Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فتوشاپ
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فتوشاپ» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در این مد رنگی علاوه بر سیاه و سفید 245 سلیه روشن خاکستری می باشد نام این مد چیست؟

1. ‏bit map
2. Duotone
3. Grayscale
4. Lab color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. کدام یک از گزینه های زیر لایه ی ما را یک گام به عقب بر می گرداند؟

1. Send backward
2. Front bring to
3. Bring to front
4. Send to back
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. توسط کدام ابزار می توان یک متن را به تصویر اضافه کرد؟

1. Line tool
2. Type tool
3. Pen tool
4. Hand tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدام یک از گزینه های زیر در Trans Form قرار ندارند؟

1. Distort
2. Perspective
3. Opacity
4. Csale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. بهترین فرمت برای چاپ تصویر در لیتو گراف کدام است؟

1. Jpeg
2. Psd
3. Tiff
4. Gif
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. برای ایجاد برجستگی در یک لایه.....استفاده میشود؟

1. Glow
2. Satin
3. Emboss bevel and
4. Overlay
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. با افزایش resulotion یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟

1. هیچ تغییری نمیکند
2. کاهش می یابد
3. افزایش می یابد
4. به عوامل مختلف بستگی دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. چنانچه بخواهیم به غیر از مکان انتخاب شده،بقیه مکان های یک تصویر را انتخاب کنیم، آنگاه از گزینه ..... استفاده می شود.

1. Select
2. Inverse
3. Reselect
4. Deselect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. حداقل RAM مورد نیاز برای اجرای نرم افزار Photoshop cs4 چقدر باید باشد؟

1. 256 مگابایت
2. 128 مگابایت
3. 512 مگابایت
4. 2 مگابایت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. کار ابزار Magic Lasso چیست؟

1. انتخاب لایه
2. انتخاب کارد
3. انتخاب رنگ
4. جابجایی لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. برای ایجاد کادر دور یا حاشیه از کدام یک از گزینه های زیر استفاده می کنیم؟

1. Pen
2. Marquee
3. Hand
4. Border
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. برای حذف یک لایه چند روش وجود دارد؟

1. از منوی layer-clear layer را انتخاب می نماییم
2. روی دکمه سطل آشغال کلیک می نماییم
3. از منوی layer-delet layer را انتخاب می نماییم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. با استفاده از کدام فیلتر می‌توان زمینه اجسام عکس را به سیاه و رنگ خطوط کناره‌های جسم را به رنگ روشن تبدیل کرد؟

1. Wind
2. Emboss
3. Glowing edges
4. Trace contours
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای اینکه جلوه ها یک لایه را بر روی لایه دیگر کپی نماییم از کدام گزینه ی زیر استفاده می کنیم؟

1. انتخاب layer via copy از منوی layer> new
2. از منوی layer>layer style گزینه ی copy layer styleرا انتخاب کرده و سپس در لایه مزبور past را از منوی edit انتخاب می کنیم
3. از منوی layer>layer style گزینه یcopy layer style را انتخاب کرده و سپس در لایه مزبور layer style را از همین منو انتخاب می کنیم
4. انتخاب layer via cut از منوی layer>new
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. برای ایجاد کادرهای نامنظم مناسب ترین فرمان کدام است؟

1. Lasso
2. Magic wand
3. Magic
4. Color rang
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. ابزار دست چه نام داشته و کاربرد آن چیست؟

1. Cursor- جابه جایی ابزرها در پالت
2. Hand tool- جابه جایی لایه ها در پنجره
3. Cursor- حذف لایه
4. Hand- آوردن لایه ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. با استفاده از ابزار....... می توان عمل ....... را انجام داد.

1. Smudge-شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر
2. Blur- شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر
3. Dodge- شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر
4. Sponge- شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. برای حذف، انتقال و تغییر شکل مسیر باید ابزار ..... انتخاب کرده و سپس عملیات مورد نظر را اعمال کنیم؟

1. Path selection
2. Free from pen
3. Direct selection
4. Concert point tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. برای استفاده از ابزار clone stamp ابتدا ابزار را انتخاب کرده روی نقطه ای که می خواهید از آن نمونه برداری انجام شود کلید ....... را نگه دارید؟

1. Shift
2. Alt
3. Shift+ctrl
4. Alt+ctrl
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای حذف یک path ایجاد شده باید از کلید ....... استفاده کنیم؟

1. Delete path
2. Clipping path
3. Delete current path
4. Turn off path
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای اینکه بخواهید در یک تصویر منظره، فقط ناحیه آسمان آبی رنگ موجود در تصویر را انتخاب کنید کدامیک از ابزارهای انتخابی مناسب‌تر می‌باشد؟

1. Marquee
2. Lasso
3. Agic Wand
4. Polygonal Lasso
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. در کدامیک از حالت های زیر در هنگام تبدیل حالت رنگ لایه ها ادغام نمی شوند؟

1. تبدیل حالت multichannel و یا index color به حالت رنگ RGB
2. تبدیل حالت رنگ multichannel به حالت رنگ CMYK
3. تبدیل حالت رنگ ها و استفاده از دستور Don`t flatten bitmap
4. تبدیل حالت رنگ به حالت رنگ Grayscale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. فرامینی که در مسیر image/Adjustment قرار دارند، بیشتر برای ....... به کار می روند.

1. تغییر ابعاد تصویر
2. تغییر تعداد پیکسلها
3. تنظیم و تعدیل رنگ ها
4. فقط تنظیم روشنایی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. برای دستیابی به پالت layer کدام گزینه در منوی window را کلیک می کنیم؟

1. Window
2. Layers
3. Chanel
4. Gradient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. با کدام گزینه نمی توان تصویری را به فتوشاپ وارد کرد؟

1. اسکنر
2. چاپگر
3. دوربین
4. سی دی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. تصاویر vector و raster چه نوع تصاویری هستند؟

1. تصاویر raster پیکسل و تصاویر مبتنی بر vector مبتنی بر مختصات می باشد
2. تصاویر برنامه ها گرافیکی
3. Raster برنامه مختص فری هند و vector برنامه مختص فتوشاب می باشد
4. برنامه ای است متشکل از نقاط مربع شکل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. برای مخفی کردن (پنهان کردن) یک لایه:

1. چشم مربوط به آن لایه را غیر فعال می کنیم
2. H+ctrl
3. کلید h را فشار دهیم
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. حداقل سرعت پردازنده چه مقدار می تواند باشد؟

1. 1/8 مگاهرتز
2. 1/8 گیگاهرتز
3. 512 مگابایت
4. 128 مگابایت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. توسط کدامیک از گزینه های transform در منوی edit می توانیم تغییرات را به صورت عددی وارد کنیم؟

1. Numeric
2. Scale
3. Rotate
4. Skew
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. کدام یک از گزینه های زیر تعریف کانال را بیان می کند؟

1. محل ذخیره نواحی انتخاب
2. محل نگهداری اطلاعات رنگ
3. محل ذخیره کردن ماسک ها
4. محل ذخیره نواحی انتخاب، رنگ و ماسک ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کاربرد Paper Orientation در چاپ را توضیح دهید؟

1. برای تعیین تعداد چاپ از یک صفحه
2. برای ایجاد حاشیه دور صفحه
3. برای تغییر فونت مطالب در صفحه
4. برای تعیین جهت قرار گرفتن صفحه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. وقتی بر روی ابزار تایپ کلیک کنید و با مکان نما بر روی بوم نقاشی کلیک کنید، مکان نما در کجا ظاهر می شود؟

1. در محل کلیک شده
2. روی بوم
3. روی ابزار تایپ
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. اگر تصویر بیش از حد زرد شده باشد باید کدام رنگ به تصویر اضافه شود؟

1. فیروزه ای
2. آبی
3. ارغوانی
4. سبز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. Gray Scale چیست؟

1. تصویر دو رنگ
2. تصویر تک رنگ
3. تصاویر سیاه و سفید و خاکستری
4. تصاویر چهار رنگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. دستور CROP AND STRAIGHTEN PHOTO چه عملی انجام می دهد؟

1. پردازشگر تصویر
2. دوربری و جدا کردن تصاویر
3. ساختن قطره
4. خودکار سازی عملیات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کدام گزینه جزء قسمت های مختلف محیط فتوشاپ نیست؟

1. نوار دستور ها
2. نوار اختیار
3. جعبه ابزار
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. ترکیب تمامی رنگ ها در مد RGB چه رنگی را تشکیل می دهند؟

1. سیاه
2. سفید
3. بی رنگ
4. خاکستری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برای اضافه کردن قسمتهای دیگر به یک انتخاب کدام کلید را پایین نگه می داریم؟

1. Ctrl
2. Alt
3. Alt+F4
4. Shift
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. برای تغییر فرم ناحیه انتخاب شده کدام یک از فرامین transform استفاده می گردد؟

1. Distort
2. Skew
3. Perspective
4. Rotate 75
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. کدام گزینه عملکرد channels است؟

1. تغییر دادن رنگ های زمینه پیش فرض
2. ذخیره کردن تغییرات فایل
3. ذخیره کردن اطلاعات مربوط به رنگ و انتخاب
4. پاک کردن تغییرات اعمال شده روی یک فایل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فتوشاپ:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 306 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی