Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای نگارش متن در سه ستون، از سر برگ Page Layout کدام گزینه انتخاب می شود؟

1. Columns
2. Font
3. Symbol
4. Border
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. کدام یک از اجزای یک نمودار می باشد؟

1. عنوان نمودار (Chart Title)
2. عنوان محور Category (X) Axis)x)
3. راهنما( Legend)
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. کدام نوع داده معمولا برای داده عددی بکار می رود؟

1. Number
2. Memo
3. Text
4. Yes/no
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. برای درج متن با جلوه ویژه از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

1. WordArt
2. ClipArt
3. Text
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. به مجموعه ای از رکورد ها که دارای عناوین فیلد یکسان هستند ........ گفته می شود.

1. پایگاه داده
2. جدول
3. فیلد
4. رکورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. پسوند فایل Template کدام است؟

1. Xltx
2. Xlsx
3. Xlpx
4. Xlmx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. علت به کار گیری Style و Template کدام مورد است؟

1. بالا بردن سرعت انجام کار ها
2. جلوگیری از انجام کارهای تکراری
3. بالا بردن سرعت سیستم کامپیوتر
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. فایل open office writer با چه پسوندی ذخیره می شود؟

1. doc
2. odt
3. docx
4. odf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. برای اینکه قالب بندی گروهی از خانه ها را به خانه دیگر کپی کنیم چگونه باید عمل کنیم چگونه باید عمل نماییم؟

1. از Copy و paste استفاده می کنیم
2. از ابزار painter Format استفاده می کنیم
3. از Cut و Paste استفاده می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. برای نوشتن چند ستونی چگونه عمل می کنیم؟

1. از سربرگ Page Layout بر روی Breaks کلیک می کنیم
2. از سربرگ Page Layout بر روی Columns کلیک می کنیم
3. از سربرگ Page Layout بر روی Watermark کلیک می کنیم
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. اگر نمودار را رسم کرده باشیم و بخواهیم یک ستون دیگر از شیت دیگر یا همان شیت به آن اضافه کنیم چگونه عمل نماییم.

1. از گروه Chart گزینه Chart Type را کلیک می نماییم
2. نمودار را دوباره رسم می کنیم
3. از گروه Charts گزینه Chart Option را کلیک میکنیم
4. از سربرگ وابسته Design گزینه Select Data را کلیک کرده و سپس کلیه داده ها را انتخاب می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. برای تایپ متن در داخل یک شکل ترسیمی مثل مستطیل از کدام روش استفاده می شود؟

1. Right Click روی شکل رسم شده و انتخاب گزینه Add Text
2. Right Click روی شکل رسم شده و انتخاب گزینه Rotate And Flip
3. Right Click روی شکل رسم شده و انتخاب گزینه fill Color
4. Right Click روی شکل رسم شده و انتخاب گزینه order
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. فایل ها در Word دارای چه پسوندی می باشند؟

1. Docx
2. Back
3. Bacx
4. Txt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. حذف یکی از از سطر های جدول به چه روشی است؟

1. سر برگ وابسته Layout و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
2. سر برگ وابسته Design و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
3. سر برگ وابستهinsert و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
4. سر برگ وابسته Home و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. برای تغییر نام صفحه کاری

1. بر روی آن کلیک سمت راست نموده و گزینه Rename را کلیک می کنیم
2. بعد از انتخاب صفحه کاری از منوی دکمه Format از گروه Cells و از سربرگ Home گزینه rename را کلیک می کنیم
3. بعد از انتخاب صفحه کاری از منوی دکمه Office اقدام میکنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. نمودار های ستونی و میله ای

1. برای نشان دادن بهبود وضعیت در فاصله های زمانی معین و مساوی مناسب هستند
2. برای یک سری از داده ها رسم می شوند
3. برای مقایسه مقادیر در مقطع زمانی مناسب هستند
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. برای پرش مکان نما به اندازه معین(مثلا 10 ستون)به جلو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Spacebar
2. Backspace
3. Insert
4. Tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. برای انتخاب یک کلمه از محل مکان نما به چپ از ترکیب کدام کلیدها استفاده می شود؟

1. Ctrl+Shift+P
2. Ctrl+Right Arrow
3. Ctrl+Shift+Left Arrow
4. Ctrl+Left Arrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای تغییر در Layout یا قالب بندی صفحه از محلی به بعد از ...... استفاده می شود

1. Draft
2. Section Break
3. Bookmark
4. Margin
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای نمایش خطوط شبکه، چگونه باید عمل نمود؟

1. از سربرگ View و از گروه Shoe/Hide گزینه Gridlines را تیک می زنیم
2. از سربرگ View و از گروه Shoe/Hide گزینه Ruler را تیک می زنیم
3. از سربرگ Home از گروه Shoe/Hide گزینه Gridlines را تیک می زنیم
4. از سربرگ Insert و از گروه Shoe/Hide گزینه Gridlines را تیک می زنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای اینکه یک صفحه کاری(کاربرگ) بین Sheet4 و sheet5 درج کنیم چگونه باید عمل نماییم؟

1. Sheet4 را انتخاب کرده و از سر برگ Home و از گروه Cells بر روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet را کلیک می کنیم
2. Sheet5 را انتخاب کرده و از سر برگ Home و از گروه Cells بر روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet را کلیک می کنیم
3. کلیک سمت راست بر روی Sheet5 کرده و Insert را از منوی ظاهر شده کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده Worksheet را انتخاب کرده و Ok می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. پسوند فایل های اکسل کدام است؟

1. Xltx
2. Xslx
3. xldx
4. xlsx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. کدام مورد از موارد زیر در مورد Effectهای واقع در پنجره فونت صحیح نیست؟

1. Hidden انتخاب شده را پنهان می کند
2. All Caps همه حروف را به حروف بزرگ تبدیل می کند
3. Outline باعث تو خالی نوشته شدن متن می شود
4. Shadow باعث می شود متن به صورت کنده کاری نوشته شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. برای رفتن به ابتدای فایل یا سند چگونه باید عمل کنیم؟

1. Ctrl+Home
2. Ctrl+End
3. Ctrl+Left Arrow
4. Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. روش نمایش مثلا Slide Sorter را چگونه میتوان فعال کرد؟

1. از روی دکمه هایی که در پایین و سمت راست پنجره پاورپوینت وجود دارد
2. از سربرگ View روش نمایش مورد نظر را کلیک می کنیم
3. از سربرگ Home روش نمایش موردنظر را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. چنانچه بخواهیم قسمتی از متن را در فایل دیگری تکرار کنیم چگونه عمل نماییم؟

1. متن را اتخاب و از گروه Clipboard گزینه Cut را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و Paste را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
2. متن را اتخاب و از گروه Clipboard گزینه Copy را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و Paste را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
3. متن را انتخاب و آن را به مقصد درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. برای استفاده از Style ایجاد شده در فایل دیگر روی آن کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Modify
2. Merge
3. Delete
4. Add
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. پس از انتخاب دو سطر از میانه جدول و کلیک راست بر روی آن ها و اشاره به Insert و انتخاب Insert Cells و سپس انتخاب Insert Entire Row چه اتفاقی می افتد.

1. دو سطر خالی در بالای سطرهای انتخاب شده ایجاد می کند
2. دو سطر خالی در پایین خانه های انتخاب شده ایجاد می کند
3. دو ستون خالی به ستو ن ها اضافه می شود
4. اتفاقی نمی افتد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. برای از بین بردن اثر دستور Undo از چه دستوری استفاده می شود؟

1. Ctrl+Z
2. Ctrl+Y
3. Ctrl+U
4. Ctrl+D
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدام گزینه بهترین کاربرد برنامه power point را نمایش می دهد؟

1. کمک به ارائه مطالب در مورد یک موضوع خاص
2. انجام محاسبات
3. صفحه آرایی و تایپ
4. ایجاد گزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. نام فایل برنامه power point بطور پیش فرض چیست؟

1. نام خاصی ندارد
2. Book
3. Presentation
4. Powerpoint
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. وقتی که نرم افزار Excel را اجرا کرده و وارد آن می شویم به صورت پیش فرض نام Workbook ....... گذاشته می شود

1. Book1
2. Workbook1
3. Document
4. Untitled
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدام مورد صحیح نیست؟

1. برای کپی خانه ها کافی است پس از انتخابآنها به مرز آنها اشاره کرد تا نشانگر ماوس به فلش تبدیل شود سپس به همراه کلید Ctrl آنها را به مقصد درگ می کنیم
2. از دستورات Copy و paste استفاده میکنیم
3. خانه های مورد نظر را انتخاب و آن ها را به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. برای ثبت اطلاعات وارد شده به سل می توان کلید Tab را فشرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. اگر بخواهیم پاسخ نامه ای را برای فرستنده نامه ارسال کنیم از کدام دکمه استفاده می کنیم؟

1. Ansever
2. Send
3. Reply
4. Reply all
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام یک از موارد زیر را نمی توان از کادر محاوره ای Paragraph تنظیم کرد؟

1. فاصله کاراکتر
2. فاصله پاراگراف های قبلی و بعدی
3. تو رفتگی شروع و پایان هر پاراگراف
4. فاصله خطوط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. کدام یک از موارد زیراز خصوصیات یک برنامه صفحه گسترده نمی باشد؟

1. بررسی اطلاعات فروش
2. مدیریت اطلاعات و داده های تجاری
3. تولید یک برنامه سیستم
4. تولید گزارش های هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره ای layer properties تعیین می کند که کدام شکل ها هنوز به لایه نسبت داده نشده اند؟

1. Visible
2. Active
3. Lock
4. Snap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. برای بر گرداندن یک سری از اعمال انجام شده بهتر است چگونه عمل نماییم؟

1. در هنگام فشردن Ctrl+Z کلید Shift را پایین نگه می داریم
2. بر روی فلش کنار ابزار Undo از نوار ابزار با دسترسی سریع کلیک کرده و یک سری از اعمال را انتخاب می کنیم
3. Ctrl + Z را دوبار متوالی فشار می دهیم
4. امکان پذیر نیست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای انتخاب یک خانه

1. در نزدیکی ضلع چپ آن و در بیرون جدول کلیک می کنیم
2. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف داخل کلیک می کنیم
3. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف خارج خانه کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. اگر A5=10 و a6=8 و f12=14 باشد حاصل تابع زیر کدام است؟ (Min(A5:A6:F12=

1. 10
2. 8
3. 14
4. 32
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات