Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون بانک اطلاعاتی Access
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اطلاعات کدام گزینه در لیست استانداردهای برچسب نیست؟

1. شماره برچسب (Product Number)
2. ابعاد برچسب (Dimensions)
3. تعداد برچسب در یک سطر (Number across)
4. واحد اندازه گیری (Unit of measure)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. چگونه یکی از جداول Navigation pane را باز کنیم؟

1. کلیک راست روی نام جدول انتخای گزینه open
2. کلیک روی نام جدول
3. کلیک راست روی نام جدول انتخای گزینه Datasheet View
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. نام فیلدها در کدام بخش از گزارش قرار می گیرد؟

1. Page footer
2. Detail
3. Page header
4. Report header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. محیطی که می خواهیم برای آن یک بانک اطلاعاتی طراحی کنیم چه نام دارد؟

1. محیط عملیاتی
2. موجودیت
3. جداول
4. جداول و موجودیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. کدام گزینه وظیفه مشخصه input mask است؟

1. برچسبی که به جای فیلد ظاهر می شود
2. قانونی برای ورود داده ها
3. الگویی برای ورود داده ها
4. قالب بندی نمایش داده در نمای Datasheet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. برای بستن جدول فعال عملکرد کدام گزینه پیگیری شود؟

1. کلیک راست روی زبانه جدول انتخاب گزینه Datasheet View
2. کلیک روی زبانه جدول کلیک روی دکمه close
3. دوبار کلیک روی نام جدول از Navigation pane
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. چگونه نام فیلدهای جدول جدید ایجادشده در نمای Datasheet را تغییر دهیم؟

1. دابل کلیک روی نام ستون و واردکردن نام فیلد
2. واردکردن مقدار در فیلد جدید
3. واردکردن مقدار در ستون Add New Field
4. واردکردن مقدار در ستون ID
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. اگر گزینه Insert column را از منوی میانبر یکی از ستون های نمای برگه داده انتخاب کنیم...

1. ستون جدیدی به نام Field n ظاهر می شود که n یک عدد است.
2. ستون جدیدی به نام ID اضافه می شود.
3. تکراری از آخرین ستون در انتهای ستون های جدول ظاهر می شود.
4. یک ستون تکراری در مجاورت ستون منتخب ایجاد می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. چگونه می توان عکس دانش آموز را در فیلدی از جدول نگهداری کرد؟

1. باید فیلدی از نوع OLE Object تعریف کنیم.
2. هنگام ورود داده تصویر باید در نمای Datasheet قرار گیریم.
3. روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه Insert Object را انتخاب کرده و مسیر تصویر را وارد کنیم.
4. همه گزینه ها به ترتیب باید اجرا شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. عملکرد کدام گزینه برای یک ستون امکان پذیر نیست؟

1. جابه جاکردن ستون
2. ادغام دو ستون
3. پنهان کردن ستون
4. ثابت کردن ستون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. اگر بانک اطلاعاتی با پسوند accdb ذخیره شود....

1. نسخه های قدیمی Access 2007 می توانند آن را باز کنند.
2. فقط Access 2007 می تواند آن را باز کند.
3. فقط Access 2007 و Access 2003 می توانند آن را باز کنند.
4. بجز نسخه 2000 بقیه نسخه ها می توانند آن را باز کنند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. وظیفه گزینه Include Date از کادر محاوره Date and time چیست؟

1. درج یا عدم درج تاریخ
2. درج یا عدم درج ساعت
3. درج تاریخ و ساعت درکنار هم
4. قالب بندی شکل ظاهری نمایش تاریخ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. کدام گزینه از منوی دکمه Office برای بستن بانک اطلاعاتی جاری است؟

1. Exit Access
2. Close Database
3. Publish
4. Manage
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. در کدام یک از روش های ایجاد گزارش چیدمان Outline توسط کاربر قابل تعریف است؟

1. Report Design
2. Report wizard
3. Blank report
4. Report
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. قصد داریم فیلد "Product code" از جدول محصولات را به فیلد "pcode" از جدول فاکتور متصل کنیم کدام گزینه صحیح است؟

1. امکان این اتصال به دلیل یکسان نبودن نام فیلدهای مشترک وجود ندارد.
2. امکان این اتصال به دلیل عدم ارتباط منطقی بین دو جدول وجود ندارد.
3. فیلد Product code باید از نوع Primary key تعریف شود.
4. فیلد pcode باید از نوع Primary key تعریف شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام گزینه یکی از قوانین جامعیت ارجاعی نیست؟

1. امکان واردشدن مقداری متفاوت از کلید اصلی در کلید خارجی وجود ندارد.
2. امکان حذف رکوردی از جدول اصلی که در جدول فرعی ازآن استفاده شده است وجود ندارد.
3. امکان ویرایش فیلد مشترک در جدول اصلی که در جدول فرعی از آن استفاده شده است وجود ندارد.
4. امکان حذف رکوردهای جدول فرعی وجود ندارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کدام نما امکان ویرایش رکوردها را در اختیار کاربران قرار می دهد؟

1. Pivotchart view
2. pivotTable View
3. Design view
4. Datasheet view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدام گزینه از نمای Print preview کاغذ چاپ را در جهت عمودی تنظیم می کند؟

1. Size
2. Portrait
3. Margins
4. Zoom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدام نما امکان ویرایش گزارش را در اختیار کاربر قرار می دهد؟

1. Report View وPrint preview
2. Layout view
3. Print preview
4. Report view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. در نمای Layout View روی فیلد ID کلیک راست کرده ایم.کدام گزینه برای مرتب سازی صعودی از کوچک به بزرگ وجود دارد؟

1. Descending
2. Ascending
3. Sort smallest to Largest
4. Sort A to Z
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. کدام گزینه صحیح نیست؟

1. امکان حذف بخش Report header وجود دارد
2. امکان حذف بخش Report Footer وجود دارد
3. امکان حذف بخش Detail وجود دارد
4. امکان حذف بخش page header و page footer وجود دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. برای تنظیم دقیق حاشیه ها اندازه کاغذ و جهت چاپ از کدام دکمه زبانه Print preview استفاده کنیم؟

1. Size
2. Portrait
3. Margins
4. Page setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. در پنجره شروع به کار(Access (Getting startedکدام عملکرد امکان پذیر نیست؟

1. ایجاد بانک اطلاعاتی خالی
2. بازکردن بانک اطلاعاتی موجود
3. بستن محیط Access
4. تغییر نمای جدول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. در کدام بخش از نمای Design ممکن است عبارت OLE Object مشاهده شود؟

1. ستون field Name
2. ستون Data Type
3. ستون Description
4. بخش Field Properties
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. کدام گزینه مثالی از یک موجودیت است؟

1. کتابخانه
2. کتاب
3. نام کتاب
4. مجموعه اطلاعات مربوط به کتاب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. برای گروه بندی از کدام گزینه استفاده کنیم؟

1. Group on
2. Sort largest to smallest
3. Total
4. Sort smallest to largest
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کدام گزینه یکی از نماهای گزارش نیست؟

1. Print preview
2. Pivotreport View
3. layout View
4. Design view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. کدام عملکرد در نمای Layout view امکان پذیر نیست؟

1. قالب بندی متن
2. مرتب سازی رکوردها
3. انجام محاسبات
4. ویرایش محتوای رکوردها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. کدام گزینه برای ذخیره اعداد صحیح بین صفر تا 255 استفاده می شود؟

1. Byte
2. Integer
3. Long Integer
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. کدام گزینه از کادر Lable Type در کادر محاوره Lable Wizard انتخاب می شود؟

1. Continuous
2. Metric
3. English
4. C2353
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدام گزینه می تواند در سطر Criteria از فیلد "نام خانوادگی" قرار گیرد؟

1. "موسوی"=
2. "موسوی"
3. موسوی=
4. "موسوی"=یا"موسوی"
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. قالب بندی نمایش داده ها در نمای Datasheet توسط کدام مشخصه از فیلد تعیین می شود؟

1. Validation Text
2. Default Value
3. Format
4. Field Size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. کدام گزینه یکی از انواع DBMS است؟

1. Access2007
2. SQL Server
3. Oracle
4. همه گزینه ها صحیح هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. کدام گزینه درباره عملکرد کلید Ctrl صحیح است؟

1. برای انتخاب فیلدهای مجاور به کار می رود.
2. برای انتخاب فیلدهای غیرمجاور به کار می رود.
3. برای حرکت به رکورد بعدی به کار می رود.
4. برای حرکت به رکورد قبلی به کار می رود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کدام گزینه از قابلیت های نمای Layout view است؟

1. قالب بندی خودکار
2. درج Logo عنوان وشماره صفحه
3. تغییر چیدمان فیلدها
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. کدام گزینه مربوط به نمای جدول محور نیست؟

1. هنگام ورود به این نما هیچ فیلدی برای نمایش وجود ندارد
2. در این نما امکان انتخاب فیلدهای نمایشی توسط کاربر وجود دارد
3. در این نما امکان تعریف ساختار جدول وجود دارد
4. این نما کادری به نام Field List را نمایش می دهد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. آنچه در مشخصه Caption یک فیلد درج می شود در کجا به عنوان نام فیلد مشاهده می شود؟

1. جدول در نمای Datasheet
2. فرم ها
3. گزارش ها
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. گزینه Totalsدر کدام قسمت از نمای Layout View قرار دارد؟

1. منوی میانبر فیلد منتخب
2. زبانه Format
3. زبانه Home
4. منوی میانبر منتخب و زبانه Format
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. درنمای طراحی فرم درگ کردن در کدام وضعیت منجر به جابجایی کادر نام فیلد به همراه کادر مقدار آن می شود؟

1. روی حاشیه یکی از کادرها در حالتی که اشاره گر ماوس شبیه صلیب است.
2. روی حاشیه کادر نام فیلد.
3. روی دستگیره های اطراف هریک از کادرها.
4. روی دستگیره های مربع شکل بزرگ که در سمت چپ و بالای کادر وجود دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. هنگام ایجاد پرس و جو در نمای طراحی کادری موسوم به Show Table ظاهر می شود کدام گزینه مربوط به این کادر نیست؟

1. نمایش لیست کلیه جداول بانک اطلاعاتی
2. نمایش لیست کلیه پرس و جوهای بانک اطلاعاتی
3. نمایش لیست کلیه جداول و پرس و جوهای بانک اطلاعاتی درکنارهم
4. نمایش لیست فرم ها و گزارش های بانک اطلاعاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات