Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فتوشاپ
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فتوشاپ» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کدام پالت،کارهایی را که بر روی مسیر انجام می دهیم می توان مشاهده کرد؟

1. History
2. Brushes
3. Paths info
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. دستور CROP AND STRAIGHTEN PHOTO چه عملی انجام می دهد؟

1. پردازشگر تصویر
2. دوربری و جدا کردن تصاویر
3. ساختن قطره
4. خودکار سازی عملیات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. با انتخاب گزین horizontal type mask هنگام تایپ، متن به صورت ....... نوشته می شود؟

1. متن حاشیه دار
2. متن دارای افکت
3. چپ چین
4. افقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. دستور Histogram در کدام منو قرار دارد؟

1. Filter
2. Windows
3. File
4. View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. برای حذف یک path ایجاد شده باید از کلید ....... استفاده کنیم؟

1. Delete path
2. Clipping path
3. Delete current path
4. Turn off path
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدامیک از جملات زیر غلط است؟

1. با فعل کردن View ---> Show Ruler یک خط کش در کنار صفحه مشاهده می‌شود.
2. در فتوشاپ می‌توان خطوط راهنمای افقی و عمودی ترسیم کرد.
3. رنگ خطوط راهنما در فتوشاپ قابل تنظیم است.
4. در فتوشاپ نمی‌توان خطوط راهنمای عمودی ترسیم کرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. جهت حرکت و تغییر شکل سه بعدی، همچنین برای filed of view چه مقداری را وارد می کنیم؟

1. 1 تا 255
2. 0 تا 130
3. 1 تا 360
4. 50 تا 130
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. ترکیب تمامی رنگ ها در مد RGB چه رنگی را تشکیل می دهند؟

1. سیاه
2. سفید
3. بی رنگ
4. خاکستری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. خطوط راهنما چه خطوطی هستند؟

1. روی تصویر قرار می گیرند
2. این خطوط چاپ نمی شوند و برای تراز کردن موضوعات استفاده می گردند
3. 1و2
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. چگونه می توان یک مسیر ایجاد شده را به یک انتخاب تبدبل کرد؟

1. با استفاده از کلید makes selection
2. با استفاده از دستور makes work path from selection
3. با استفاده از دستور strokes path with current selection
4. با استفاده از fill path whth forground color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. با بکار بردن گزینه Label در پنجره Print چه تغییری حاصل می شود؟

1. نام فایل در کنار تصویر چاپ می شود
2. تصویر به صورت قرینه چاپ می شود
3. بر عکس کردن تمام قسمت های تصویر
4. گزینه 1و4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. filter در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟

1. نمونه رنگ را نشان می دهد
2. نوعی فرمت تصویر
3. فیلترهای فتوشاپ
4. دستوری برای انجام فایل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. کار کدامیک از فیلترهای زیر جمع کردن و کشاندن مناطق بیرونی تصویر به سمت مرکز مکان ماوس می باشد؟

1. Liquefy
2. Wrap tool
3. Twirl clockwise
4. Pucker tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای تغییر فرم ناحیه انتخاب شده کدام یک از فرامین transform استفاده می گردد؟

1. Distort
2. Skew
3. Perspective
4. Rotate 75
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. برای مخفی و آشکار کردن جعبه ابزار .......

1. گزینه show tools از منوی ویندوز را انتخاب می کنیم
2. گزینه type mask از منوی pallet را انتخاب می کنیم
3. Tab را همراه با shift می زنیم
4. Shift+alt+t را می زنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. چنانچه بخواهیم ابعاد صفحه کار تصویر را تغییر دهیم از کدام گزینه ی زیر استفاده می کنیم؟

1. Image size
2. Convas size
3. Duplicate
4. Apply image
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. 13. کاربرد ابزار Gradint چیست؟

1. خطوط را محدود به مناطقی از تصویر می کند.
2. یک طیف رنگی روی صفحه رسم می کند.
3. توانایی کشیدن خطوط نامحدود.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. در چه صورتی امکان ایجاد شکل به صورت سه بعدی وجود ندارد؟

1. اگر شکل به رنگ قرمز در آمد
2. اگر کادر محاوره ای d3 باز شود و پیام اخطار ظاهر شود
3. اگر شکل در کادر سبز رنگ قرار گیرد
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. با استفاده از کدام پالت با پنجره زیر می توان کانال های تصویر را مدیریت کرد؟

1. پالت info
2. پالت layer
3. پالت channel
4. پالت navigator
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. کالیبره کردن تصویر برای انجام .....

1. نمایش دقیق رنگ های چاپی روی صفحه با استفاده از یک سیستم کالیبره شده مناسب
2. نمایش دقیق رنگ های Cmyk روی صفحه Web
3. نمایش کل رنگ های موجود در کامپیوتر روی صفحه
4. تغییر رنگ های یک فایل بر روی مانیتور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدام گزینه عملکرد channels است؟

1. تغییر دادن رنگ های زمینه پیش فرض
2. ذخیره کردن تغییرات فایل
3. ذخیره کردن اطلاعات مربوط به رنگ و انتخاب
4. پاک کردن تغییرات اعمال شده روی یک فایل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. در این مد رنگی علاوه بر سیاه و سفید 245 سلیه روشن خاکستری می باشد نام این مد چیست؟

1. ‏bit map
2. Duotone
3. Grayscale
4. Lab color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. جهت پاک کردن یک anchor point از چه ابزاری استفاده می کنیم؟

1. Back spase
2. Delete anchor point
3. Delete point
4. Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. کلید میانبر ruler ...... و کلید میانبر reselect ...... است

1. Ctrl+D-Ctrl+R
2. Shift+Ctrl+D-Ctrl+U
3. Shift+Ctrl+D-Ctrl+R
4. Ctrl+D-Ctrl+U
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. توسط کدام گزینه می توان لایه ها را گروه بندی کرد؟

1. Group with previous
2. New layerbased slice
3. Look all link layer
4. All layer clipping path
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. برای رنگ کردن مرز مسیر با رنگ و الگو از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Stork path
2. Fill path
3. هر دو
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. برای باز کردن پنجره layer از کدام منو استفاده می کنیم؟

1. View
2. Edit
3. Window
4. Select
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. حداقل سرعت پردازنده چه مقدار می تواند باشد؟

1. 1/8 مگاهرتز
2. 1/8 گیگاهرتز
3. 512 مگابایت
4. 128 مگابایت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. در یک تصویر با مد رنگی چند کانال وجود دارد؟

1. 3
2. 4
3. 5
4. نا محدود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدام فرمت فایلی را فرمت استاندارد ذخیره سازی تصاویر در سیستم عامل ویندوز می‌دانند؟

1. glfhgt
2. lpg
3. bmp
4. pdf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. هنگام تغییر اندازه بوم در کادر canvas size گزینه anchor چه عملی را انجام می دهد؟

1. واحد میزان تغییر بوم را تعیین می کند
2. میزان بزرگ شدن بوم را تعیین می کند
3. میزان کوچک شدن تصویر را تعیین می کند
4. محل قرار گرفتن تصویر را مشخص می کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. ابزار دست چه نام داشته و کاربرد آن چیست؟

1. Cursor - جابجایی ابزارها در پالت
2. Hand Tool - جابجایی لایه ها در پنجره
3. Cursor - حذف لایه
4. Hand - آوردن لایه ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. در صورتی که بخواهیم میزان تیرگی (شفافیت) لایه را تغییر دهیم بدون این که این تغییر بر روی افکت آن اعمال شود از کدام گزینه در پالت layer استفاده می شود؟

1. Fill
2. opacity
3. style
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. درجه وضوح یک تصویر برای چاپ چقدر باید باشد؟

1. کمتر از Dpi 72
2. بیشتر از Dpi 72
3. کمتر از Dpi 300
4. بیشتر از Dpi 300
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. مکان شکل 3d از چه ابزاری استفاده می کنیم؟

1. Direct selection
2. Field of view
3. Selection
4. Pan camera
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. برای آنکه انتقال تدریجی به رنگی به رنگ دیگر (شیب رنگی) در کل و یا مطقه انتخابی داشته باشیم، از چه ابزاری استفاده می کنیم؟

1. Brush
2. Gradient
3. Shape
4. Color Balance
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. کار فیلتر های گروه texture چیست؟

1. فیلتر های موجود در این گروه به شما اجازه اجرای فیلتر های شخصی را می دهند.
2. این فیلتر برای ذخیره اطلاعات و copyright مورد استفاده واقع می شوند
3. برای دادن یک طرح یا بافت به تصویر استفاده می شوند
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کلید میانبرpaste چیست؟

1. Ctrl+Y
2. Ctrl+X
3. Ctrl+C
4. Ctrl+W
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. برای تغییر شکل ظاهری خط های پیرامون حروف، گزینه sharp چه عملی انجام میدهد؟

1. موجب می شود که حروف تایپ شده به صورت مشخص تری ظاهر شود
2. موجب می شود که حروف تایپ شده با خطوط پهن تری ظاهر شود
3. موجب می شود لبه های حروف تایپ شده تیزتر باشند
4. گزینه 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. در پنجره Image Size اگر بخواهیم تصویر را برای چاپ آماده کنیم در کدام قسمت تنظیمات صورت می گیرد؟

1. Pixel Dimensions
2. Document
3. Resolution
4. Canvas Size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فتوشاپ:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 306 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی