Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoona/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoona/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoona/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. چنانچه طول یک عبارت عددی بیشتر از عرض سل (خانه) باشد کدام مورد اتفاق می افتد؟

1. تعداد ارقامی که در طول سلول جای نمی گیرند حذف می شوند
2. عدد به صورت نماد علمی نمایش داده می شود
3. فونت اعداد به صورت اتوماتیک کوچک می گردند تا قابل نمایش شوند
4. بقیه اعداد که از عرض سل بیشتر هستند بر روی سلول دیگر نمایش می شوند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. با انتخاب کدام گزینه پیش نمایش چاپ نشان داده می شود؟

1. Print Preview
2. Properties
3. Print
4. Page Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. کدام گزینه بهترین کاربرد برنامه power point را نمایش می دهد؟

1. کمک به ارائه مطالب در مورد یک موضوع خاص
2. انجام محاسبات
3. صفحه آرایی و تایپ
4. ایجاد گزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. نام یک Workbook حداکثر چند کارکتر می تواند باشد؟

1. 8
2. 16
3. 32
4. 255
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. در کادر محاوره ای Format Cells اگر سر برگ Number فعال باشد انتخاب Currency از جعبه Category به چه منظوری است؟

1. برای داده های پولی
2. برای داده های حسابداری
3. برای اعداد تاریخ
4. برای وارد کردن زمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. تصحیح خودکار در Word به وسیله فعال کردن کدام گزینه زیر صورت می گیرد؟

1. Auto Correct
2. Auto Format
3. Auto Text
4. Auto Change
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

1. از سربرگ Page Layout و از منوی دکمه Orientation گزینه Portrait را انتخاب می کنیم
2. از سربرگinsertو از منوی دکمه Orientation گزینه ای Landscape را انتخاب میکنیم
3. از سربرگ insert و از منوی دکمه margins گزینه ای Portrait را انتخاب میکنیم
4. از سربرگ Page Layoutو از منوی دکمه Orientation گزینه ای Landscape را انتخاب میکنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. فرض کنید در یک خانه ای درصد مالیات را وارد کرده ایم می خواهیم فایل خود را مستند سازی کنیم و برای این خانه توضیح اضافه کنیم و می خواهیم این توضیح در حالت عادی دیده نشود بهتر است چگونه عمل شود؟

1. در سل جانبی توضیحات را وارد می کنیم و آن سل را Hide می کنیم
2. در سلی که حاوی درصد مالیات است قرار گرفته و از منوی Review گزینه New Comment را کلیک می کنیم
3. در شیت دیگر و همان سل توضیحات وارد می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای اینکه پس از رسم نمودار مقادیر بالای میله ها ی ستونی دیده شود باید از کدام سربرگ این کار را انجام داد؟

1. Titles
2. Legend
3. Data Labels
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. برای تغییر مواردی از Style موجود در لیست Style پس از انتخاب سبک مورد نظر و پس از کلیک راست بر روی آن کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Add
2. Merge
3. Modify
4. Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. در پنجره Page Setup و تب Margins عبارت getter به چه معنی است؟

1. حاشیه بالا
2. عمق شیرازه برای صحافی
3. حاشیه درونی
4. حاشیه آینه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. از کدام ابزار برای برقراری اتصال بین شکل ها استفاده می شود؟

1. Drawin tool
2. Connector tool
3. Lasso
4. Multi select
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. در کادر محاوره ای Format Cells و از سر برگ Alignment انتخاب Shrink To Fit چه عملی انجام می دهد؟

1. باعث می شود چنانچه طول متن از طول سل باشد بقیه متن در خط بعد قرار گیرد
2. باعث می شود که متن نوشته شده در سل طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول سل قرار گیرد
3. باعث ترکیب محتوای سل های انتخاب شده در یک سل می گردد
4. باعث کشیده شدن متن می گردد تا عرض سل را پر نماید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. در رسم یک نمودار به جهت نمایش اختلاف بین مقادیر، از کدام نوع نمودار بهتر است استفاده شود؟

1. نمودار خطی
2. نمودار پراکندگی
3. نمودار راداری
4. نمودار ستونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. در کادر محاوره ای Font و تب Character Spacing اگر مفدار Scale از 100% به 90% تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

1. حروف تشکیل دهنده متن فشرده تر می شوند
2. فاصله بین حروف متن کم می شود
3. متن از تراز نرمال پایین تر قرار می گیرد
4. فلصله بین حروف متن زیاد تر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. برای عمل Paste قالب انتخاب شده از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می کنیم.

1. Ctrl+Shift+V
2. Shift+V
3. Shift+C
4. Shift+V
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام کلیدها برای انتخاب کل متن به کار می رود؟

1. Ctrl +A
2. Shift +F7
3. Ctrl +T
4. Ctrl +S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. برای جستجو و جایگزینی در Writer از چه مسیری باید اقدام نمود؟

1. Insert/Find & Replace
2. Tools/Find & Replace
3. Edit/Find & Replace
4. Format/Find & Replace
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای از بین بردن اثر دستور Undo از چه دستوری استفاده می شود؟

1. Ctrl+Z
2. Ctrl+Y
3. Ctrl+U
4. Ctrl+D
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. از ...... می توان لیست آدرسهای پستی را با یک سند ترکیب نمود.

1. Mail Merge
2. Hyperlink
3. Cross-Reference
4. Bookmark
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدام یک صحیح است؟

1. می توان برای صفحه های زوج و فرد سر صفحه های جداگانه تعیین نمود
2. می توان سر صفحه صفحه اول را متفاوت با صفحات دیگر در نظر گرفت
3. می توان با کلیک بر روی Close Header And Fooder از سربرگ Design به کار با کادر سر صفحه خاتمه دا
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. هر صفحه در وب سایت ....... منحصر بفرد دارد.

1. Footer
2. Header
3. Title
4. Margin
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. هر یک از سلول ها در صفحه کاری چه نام دارد؟

1. Sheet
2. Cell
3. Workbook
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. در پنجره Spelling And Grammer کلمه ای که در دیکشنری نیست در کدام کادر ظاهر می شود؟

1. Suggestion
2. Not In Dictionary
3. در قسمت Status
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. در هنگام تعریف کلید میان بر، چه کلیدهایی حتما باید به همراه یک حرف یا عدد زده شود؟

1. Ctrl+Shift
2. Alt+Shift
3. Ctrl+Alt
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای انتخاب یک خانه

1. در نزدیکی ضلع چپ آن و در بیرون جدول کلیک می کنیم
2. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف داخل کلیک می کنیم
3. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف خارج خانه کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدام روش نمایش سازمان دهی سندهای بزرگ را آسان می کند؟

1. Web Layout
2. Outline
3. Normal
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. پسوند فایل استنسیل (شابلون) در Visio کدام است؟

1. Vst
2. Vss
3. Vsd
4. Vsw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. برای چاپ صفحه جاری از کادر محاوره ای Print کدام مورد را انتخاب می کنیم؟

1. Current Page
2. Print To Fill
3. Collate
4. All
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. برای نوشتن متن به صورت کنده کاری کدام گزینه را در پنجره فونت باید انتخاب نمود؟

1. Outline
2. Engrave
3. Emboss
4. Superscript
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. یک Them از چه بخش هایی تشکیل می شود؟

1. Style/Font/Effects
2. Color/Effects/Font
3. Color/Background/Effects
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای انتخاب بخشی از متن:

1. در حالی که کلید Ctrl را پایین نگه داشته ایم با کلید های مکانی روی متن حرکت می کنیم
2. در حالی که کلید Shift را پایین نگه داشته ایم با کلید های مکانی بر روی متن حرکت می کنیم
3. در حالی که کلید Alt را پایین نگه داشته ایم با کلید های مکانی بر روی متن حرکت می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. برای چاپ صفحات زوج از فهرست مقابل Print در کادر مکالمه Print بهتر است که انتخاب کرد؟

1. Odd Page
2. Even Pages
3. All Page In Rang
4. Current Page
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. برای تغییر زاویه مشاهده نمودار سه بعدی

1. از سربرگ وابسته Layout و از گروه Background بر روی آیکن 3-D Rotation کلیک می کنیم و ازکادر محاوره ای ظاهر شده زوایای مورد نظر را انتخاب میکنیم
2. از سربرگ وابسته Design و از گروه Background بر روی آیکن 3-D Rotation کلیک می کنیم و ازکادر محاوره ای ظاهر شده زوایای مورد نظر را انتخاب میکنیم
3. از سربرگ وابستهformat و از گروه Background بر روی آیکن 3-D Rotation کلیک می کنیم و ازکادر محاوره ای ظاهر شده زوایای مورد نظر را انتخاب میکنیم
4. از سربرگ وابسته Insert و از گروه Background بر روی آیکن 3-D Rotation کلیک می کنیم و ازکادر محاوره ای ظاهر شده زوایای مورد نظر را انتخاب میکنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. برای پاک کردن محتوای خانه های مورد نظر چگونه عمل می کنیم؟

1. خانه ها را انتخاب و از سر برگ Home و از گروه Editing گزینه Delete را کلیک می کنیم
2. خانه ها را انتخاب و کلیک راست نموده و گزینه Delete را کلیک می کنیم
3. خانه ها را انتخاب نموده و از سر برگ Home و از گروه Editing گزینه Clear را کلیک و از منوی آن گزینه Contents را انتخاب می کنیم
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

1. برای انتخاب محدوده A2:F8، کافی است در کادر نام عبارت را تایپ نموده و ENTER نماییم
2. برای از حالت انتخاب خارج کردن محدوده، انتخاب شده، کافی است که در ناحیه دیگری کلیک نماییم
3. برای از حالت انتخاب خارج کردن محدوده، انتخاب شده، کافی است Enter نماییم
4. برای از حالت انتخاب خارج کردن محدوده، انتخاب شده، کافی است یکی ازکلید های مکانی را فشار دهیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. داده تاریخ را چگونه در سل می توان وارد نمود؟

1. 07.02.2004
2. 07/02/1004
3. 07022004
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. برای ایجاد فهرست اشکال ابتدا باید برای اشکال ..... ایجاد نمود

1. Index
2. Mark Citation
3. Bibliography
4. Caption
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. زمانی که یک تصویر برای زمینه صفحه وب وارد می کنید به صورت پیش فرض این صفحات:

1. به صورت کاشیکاری وبه صورت افقی تکرار می شود.
2. به صورت کاشیکاری و به صورت عمودی تکرار می شود.
3. به صورت کاشیکاری و به صورت افقی وعمودی تکرار می شود.
4. به صورت لوزم وار تکرار می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. کدام روش نمایش گرافیک ها و سر صفحه و پا صفحه را نشان نمی دهد؟

1. Normal
2. Print Layout
3. Outline
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات