Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام یک از الگو های زیر برای ترسیم معماری نرم افزار های تجاری در مقیاس بزرگ برای تشخیص اشیاء سرویس ها و رابط ها و مدل های فیزیکی که برای نشان دادن معماری فیزیکی برنامه کاربردی می باشند به کار می رود؟

1. Enterprise application
2. Program structure
3. Jackson
4. Com and ole
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. برای تغییر اندازه ی کاغذ ازچه گزینه ای استفاده می شود؟

1. از سربرگ insert دکمه size
2. از سربرگ page layout دکمه page setup
3. از سربرگ view دکمه size
4. از سربرگ page layout و از گروه page setup دکمه size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. پسوند فایل Template در Word کدام است؟

1. Xlst
2. Xlwt
3. Dotx
4. Docx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود؟

1. سربرگ home دکمه delete
2. سربرگ home دکمه clear contents
3. سربرگ data دکمه clear
4. از سربرگ home و از گروه clear دکمه clear format
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. نمودار های ستونی و میله ای

1. برای نشان دادن بهبود وضعیت در فاصله های زمانی معین و مساوی مناسب هستند
2. برای یک سری از داده ها رسم می شوند
3. برای مقایسه مقادیر در مقطع زمانی مناسب هستند
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. برای ایجاد یک فایل جدید بر اساس الگو (Template) چگونه باید عمل نمود؟

1. از منوی دکمه Office بر روی دکمه New کلیک می کنیم
2. گزینه New را از منوی دکمه Office انتخاب می کنیم و از کادر محاوره ای New الگوی مورد نظر را انتخاب می کنیم
3. کلید های میان بر Ctrl +N را فشار می دهیم
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. مقدار Gutter

1. نسبت به لبه کاغذ سنجیده می شود
2. نسبت به حاشیه های تعیین سنجیده می شود
3. عمق شیرازه به حاشیه موجود اضافه می شود
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. برای چاپ بر روی پاکت نامه چگونه عمل میکنیم؟

1. از سر برگ Mailings واز گروه Create بر روی Envelopes کلیک می کنیم و در پنجره ظاهر شده آدرس گیرنده و فرستنده را می نویسیم و سپس بر روی Print کلیک می کنیم
2. متن را در محیط Word نوشته و دستور Print را از منوی دکمه Office اجرا می کنیم و از پنجره Print بر روی Properties کلیک کرده و نوع کاغذ را پاکت نامه قرار می دهیم
3. 1و2
4. از سر برگ Mailings دکمه Start Mail Merge را کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. کدام حالت نمایش، سند فعال را به صورتی نشان می دهد که چاپ خواهد شد؟

1. Print Layout
2. Online Layout
3. Normal
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود؟

1. سربرگ view دکمه style
2. سربرگ insert دکمه chart
3. سربرگ insert دکمه symbol
4. سربرگ insert دکمه object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام نوع داده معمولا برای داده عددی بکار می رود؟

1. Number
2. Memo
3. Text
4. Yes/no
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. برای برگرداندن عمل Undo از ترکیب چه کلید هایی استفاده می شود؟

1. Ctrl +Z
2. Ctrl +Y
3. Ctrl +F
4. Ctrl +Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. در یک خانه چه نوع اطلاعاتی نمیتوان وارد نمود؟

1. متنی
2. تاریخ و زمان
3. یادداشت های صوتی
4. تصویر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. برای تنظیم مرز برای دور پاراگراف چگونه باید عمل کرد؟

1. از سربرگ Home بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
2. از سربرگ Page Layout بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
3. از سر برگ Insert بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
4. از سر برگ View بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. نام فایل برنامه power point بطور پیش فرض چیست؟

1. نام خاصی ندارد
2. Book
3. Presentation
4. Powerpoint
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام روش نمایش متن برای سازماندهی ساختار فایل از نظر کپی، انتقال و تولید ایندکس مناسب تر است؟

1. Normal
2. Outline
3. Print Layout
4. Web Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. برای انتقال شی رسم شده

1. آن را انتخاب می کنیم و سپس آ ن را گرفته و به محل مورد نظر درگ می کنیم
2. آن را انتخاب کرده و از گروه Clipboard گزینه Cut را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
3. آن را با کلیک سمت راست به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. در کادر محاوره ای Font و از سر برگ Character Spacing از کدام قسمت می توان درصد فشردگی یا کشیدگی حروف را تنظیم کرد؟

1. Scale
2. Position/Lowered
3. Spacing/Expend
4. Position/Raised
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. فایل open office writer با چه پسوندی ذخیره می شود؟

1. doc
2. odt
3. docx
4. odf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. پسوند فایل Template کدام است؟

1. Xltx
2. Xlsx
3. Xlpx
4. Xlmx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای تغییر نام صفحه کاری

1. بر روی آن دوبل کرده و اسم جدید وارد می کنیم
2. با کلیک راست بر روی صفحه کاری و انتخاب Rename اقدام میکنیم
3. بعد از انتخاب صفحه کاری از منوی دکمه Office گزینه Rename را انتخاب میکنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. در کادر محاوره ای Font و تب Character Spacing اگر مفدار Scale از 100% به 90% تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

1. حروف تشکیل دهنده متن فشرده تر می شوند
2. فاصله بین حروف متن کم می شود
3. متن از تراز نرمال پایین تر قرار می گیرد
4. فلصله بین حروف متن زیاد تر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. دستور Book Mark در کدام سر برگ و کدام گروه قرار دارد؟

1. سر برگ Insert و گروه Editing
2. سر برگ View و گروه Editing
3. سر برگ Insert و گروه Links
4. سربرگ Insert و گروه Styles
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. برای نوشتن سر صفحه و پا صفحه از چه گزینه ای استفاده میشود؟

1. Page setup
2. Margins
3. Header and footer
4. Page break
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. برای اینکه پنجره Save As باز شود از چه کلیدی می توان استفاده نمود؟

1. F4
2. F11
3. F10
4. F12
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای درج فیلم ویدیویی خارج از پاورپوینت چگونه باید عمل نمود؟

1. Insert/movies/movie form clip organizer
2. Insert/movies/movie from file
3. Insert/sound/sound from gallery
4. Insert/sound/play cd audio track
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. در model Eplorer با ایجاد ........ می توان دیاگرام و مدل های بزرگ را به زیر مجموعه هایی قابل مدیریت تقسیم نمود.

1. Package
2. System Boundary
3. Domain
4. Section
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کاربرگ یا صفحه کاری ........

1. جزیی از یک workbook است
2. همانند یک دفتر کل است
3. یک یا چند صفحه کاری تولید یک workbook می کنند
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟

1. از سربرگ View ودکمه Table
2. از سربرگ Insert و دکمه Table
3. از سربرگ Page Layot و دکمه Table
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدام داده دارای حداکثر 255 کارکتر می باشد؟

1. Memo
2. Text
3. Number
4. Hyperlink
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. برای قرار دادن یک گرافیک از فایل های دیگر در محیط Word چگونه عمل می کنیم؟

1. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Picture کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Smart Art کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
3. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Shapes کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
4. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Chart کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای تعیین اینکه متن داخل خانه چگونه قرار بگیرد (چپ چین،راست چین و....) از کدام سر برگ مربوط به کادر محاوره ای Format Cells باید اقدام نمود؟

1. Font
2. Alignment
3. Border
4. Pattern
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدام روش نمایش همه منظوره می باشد؟

1. Outline
2. Normal
3. Web Layout
4. Print
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. اگر گزینه Ruler در منوی View فعال باشد در کدام حالت نمایش فایل، خط کش در هر دو طرف(لبه بالا و لبه کناری) دیده می شود؟

1. Print Layout
2. Web Layout
3. Normal
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. برای اینکه ابزار Draw Table ظاهر شود چه عملی باید انجام داد؟

1. از سر برگ Insert بر روی دکمه Table کلیک می کنیم و از منوی آن بر روی گزینه Draw Table کلیک و شروع به رسم جدول می کنیم
2. با رسم جدول از طریق ابزار Insert جعبه ابزار Drawing ظاهر می شود
3. از سربرگ ViewدکمهToolbars را کلیک کرده سپس مورد Drawing را از منوی آن کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. حذف کردن یک اسلاید توسط ........... صورت می گیرد.

1. انتخاب گزینه Delete از سربرگ home
2. کلیک کردن دکمه Undo
3. انتخاب گزینه Undo از سربرگ Home
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. برای کپی یک شیت به محل مورد نظر

1. آن را به همراه کلید Ctrl به محل مورد نظر درگ می کنیم
2. بر روی آن کلیک سمت راست کرده و از منوی میان بر گزینه Move Or Copy را کلیک می کنیم و از پنجره ظاهر شده Workbookو شیتی که میخواهیم شیت انتخاب شده قبل ار آن قرار گیرد را انتخاب می کنیم و گزینه Creat A Copy را تیک می زنیم
3. شیت را به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برای تایپ مراجع متن در صفحه اخرمتن از سربرگ references کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. Footnotes
2. Insert Endnotes
3. Footer
4. Header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام دیاگرام علت وقوع رفتار خاص را رخداد یک واقعه توصیف می کند.

1. Component
2. (Transition (join
3. Deployment
4. Collaboration
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. کدام کلید میان بر برای افزایش سایز قلم به کار میرود؟

1. Ctrl+[
2. Alt+]
3. Alt+)
4. Ctrl+)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات