Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون بانک اطلاعاتی Access
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام نوع داده برای ذخیره داده های مالی استفاده می شود؟

1. Number
2. Currency
3. AutoNumber
4. OLE Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. در ایجاد گزارش به روش ویزارد کدام قابلیت وجود ندارد؟

1. اتصال یک پرس و جو به گزارش
2. انتخاب فیلد نحوه چیدمان و گروه بندی
3. ایجاد یک فرم خودکار بر حسب اطلاعات دریافت شده در مراحل ویزارد
4. مرتب سازی گزارش بر حسب یک یا چند فیلد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. کدام گزینه از منوی دکمه Office به منظور ایجاد یک بانک اطلاعاتی خالی است؟

1. New
2. Manage
3. Publish
4. E-mail
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. حاشیه های کاغذ در کدام نما قابل مشاهده است؟

1. Report view
2. Print preview
3. layout View
4. Design view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. اگر فیلدی را از کادر Field list به لیست ناحیه Detail درگ کنیم......

1. عنوان فیلد در ناحیه Page header قرار می گیرد
2. عنوان فیلد نیز در این ناحیه قرار می گیرد
3. عنوان فیلد در ناحیه Report header قرار می گیرد
4. عنوان فیلد در ناحیه Page footer قرار می گیرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. هنگام ایجاد پرس و جو در نمای طراحی کادری موسوم به Show Table ظاهر می شود کدام گزینه مربوط به این کادر نیست؟

1. نمایش لیست کلیه جداول بانک اطلاعاتی
2. نمایش لیست کلیه پرس و جوهای بانک اطلاعاتی
3. نمایش لیست کلیه جداول و پرس و جوهای بانک اطلاعاتی درکنارهم
4. نمایش لیست فرم ها و گزارش های بانک اطلاعاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. برای تنظیم دقیق حاشیه ها اندازه کاغذ و جهت چاپ از کدام دکمه زبانه Print preview استفاده کنیم؟

1. Size
2. Portrait
3. Margins
4. Page setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. به منظور اضافه کردن فیلد در نمای Design view از کدام گزینه زبانه Design استفاده کنیم؟

1. Add Existing Fields
2. Property sheet
3. Logo
4. Conditional formatting
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. در ایجاد گزارش به روش ویزارد نحوه چیدمان فیلدها در چه کادری مشاهده می شود؟

1. Sort order
2. Style
3. Orientation
4. Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. کدام نما امکان ویرایش رکوردها را در اختیار کاربران قرار می دهد؟

1. Pivotchart view
2. pivotTable View
3. Design view
4. Datasheet view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. با فرض قرارگیری در نمای طراحی گزارش کدام گزینه درباره درج لوگوی گزارش صحیح نیست؟

1. نرم افزار Access به طور خودکار لوگو را در سمت چپ Report Header درج می کند
2. برای درج لوگو از دکمه Logo واقع در زبانه Design استفاده می کنیم
3. مکان قرارگیری Logo در سرگزارش غیرقابل تغییر است
4. بعد از کلیک روی دکمه Logo کادر محاوره Insert Picture ظاهر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام گزینه از کادر Lable Type در کادر محاوره Lable Wizard انتخاب می شود؟

1. Continuous
2. Metric
3. English
4. C2353
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. در کدام یک از روش های ایجاد گزارش چیدمان Outline توسط کاربر قابل تعریف است؟

1. Report Design
2. Report wizard
3. Blank report
4. Report
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدام گزینه تعریف مناسبی از جدول (Table) است؟

1. مجموعه ای از سطرها و ستون ها
2. ساختار اطلاعاتی هر موجودیت
3. مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. فیلد"کد دانش آموز" از جدول "دانش آموز" به فیلدی به همین نام از جدول "نمره" مرتبط است. کدام گزینه صحیح نیست؟

1. جدول نمره جدول فرعی یا فرزند است.
2. جدول دانش آموز جدول اصلی یا والد است.
3. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره" کلید اصلی است.
4. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره"کلید خارجی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. محیطی که می خواهیم برای آن یک بانک اطلاعاتی طراحی کنیم چه نام دارد؟

1. محیط عملیاتی
2. موجودیت
3. جداول
4. جداول و موجودیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام گزینه برای تغییر رنگ زمینه سرصفحه/پاصفحه به کار می رود؟

1. Shading color
2. Back color
3. Fill color
4. Fill/back color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کادر محاوره Show Table در پنجره Relationship چگونه مشاهده می شود؟

1. کلیک روی دکمه Show Table از زبانه Design
2. به محض ورود به پنجره Relationship
3. با کلیک روی دکمه Object Dependencies از زبانه Database Tools
4. به محض ورود به پنجره Relationship یا با کلیک روی دکمه Show Table در زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. چگونه یکی از جداول Navigation pane را باز کنیم؟

1. کلیک راست روی نام جدول انتخای گزینه open
2. کلیک روی نام جدول
3. کلیک راست روی نام جدول انتخای گزینه Datasheet View
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. کدام گزینه برای مرتب سازی رکوردها بر حسب فیلدی به نام ID صحیح است؟

1. Sort ID
2. Total ID
3. Group ID
4. Sort smallest to Largest
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. کدام مشخصه دارای مقدار Yes و No است؟

1. Required
2. Allow Zero Length
3. Indexed
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. کدام گزینه از قابلیت های نمای Layout view است؟

1. قالب بندی خودکار
2. درج Logo عنوان وشماره صفحه
3. تغییر چیدمان فیلدها
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. مجموعه ای از داده های مرتبط به هم که برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان طراحی شده اند چه نام دارد؟

1. Field
2. Entity
3. Database
4. Record
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدامیک از اطلاعات زیر در طی کادرهای ویزارد ایجاد پرس و جو دریافت نمی شود؟

1. فیلدهای شرکت کننده در پرس و جو
2. گروه بندی فیلدها
3. نام پرس و جو
4. نمای مشاهده پرس و جو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. اندازه پیش فرض نوع داده Number کدام گزینه است؟

1. Byte
2. Integer
3. Long Integer
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. اگر مقدار 100< در مشخصه Validation Rule قرار گیرد کدام گزینه صحیح است؟

1. پیام خطا صادر می شود.
2. اعداد بزرگتر از صد وارد نمی شود.
3. اعداد کوچکتر یا مساوی با صد وارد نمی شود.
4. اعداد بین صفر تا صد وارد می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. کدام گزینه از مشخصات فیلد کلید اصلی نیست؟

1. این فیلد حتما باید مقدار عددی داشته باشد.
2. این فیلد باید در هر رکورد مقدار یکتا و منحصر به فردی داشته باشد.
3. از این فیلد برای ایجاد و ارتباط بین جداول استفاده می شود.
4. مقدار این فیلد معمولا شماره شناسایی یا شناسه است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. برای رفتن به صفحه قبل از لیست رکوردها در نمای Datasheet از کدام کلیدها استفاده می کنیم؟

1. Page up
2. Page down
3. Ctrl+End
4. Ctrl+Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. برای مرور رکوردهای فرم ایجادشده توسط ابزار Form......

1. باید نمای فرم را در وضعیت Design View قرار دهیم.
2. از نوار مرور رکوردها در پایین پنجره فرم استفاده می کنیم.
3. باید از نمای Datasheet جدول متصل به فرم استفاده می کنیم.
4. باید از نمایView Layout فرم استفاده کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. برای مشاهده اجزای بانک اطلاعاتی روی کدام گزینه کلیک می کنیم؟

1. Shuttle bar
2. Navigation bar
3. Status bar
4. Navigation bar, Shuttle bar
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدام گزینه یکی از قوانین جامعیت ارجاعی نیست؟

1. امکان واردشدن مقداری متفاوت از کلید اصلی در کلید خارجی وجود ندارد.
2. امکان حذف رکوردی از جدول اصلی که در جدول فرعی ازآن استفاده شده است وجود ندارد.
3. امکان ویرایش فیلد مشترک در جدول اصلی که در جدول فرعی از آن استفاده شده است وجود ندارد.
4. امکان حذف رکوردهای جدول فرعی وجود ندارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. در الگوی input mask کدام کاراکتر اجبار در واردشدن یک عدد(صفرتا9) را نشان می دهد؟

1. :0
2. :9
3. A
4. #
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدام نما به نمای برگه داده شبیه است؟

1. نمای طراحی
2. نمای جدول محور
3. نمای نمودار محور
4. نمای طراحی و نمای نمودار محور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. اطلاعات کدام گزینه در لیست استانداردهای برچسب نیست؟

1. شماره برچسب (Product Number)
2. ابعاد برچسب (Dimensions)
3. تعداد برچسب در یک سطر (Number across)
4. واحد اندازه گیری (Unit of measure)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدام سطر از نمای طراحی پرس و جو حاوی یک عبارت شرطی است؟

1. Criteria
2. Sort
3. Or
4. orو Criteria
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. چگونه نوع فیلد در جدول ایجاد شده در نمای Datasheet تعیین می شود؟

1. توسط مقدار وارد شده برای فیلد
2. به کمک نمای Design
3. به کمک نامی که برای فیلد تعیین می کنیم
4. تمام فیلد ها از نوع Text تعیین می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. برای ویرایش و قالب بندی متن عناصر روی فرم از دکمه های کدام گروه زبانه Design استفاده کنیم؟

1. Tools
2. Controls
3. Grid Lines
4. Font
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. در ایجاد برچسب کدامیک از اطلاعات زیر از کاربر دریافت می شود؟

1. اندازه برچسب
2. واحد اندازه گیری
3. نوع برچسب
4. همه موارد صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. کدام مشخصه لزوم واردکردن مقدار فیلد را تعیین می کند؟

1. Format
2. Required
3. Allow Zero Length
4. Decimal places
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در حالت پیش فرض بعد از انتخاب گزینه Blank Database از پنجره شروع به کار Access کدام گزینه ممکن است به عنوان نام بانک در کادر File Name مشاهده شود؟

1. Database.accdb
2. Database1.accdb
3. Blank.accdb
4. Blank1.accdb
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات