گیرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. کدامیک از اطلاعات زیر در طی کادرهای ویزارد ایجاد پرس و جو دریافت نمی شود؟

1. فیلدهای شرکت کننده در پرس و جو
2. گروه بندی فیلدها
3. نام پرس و جو
4. نمای مشاهده پرس و جو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدام گزینه تعریف مناسبی برای فیلد نیست؟

1. کوچک ترین بخش معنی دار از اطلاعات ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی
2. هرمشخصه یا ویژگی از موجودیت
3. سطرهای جداول بانک اطلاعاتی
4. ستون های جداول بانک اطلاعاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. در کدام بخش از نمای Design ممکن است عبارت OLE Object مشاهده شود؟

1. ستون field Name
2. ستون Data Type
3. ستون Description
4. بخش Field Properties
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کدام نمای جدول قابلیت اعمال توابع آماری روی مقادیر فیلدها را دارد؟

1. Datasheet
2. Design
3. pivotTable
4. pivotchart,pivotTable
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. در ایجاد گزارش به روش ویزارد فیلدهای انتخاب شده برای گزارش در چه کادری مشاهده نمی شوند؟

1. Grouping levels
2. Selected fields
3. Available fields
4. Tables/Queries
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. روی ستون وضعیت تاهل با مقدار "مجرد" قرار داریم.برای فیلترکردن رکوردهای متاهلین (فقط رکوردهای متاهل مشاهده شوند) عملکرد کدام گزینه پیگیری شود؟

1. کلیک روی دکمه selection از زبانه Home و انتخاب گزینه "مجرد" Does not Equal
2. کلیک روی دکمه Filter از زبانه Home و انتخاب گزینه "متاهل" از لیست ظاهرشده
3. کلیک روی دکمه Filter از زبانه Home فعال کردن گزینه Select All َو غیرفعال کردن گزینه "مجرد از لیست ظاهرشده
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. در بانک اطلاعاتی کتابخانه نام کتاب کدام گزینه است؟

1. فیلد
2. رکورد
3. موجودیت
4. محیط عملیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. در پنجره شروع به کار(Access (Getting startedکدام عملکرد امکان پذیر نیست؟

1. ایجاد بانک اطلاعاتی خالی
2. بازکردن بانک اطلاعاتی موجود
3. بستن محیط Access
4. تغییر نمای جدول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. نوار مرور رکوردها کدام امکان را در اختیار قرار می دهد؟

1. جستجوی رکورد
2. مشاهده تعداد کل رکوردها
3. حرکت روی رکوردها
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات