Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون رایانه کار حسابداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین رایانه کار حسابداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام گزینه از روش‌های محاسبه هزینه استهلاک نمی‌باشد؟

1. روش خط مستقیم
2. روش نزولی
3. روش متغیر
4. روش برآوردی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. مبلغی که پیش‌بینی می‌شود از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید حاصل شود؟

1. ارزش قراضه است.
2. ارزش اسقاط
3. بهای تمام شده دارایی ثابت
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در طی سال، 180.000 ريال ملزومات خریداری کرد که در پایان سال پس از بررسی مشخص شد فقط 60.000 ريال از ملزومات خریداری شده باقی مانده است کدام گزینه در اصلاح حساب پایان دوره صحیح خواهد بود؟

1. حساب ملزومات 60.000 ريال بدهکار خواهد شد.
2. حساب هزینه ملزومات 60.000 ريال بدهکار خواهد شد.
3. حساب هزینه ملزومات 120.000 ريال بدهکار خواهد شد.
4. حساب ملزومات 120.000 ريال بدهکار خواهد شد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. در کدامیک از روش‌های ثبت کالا حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد؟

1. روش ثبت دائمی
2. روش ثبت ادواری
3. روش ارزیابی موجودی کالا
4. روش برآوردی موجودی کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. کدام گزینه مسیر رافع را بیان می‌کند؟

1. Program files
2. Program files/meftah
3. Program files/meftah/rayaneh/rafeh
4. Programs/meftah
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. صدور سند حسابداری به چند نوع امکان‌پذیر است؟

1. سند موقت
2. سند دائم
3. سند ساده
4. موقت-ساده-دائم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. در صورتی که موجودی کالا در اول دوره 800.000 ريال و در پایان دوره 500.000 ريال، خرید در طی دوره 2.100.000 ريال باشد، قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش چقدر می‌باشد؟

1. 1.900.000 ريال
2. 2.400.000 ريال
3. 2.900.000 ريال
4. 2.600.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. وجوهی را که صاحب یک موسسه به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می‌کند:

1. دارایی و سرمایه را افزایش می‌دهد.
2. دارایی و بدهی را افزایش می‌دهد.
3. فقط دارایی را افزایش می‌دهد.
4. فقط سرمایه را افزایش می‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. موسساتی که به خرید و فروش مواد خام یا فرآورده‌های کالای ساخته شده مبادرت می‌ورزند:

1. موسسات خدماتی
2. موسسات تولید بازرگانی
3. موسسات بازرگانی
4. موسسات خدماتی بازرگانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. پسوند فایل‌های صفحه گسترده EXCEL چیست؟

1. DOC
2. XLS
3. ECE
4. EXL
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. مبلغی که پیش‌بینی می‌شود از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید حاصل شود:

1. ارزش قراضه است.
2. ارزش اسقاط است.
3. بهای تمام شده دارایی ثابت است.
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. کدام حساب زیر معمولا در موسسات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

1. حساب بدهکاران
2. حساب هزینه‌های سربار
3. هزینه حمل کالای خریداری شده
4. حساب درآمد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. اگر در یک دوره مالی دارایی مبلغ 7.000.000 ريال افزایش و بدهی 6.000.000 ريال کاهش یابد مبلغ سرمایه افزایش می‌یابد یا کاهش ؟چقدر؟

1. 13.000.000 ريال افزایش
2. 1.000.000 ريال کاهش
3. 1.000.000 ريال افزایش
4. 13.000.000 ريال کاهش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کاربرد گزینه Restore چیست؟

1. با بستن برنامه رایانه را در حالت انتظار قرار می‌دهد.
2. برای صرفه‌جویی در برق رایانه را خاموش می‌کند.
3. بدون بستن برنامه‌ها رایانه را خاموش می‌کند.
4. با بستن برنامه‌های در حال اجرا رایانه را مجددا راه‌اندازی می‌کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. هزینه‌های معوق موجب ...

1. کاهش بدهی می‌شود.
2. افزایش دارایی می‌شود.
3. افزایش بدهی می‌شود.
4. کاهش دارایی می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. حساب‌هایی که توسط خود سیستم ثبت و ایجاد شده‌اند چه حالتی دارند؟

1. تغییر می‌کنند
2. قابل حذف نیستند
3. قابل حذف هستند
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. اصلاح حساب پیش دریافت فروش بر بستانکار حساب زیر مؤثر خواهد بود؟

1. هزینه
2. درآمد
3. بدهی
4. دارایی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کامپیوتر شامل چند واحد اصلی می‌باشد؟

1. سه واحد: خروجی-ورودی-حافظه
2. سه واحد: خروجی-ورودی-پردازشگر مرکزی
3. چهار واحد: خروجی-ورودی-پردازشگر مرکزی-حافظه
4. چهار واحد: خروجی-ورودی-پردازشگر مرکزی-کنترل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. چک‌های صادره در دفاتر مالی به عنوان یک .................. ثبت می‌شود.

1. سند موقت
2. سند حسابداری
3. سند دائم
4. سند ساده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. اقلام باز دفاتر یعنی؟

1. اقلامی که در دفاتر ثبت شده ولیکن در صورتحساب عمل نشده
2. اقلامی که در صورتحساب عمل شده ولیکن در دفاتر عمل نشده
3. اقلامی که نه در صورتحساب و نه در دفاتر عمل نشده
4. اقلامی که مانده حساب آن‌ها با ماهیت آن‌ها مغایرت دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. موجودی ملزومات در ابتدای سال 89 معادل 600.000 ريال می‌باشد. در طول سال 89 مبلغ 1.000.000 ريال ملزومات خریداری شده است. اگر در پایان سال 89 موجودی ملزومات 700.000 ريال باشد در ثبت اصلاحی ملزومات کدام گزینه صحیح است؟

1. هزینه ملزومات بدهکار 700.000 ريال
2. موجودی ملزومات بدهکار 700.000 ريال
3. هزینه ملزومات بدهکار 300.000 ريال
4. موجودی ملزومات بستانکار 900.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. پسوند فایل‌های الگو EXCEL چیست؟

1. XLT
2. XLS
3. XML
4. DOT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. دفتری که حساب‌های یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می‌شود؟

1. دفتر روزنامه
2. دفنر کل
3. دفتر معین
4. دفتر اختصاصی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. در موسسات بازرگانی بابت بستن حساب فروش کدام حساب بستانکار می‌شود؟

1. حساب فروش
2. حساب سود
3. حساب موجودی کالا
4. حساب خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. با چک‌های معوق در تهیه صورت مغایرت بانکی چگونه باید برخورد نمود؟

1. از مانده حساب بانک در دفاتر موسسه کسر کرد.
2. به مانده حساب بانک در دفاتر موسسه اضافه کرد.
3. از مانده صورتحساب ارسالی بانک کسر نمود.
4. به مانده صورتحساب ارسالی بانک اضافه نمود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. کدام گزینه جهت تغییر عرض یک ستون، صحیح است؟

1. Column With <- کلیک سمت راست <- انتخاب ستون مورد نظر
2. Row Height <- کلیک سمت راست <- انتخاب ستون مورد نظر
3. Column With <- منوی Edit <- انتخاب ستون مورد نظر
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. وقتی حسابی که مانده‌اش در پایان عملیات همیشه بستانکار است در یک رویداد مالی بدهکار شده باشد این حساب:

1. افرایش یافته
2. کاهش یافته
3. تغییری نداشته
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. صدور سند حسابداری از قسمت ثبت سند افتتاحیه به چند صورت امکان‌پذیر است؟

1. ساده
2. موقت
3. دائم
4. موقت-ساده-دائم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. در کدام مرحله از مراحل حسابداری صورتحساب‌ها تهیه می‌شود؟

1. تفسیر
2. تلخیص
3. طبقه‌بندی
4. ثبت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. نرخ استهلاک سال سوم دارایی ثابتی با چها سال عمر مفید به روش مجموع سنوات چقدر است؟

1. سه دهم
2. دو دهم
3. یک دهم
4. چهار دهم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدام مورد زیر بدهکار می‌باشد؟

1. سود و زیان
2. ترازنامه
3. سرمایه
4. بدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. محاسبه هزینه استهلاک جهت رعایت اصل...

1. بهای تمام شده می‌باشد.
2. تحقق درآمد می‌باشد.
3. تطابق هزینه‌ها و درآمدها می‌باشد.
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. پیش پرداخت هزینه آگهی چه نوع حسابی است؟

1. هزینه
2. دارایی جاری
3. موقت
4. بدهی جاری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. اگر روش محاسبه استهلاک یک دارایی، در دو سال متوالی تغییر کند، کدامیک از اصول زیر نقض می‌شود؟

1. احتیاط
2. تطابق
3. ثبات رویه
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. در کدام مرحله از مراحل حسابداری صورتحساب‌ها تهیه می‌شود؟

1. تفسیر
2. تلخیص
3. طبقه‌بندی
4. ثبت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کدام گزینه موسسات را از لحاظ نوع فعالیت طبقه‌بندی کرده است؟

1. انتفاعی خصوصی/غیر انتفاعی خصوصی
2. انتفاعی عمومی/غیر انتفاعی عمومی
3. عمومی-خصوصی/تعاونی
4. خدماتی-بازرگانی/تولیدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. ساعت کار کارکنان از طریق دستگاه ............ انجام می‌گردد.

1. کارت خوان
2. به صورت دستی
3. حکم استخدامی
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برگه رسید انبار با توجه به چه چیزی تهیه می‌شود؟

1. فاکتور فروش
2. فاکتور خرید
3. رسید انبار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدامیک از حساب‌های زیر جزء «حساب‌های دائمی» به شمار می‌رود؟

1. برداشت
2. سرمایه
3. تراز اختتامی
4. خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در روش ایجاد ذخیره اگر مطالبات غیر قابل وصول تشخیص داده شود، چه حسابی بدهکار می‌شود؟

1. ذخیره م.م
2. هزینه م.م
3. سایر هزینه‌ها
4. حساب‌های دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون رایانه کار حسابداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 498 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری