Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. توسط چه خصوصیت فیلد می توان برای یک عبارت که در فیلد قرار گیرد ارزش درستی تعریف نمود؟

1. Required
2. Allow zero
3. Validation rule
4. Caption
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. برای رفتن به ابتدای پاراگراف قبلی از ........... استفاده می شود؟

1. Page Up
2. Ctrl+Up Arrow
3. Page Down
4. Ctrl+End
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. انتخاب کدام گزینه در تب Line And Page Breaks از کادر محاوره های Paragraph باعث میشود تا در صورت شکسته شدن یک کلمه در انتهای یک سطر خط تیره گذاشته نشود؟

1. Suppress Line Number
2. Do Not Hyphenate
3. Keep With Next
4. Keep Lines Together
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدام مورد صحیح نیست؟

1. برای کپی خانه ها کافی است پس از انتخابآنها به مرز آنها اشاره کرد تا نشانگر ماوس به فلش تبدیل شود سپس به همراه کلید Ctrl آنها را به مقصد درگ می کنیم
2. از دستورات Copy و paste استفاده میکنیم
3. خانه های مورد نظر را انتخاب و آن ها را به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. برای ثبت اطلاعات وارد شده به سل می توان کلید Tab را فشرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. اگر بخواهیم در سند های طولانی اگر شماره صفحات هم فرق کرد اما ارجاع به بخش های صورت گرفته تغییر نکند از کدام مورد استفاده می شود؟

1. Bookmark
2. Cross-Reference
3. Link
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. برای ارتباط دادن بین سلول های B2 و B1 از دو صفحه کاری جدا کدام گزینه درست است؟

1. =Sheet 2b1+B2
2. Sheet 2!B1+B2
3. Sheet2%B1+B2
4. امکان ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود؟

1. سربرگ view دکمه style
2. سربرگ insert دکمه chart
3. سربرگ insert دکمه symbol
4. سربرگ insert دکمه object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. برای انتخاب خانه های متوالی چگونه باید عمل نمود؟

1. بر روی خانه هایی که می خواهیم اتخاب کنیم درگ می کنیم
2. بر روی خانه هایی که می خواهیم انتخابکنیم با کلید های مکانی به همراه پایین نگه داشتن کلید SHIFT حرکت می کنیم
3. خانه اول را انتخاب و در هنگام انتخاب آخرین خانه کلید SHIFT را پایین نگه می داریم
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. برای اینکه دو خانه را در هم ادغام کنیم.

1. با استفاده پاک کن، خط وسط را پاک می کنیم
2. دو خانه را انتخاب کرده و از منوی مبان بر گزینه Merg Cells را کلیک می کنیم
3. دو خانه را انتخاب می کنیم و از منوی میان بر گزینه Split Cells را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. کدام روش نمایش در Word حالت پیش فرض می باشد؟

1. Outline
2. Web Layout
3. Normal
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. برای انتقال شی رسم شده

1. آن را انتخاب می کنیم و سپس آ ن را گرفته و به محل مورد نظر درگ می کنیم
2. آن را انتخاب کرده و از گروه Clipboard گزینه Cut را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
3. آن را با کلیک سمت راست به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. برای درج شکستگی صفحه از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

1. Shift+ Shift
2. Alt+ Shift
3. Ctrl+ Enter
4. Ctrl +Z
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. برای حفاظت محتوای سل ها در کادر محاوره ای Protect Sheet کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Contents
2. Objects
3. Scenario
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. وقتی که نرم افزار Excel را اجرا کرده و وارد آن می شویم به صورت پیش فرض نام Workbook ....... گذاشته می شود

1. Book1
2. Workbook1
3. Document
4. Untitled
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. برای تغییر اندازه ی کاغذ ازچه گزینه ای استفاده می شود؟

1. از سربرگ insert دکمه size
2. از سربرگ page layout دکمه page setup
3. از سربرگ view دکمه size
4. از سربرگ page layout و از گروه page setup دکمه size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. برای تغییر پس زمینه یک صفحه از وب از کدام سربرگ کادر محاورهای Page Prooertis استفاده می کنید؟

1. Formatting
2. General
3. Advanced
4. Custom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. برای تغییر مواردی از Style موجود در لیست Style پس از انتخاب سبک مورد نظر و پس از کلیک راست بر روی آن کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Add
2. Merge
3. Modify
4. Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. برای عمل Paste قالب انتخاب شده از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می کنیم.

1. Ctrl+Shift+V
2. Shift+V
3. Shift+C
4. Shift+V
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. برای اینکه بین ستونها در متن دو ستونی خط کشیده شود کدام گزینه را باید تیک زد؟

1. از کادر columns گزینه three
2. گزینه Line Between
3. گزینه Equal Coumn Width
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای اینکه در هنگام باز کردن فایل کلمه رمز پرسیده شود از کدام گزینه باید برای رمز گذاری استفاده نمود؟

1. Password To Open
2. Security Option
3. Save Word Files
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای ایجاد یک Style چگونه باید عمل کرد؟

1. از سر برگ Insert و از گروه Style بر روی Cell Styles کلیک و از لیست آن New Cell Style را انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Home و از گروه Style بر روی Cell Styles کلیک و از لیست آن New Cell Style را انتخاب می کنیم
3. از سر برگ data و از گروه Style بر روی Cell Styles کلیک و از لیست آن New Cell Style را انتخاب می کنیم
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. برای نمایش محدوده سیستم در نمودار Uml از کدام شکل استفاده می شود؟

1. Boundary
2. Use Case
3. Domain
4. Section
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای انتخاب یک سطر از جدول چه عملی باید انجام داد؟

1. در سمت چپ سطر و در بیرون از جدول کلیک می کنیم
2. در سمت راست سطر و در بیرون از جدول کلیک می کنیم
3. 1و2
4. در سمت چپ جدول و از داخل جدول کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. در کادر محاوره ای Format Cells انتخاب Wrap Text از سر بر گ Alignment چه عملی انجام می دهد؟

1. باعث می شود که متن نوشته شده در سل طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول سل قرار گیرد
2. باعث ترکیب محتوای سل های انتخاب شده در یک سل می گردد
3. باعث می شود چنانچه طول متن از طول سل بیشتر باشد بقیه در خط بعد قرار گیرد
4. باعث می شود متن کشیده شود تا سل را پر کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. برای از بین بردن اثر دستور Undo از چه دستوری استفاده می شود؟

1. Ctrl+Z
2. Ctrl+Y
3. Ctrl+U
4. Ctrl+D
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. برای تایپ کاراکتر ویژه چگونه باید عمل نمود؟

1. از سر برگ Home و از گروه Font با کلیک بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره ای Font، کارکتر ویژه مورد نظر را از کادر محاوره ای Font انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Insert و از گروه Symbol بر روی Symbol کلیک کرده و از منوی آن More Option را کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده تب Special Character را فعال میکنیم سپس کارکتر مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی Insert کلیک می کنیم
3. از پنجره Font تب Special Characterرا کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. در پنجره Spelling And Grammer کلمه ای که در دیکشنری نیست در کدام کادر ظاهر می شود؟

1. Suggestion
2. Not In Dictionary
3. در قسمت Status
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. اسنادی که به صورت Template(الگو) ایجاد می شوند دارای چه پسوندی می باشند؟

1. Dotx
2. Temx
3. Doct
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. برای کاهش اندازه فونت از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

1. Ctrl+Shift+>
2. Ctrl+Shift+F
3. Ctrl+Shift+]
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. برای چاپ یک قسمت انتخاب شده از متن کدام گزینه در پنجره Print را انتخاب می کنید؟

1. Selection
2. Odd Pages
3. Current Pages
4. Collate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. در پنجره Font و تب Character Spacing برای اینکه فاصله اندیس بالا را زیادتر کنیم از کدام کادر و کدام مورد اقدام می کنیم.

1. از کادر Spacing و گزینه Expand
2. گزینه Condensed از کادر Spacing
3. از کادر Position و گزینه Raised
4. از کادر Position و گزینه Lowered
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. برای تعیین حاشیه از کدام منو باید اقدام کرد؟

1. از سر برگ Page Layout و از طریق منوی دکمه Margins
2. از سربرگ Insert و از طریق منوی دکمه Margins
3. از سر برگ Page Layout و کلیک بر روی دکمه Size و انتخاب More Paper Sizeو سپس فعال سازی سر برگ Margins در کادر محاوره ای ظاهر شده
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. در نرم افزار Word برای تغییر زبان از حالت فارسی به انگلیسی جهت تایپ از ........ استفاده می شود؟

1. Alt +Shift
2. Ctrl +Shift
3. Ctrl +Alt
4. Ctrl +L
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. در پنجره پاراگراف برای اینکه تمام سطر های پاراگراف با حاشیه های ثابت چپ و راست قرار گیرند کدام گزینه را از کادر Special باید اتخاب کرد؟

1. None
2. First Line
3. Hanging
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. برای برگردان اثر اخرین عمل انجام شده:

1. از نوار ابزار دسترسی سریع گزینه Undo را کلیک میکنیم
2. کلیدهای Ctrl+Z را فشار میدهیم
3. کلیدهای Ctrl+Y را فشار میدهیم
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کدام گروه از تصاویر Smart Artبرای نمایش نمودار های سازمانی استفاده می شود؟

1. Hierarchy
2. Matrix
3. Pyramid
4. Matrix
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. اگر نمودار را رسم کرده باشیم و بخواهیم یک ستون دیگر از شیت دیگر یا همان شیت به آن اضافه کنیم چگونه عمل نماییم.

1. از گروه Chart گزینه Chart Type را کلیک می نماییم
2. نمودار را دوباره رسم می کنیم
3. از گروه Charts گزینه Chart Option را کلیک میکنیم
4. از سربرگ وابسته Design گزینه Select Data را کلیک کرده و سپس کلیه داده ها را انتخاب می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برای اینکه در بین ستون ها خط کشیده شود کدام گزینه را باید تیک بزنیم

1. از کادر Preset گزینه Three را کلیک می کنیم
2. گزینه Line Between را کلیک می کنیم
3. گزینه Equal Column Width را کلیک می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام یک از موارد زیر را نمی توان از کادر محاوره ای Paragraph تنظیم کرد؟

1. فاصله کاراکتر
2. فاصله پاراگراف های قبلی و بعدی
3. تو رفتگی شروع و پایان هر پاراگراف
4. فاصله خطوط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. تابع Count در Excel چه عملی انجام می دهد؟

1. جمع همه مقدارهای عددی موجود در لسیت معرفی شده
2. برگرداندن تعداد سلولهای خالی موجود در لیست
3. برگرداندن تعداد سلولهای غیرخالی موجود در لیست
4. محاسبه میانگین مقادیر عددی در لسیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات