Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کادر محاوره ای Protect Sheet برای حفاظت موضوع هایی از قبیل شکل و گرافیک کدام مورد را باید انتخاب نمود؟

1. Contents
2. Objects
3. Scenario
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کلید میان بر ذخیره متن کدام است؟

1. Ctrl +S
2. Ctrl +T
3. Alt +T
4. Alt+S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. اگر نمودار را رسم کرده باشیم و بخواهیم یک ستون دیگر از شیت دیگر یا همان شیت به آن اضافه کنیم چگونه عمل نماییم.

1. از گروه Chart گزینه Chart Type را کلیک می نماییم
2. نمودار را دوباره رسم می کنیم
3. از گروه Charts گزینه Chart Option را کلیک میکنیم
4. از سربرگ وابسته Design گزینه Select Data را کلیک کرده و سپس کلیه داده ها را انتخاب می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. در کدام روش از نمایش اسلاید می توان ترتیب اسلایدها را با درگ کردن جابجا کرد؟

1. Notes Page
2. Silde Sorter
3. Slide View
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. فایلهای access با چه قالبی ذخیره میشوند؟

1. Docx
2. Bmp
3. Accdb
4. Pptx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. برای انجام عمل Copy چگونه باید عمل کرد؟

1. فشردن کلید های Ctrl+C
2. کلیک بر روی ابزار کپی از گروه Clipboard
3. کلیک بر روی گزینه Copy از منوی ظاهر شده در اثر کلیک راست
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. برای ایجاد جدول از کدام مورد استفاده می کنیم؟

1. از سر برگ Insertبر روی دکمه Table کلیک می کنیم و با درگ خانه ها اندازه جدول را تععین می کنیم
2. از سر برگ Insert بر روی دکمه Table کلیک می کنیم و از منوی آن بر روی گزینه Insert Table کلیک می کنیم
3. 1و2
4. انتخاب گزینه Insert Table از سربرگ Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. برای انتقال متن انتخاب شده در محل مورد نظر از چه اعمالی استفاده می کنیم؟

1. ابتدا Copy و سپس Paste
2. ابتدا Paste و سپس Copy
3. ابتدا Cut وسپس Paste
4. ابتدا Paste و سپس Cut
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. برای نوشتن سر صفحه و پا صفحه از چه گزینه ای استفاده میشود؟

1. Page setup
2. Margins
3. Header and footer
4. Page break
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. برای کپی قالب پاراگراف قالب بندی شده به پاراگراف مورد نظر از .... استفاده می کنیم

1. Paste و Copy
2. Paste و Cut
3. 1و2
4. استفاده از ابزار Format Painter از گروه Clipboard
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. برای پر کردن خودکار خانه ها ی انتخاب شده به طور مثال از اعداد1،2،3 ،4،و..... چگونه باید عمل کرد؟

1. محدوده مورد نظر را انتخاب و در خانه اول 1 را نوشته و سپس Ctrl +Enter را همزمان فشار می دهیم
2. محدوده مورد نظر را انتخاب و در خانه اول 1و در خانه دوم 2 نوشته و سپس Ctrl +Enter را فشار می دهیم
3. محدوده مورد نظر را انتخاب و در خانه اول 1 و در خانه دوم 2 را نوشته و آ ن دو خانه را انتخاب می کنیم سپس اشاره گر ماوس را به گوشه سنت راست و پایین آن می بریم تا نشانگر ماوس به علامت بعلاوه تبدیل شود سپس آن را درگ می کنیم
4. امکان پذیر نیست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. برای حذف شکستگی صفحه از کدام نما استفاده می شود؟

1. Web Layout
2. Print Layout
3. Outline
4. Draft
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. کدام روش نمایش در Word حالت پیش فرض می باشد؟

1. Outline
2. Web Layout
3. Normal
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. هر یک از خانه ها در کار برگ چه نام دارد؟

1. Sheet
2. Cell
3. Workbook
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. به وسیله کدام گزینه با دادن تعداد سطر ها و ستونهای جدول به صورت اتوماتیک رسم می شود؟

1. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Insert Table از منوی آن
2. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Draw Table از منوی آن
3. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخابtable Auto Format از منوی آن
4. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Hide Grid از منوی آن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. برای اینکه خط دور یک autoshape را یک نوع هاشور انتخاب کنیم از کدام فسمت از کادر محاوره ای format aytoshape باید استفاده کرد؟

1. Line color
2. Line style
3. Dash style
4. Arrow atyle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. چنانچه بخواهیم قسمتی از متن را در فایل دیگری تکرار کنیم چگونه عمل نماییم؟

1. متن را اتخاب و از گروه Clipboard گزینه Cut را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و Paste را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
2. متن را اتخاب و از گروه Clipboard گزینه Copy را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و Paste را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
3. متن را انتخاب و آن را به مقصد درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. انتخاب Subscript در قسمت Effect در پنجره Font کدام عمل را انجام می دهد؟

1. اندیس پایین
2. اندیس بالا
3. سایه دار
4. توان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. پسوند فایل های اکسل کدام است؟

1. Xltx
2. Xslx
3. xldx
4. xlsx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. برای ایجاد فهرست اشکال ابتدا باید برای اشکال ..... ایجاد نمود

1. Index
2. Mark Citation
3. Bibliography
4. Caption
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. در هنگام حذف سل انتخاب شده،انتخاب کدام مورد از کادر محاوره ایdelete باعث حذف سل انتخاب شده و انتقال سل های پایین به جای آن می شود

1. Shift cells left
2. Shift cells up
3. Entire row
4. Entire column
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. در کادر محاوره ای Format Cells و از زبانه Font انتخاب کدام مورد باعث می شود که متن از این پس همانند اندیس نوشته شود؟

1. Subscript
2. Superscript
3. Strikethrough
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. اگر گزینه Ruler در منوی View فعال باشد در کدام حالت نمایش فایل، خط کش در هر دو طرف(لبه بالا و لبه کناری) دیده می شود؟

1. Print Layout
2. Web Layout
3. Normal
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. سبک مربوط به بدنه متن با چه نامی در کادر سبک ها دیده می شود؟

1. Heading
2. Normal
3. Block Text
4. Body Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. کدام مورد صحیح است؟

1. Ctrl+B برای پر رنگ کردن(Bold)
2. Ctrl+U برای نوشتن زیر خط دار
3. Ctrl+I برای نوشتن ایتالیک
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای چاپ صفحه جاری از پنجره مورد .... را انتخاب می کنیم

1. All
2. Print File
3. Curret Page
4. Collate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. برای قرار دادن Tabچگونه باید عمل نمود؟

1. از سربرگ Home و از گروه Paragraph بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره ای Paragraph کلیک می کنیم و از آنجا بر روی دکمه Tabs کلیک می کنیم
2. از انتهای سمت چپ خط کش بر روی علامت تب چند بار کلیک می کنیم تا Tab مورد نظر ما (راست،چپ،وسطرو....) ظاهر شود سپس در محل مورد نظر از خط کش کلیک می کنیم
3. در محلی از خط کش که می خواهیم Tab باشد دوبار کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. کدام حالت نمایش متن برای ویرایش سرصفحه، پاصفحه، تنظیم حاشیه ها و کار با ستون ها مناسب است؟

1. Web Layout
2. Outline
3. Print Layout
4. Normal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. ....... در Mail Merge اطلاعاتی است که برای هر کپی از متن نامه تغییر می کند.

1. Macro
2. Cross Reference
3. Data Source
4. متن نامه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. برای انتخاب یک کلمه از محل مکان نما به چپ از ترکیب کدام کلیدها استفاده می شود؟

1. Ctrl+Shift+P
2. Ctrl+Right Arrow
3. Ctrl+Shift+Left Arrow
4. Ctrl+Left Arrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. کدام گزینه برای یکسان کردن پهنای ستون های انتخاب شده به کار می رود؟

1. Distribute Columns
2. Distribute Rows
3. Auto Fit Window
4. Convert Table
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای خاتمه دادن (قطع کردن) به نمایش اسلاید ها از کدام دکمه استفاده می شود؟

1. E
2. End
3. Home
4. Esc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. کدامیک از گزینه های زیر محل نگهداری دادها در یک پایگاه داده ای است؟

1. Macros
2. Tables
3. Forms
4. Reports
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. کدام عملکرد دارای الویت بالا می باشد؟

1. +
2. *
3. ^
4. =<
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. برای اینکه فونت انتخاب شده به صورت پر رنگ نوشته شود کدام مورد از سربرگ Font و از کادر محاوره ای Format Cells باید انتخاب شود؟

1. Regular
2. Italic
3. Bold
4. Normal Font
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. با انتخاب کدام گزینه پیش نمایش چاپ نشان داده می شود؟

1. Print Preview
2. Properties
3. Print
4. Page Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. سریع ترین روش برای ایجاد فهرست مطالب استفاده از سبک های ....... است.

1. Heading
2. Body
3. Emphasis
4. Subtitle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. کدام مورد صحیح است؟

1. انتخاب گزینه Clear Formats از زیر منوی Clear برای پاک کردن قالب بندی خانه های انتخاب شده می باشد
2. انتخاب گزینه Clear Formats از زیر منوی Clear یا فشردن کلید Delete باعث پاک کردن محتوای خانه ها می شود
3. انتخاب گزینه Clear Formats از زیر منوی Clear باعث پاک کردن مستندات خانه انتخاب شده می گردد
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. دکمه Hyphenation از سربرگ Page Layout به چه منظوری استفاده می شود؟

1. کلماتی که بیش از یک سیلاب هستند و فایل تفکیک، اگر در انتهای سطر جا نشوند بقیه کلمه پس از قرار دادن خط تیره در انتهای سطر اول، در سطر بعد قرار می گیرد
2. برای تعیین جهت کاغذ به کار می رود
3. برای قرار دادن Underscore به کار می رود
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. برای رفتن به انتهای سند یا فایل در Word چگونه عمل می کنیم؟

1. Ctrl+Home
2. Ctrl+End
3. Page Down
4. Ctrl+Up Arrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات