Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. روش نمایش مثلا Slide Sorter را چگونه میتوان فعال کرد؟

1. از روی دکمه هایی که در پایین و سمت راست پنجره پاورپوینت وجود دارد
2. از سربرگ View روش نمایش مورد نظر را کلیک می کنیم
3. از سربرگ Home روش نمایش موردنظر را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. برای جستجو و جایگزینی در Writer از چه مسیری باید اقدام نمود؟

1. Insert/Find & Replace
2. Tools/Find & Replace
3. Edit/Find & Replace
4. Format/Find & Replace
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. ترکیب کدام کلید ها برای مخفی کردن ستون به کار می رود؟

1. Ctrl +9
2. Ctrl +0
3. Ctrl +M
4. Ctrl +N
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. برای لیست شماره گذاری ده، از سر برگ Home کدام دکمه را انتخاب می کنیم؟

1. Bullets
2. Numbering
3. Outline Numbered
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. اسامی WORKBOOK های باز در سر برگ View و منوی دکمه ..... قرار دارند؟

1. Data
2. Tools
3. Switch Windows
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. برای تغییر اندازه فونت از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

1. Ctr+Shift+F
2. Ctrl+Shift+>
3. Ctrl+Shift+P
4. Ctrl+Shift+<
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. برای اینکه خط دور یک autoshape را یک نوع هاشور انتخاب کنیم از کدام فسمت از کادر محاوره ای format aytoshape باید استفاده کرد؟

1. Line color
2. Line style
3. Dash style
4. Arrow atyle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. عناوین سطر ها و ستون ها، با کدامیک از موارد زیر مشخص می شود؟

1. ستون ها بر حسب حروف الفبای لاتین و سطر ها بر حسب ار قام
2. سطر ها بر حسب حروف الفبا و ستو ن ها بر حسب ار قام
3. سطر ها و ستو ن ها بر حسب ار قام
4. سطر ها و ستو نا بر حسب حروف الفبا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. برای وارد کردن یک نماد در یک سند لازم است از کدام گزینه استفاده کنیم؟

1. Symbol از سربرگ Insert
2. گزینه Paragraph از سر برگ Home
3. گزینه Font از سر برگ Home
4. Picture از سر برگ Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. برای اینکه عرض ستون ها با هم برابر باشد کدام گزینه را از کادر محاوره ای Columns باید تیک زد؟

1. Equal Column Width
2. Line Between
3. از بخش Presets گزینه Two را کلیک می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. برای ایجاد دیاگرام از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

1. ClipArt
2. WordArt
3. SmartArt
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. برای حرکت سریع به صفحه مثلا 45 چگونه عمل میکنیم؟

1. از سربرگ Home و از گروه Editing و از منوی Find گزینه Go To را کلیک می کنیم و از پنجره ظاهر شده از کادر Go To What عبارت Page را انتخاب کرده و در کادر Enter Page Number عدد 45 را مینویسیم
2. از گوشه سمت راست و پایین محیط Word دکمه Select Browse Object را کلیک کرده و از داخل آن Browse By Page را کلیک می کنیم
3. از گوشه سمت راست و پایین محیط Word دکمه Select Brows Object را کلیک کرده و از داخل ان Find را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. با استفاده ....... به اسانی می توان یک قالب بکار برده شده قبلی را در جاهای دیگر سند نیز بکار برد؟

1. Formatting
2. Drawing
3. Format painter
4. Auto format
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. فایل open office writer با چه پسوندی ذخیره می شود؟

1. doc
2. odt
3. docx
4. odf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. برای اینکه به صورت اتو ماتیک اعداد 5 ،6،7،8 و ...... تا 100 را د رستون C وارد کنیم پس از انتخاب ستون از سر برگ Home و از گروه Editing بر روی دکمه Fill کلیک کرده و ..... را کلیک می کنیم

1. Up
2. Right
3. Series
4. Down
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. برای انتخاب بیش از یک صفحه در هنگام انتخاب آنها کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟

1. Ctrl
2. Alt
3. Shift
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. برای ایجاد فهرست مطالب، پاراگراف ها را می توان با قالب بندی .... قالب بندی نمود.

1. Heading
2. Subtitle
3. Title
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. در رسم یک نمودار به جهت نمایش اختلاف بین مقادیر، از کدام نوع نمودار بهتر است استفاده شود؟

1. نمودار خطی
2. نمودار پراکندگی
3. نمودار راداری
4. نمودار ستونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. برای اینکه یک صفحه کاری(کاربرگ) بین Sheet4 و sheet5 درج کنیم چگونه باید عمل نماییم؟

1. Sheet4 را انتخاب کرده و از سر برگ Home و از گروه Cells بر روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet را کلیک می کنیم
2. Sheet5 را انتخاب کرده و از سر برگ Home و از گروه Cells بر روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet را کلیک می کنیم
3. کلیک سمت راست بر روی Sheet5 کرده و Insert را از منوی ظاهر شده کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده Worksheet را انتخاب کرده و Ok می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. برای انتخاب کل جدول

1. بیرون یکی از خانه های جدول سه بار کلیک می کنیم
2. از Alt+6 استفاده می کنیم
3. در بیرون یکی از خانه ها به همراه Alt دوبار کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. کدام مورد کاغذ را در جهت طول آن در نظر می گیرد؟

1. Portrait
2. Landscape
3. Small
4. Large
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. برای درج یک سمبل در نرم افزار openoffice.org writer چگونه باید عمل نمود؟

1. از منوی insert گزینه special character را کلیک کرده و سمبل مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی ok کلیک میکنیم
2. کلید alt را پایین نگه داشته و از طرف ماشین حسابی صفحه کلید کد آن را تایپ می کنیم و سپس کلید alt را رها میکنیم
3. از منوی format و از پنجره character سمبل مورد نظر را انتخاب میکنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. سطر پایگاه چه سطری از صفحه کلید می باشد؟

1. سطر اول
2. سطر دوم
3. سطر سوم
4. سطر چهارم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. برای قالب بندی نصف صفحه به یک سبک و نصف دیگر به سبکی دیگر از کدام یک از موارد زیر بهتر است استفاده شود.

1. Page Break
2. Style
3. Them
4. Section Break
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. برای کپی قالب پاراگراف قالب بندی شده به پاراگراف مورد نظر از .... استفاده می کنیم

1. Paste و Copy
2. Paste و Cut
3. 1و2
4. استفاده از ابزار Format Painter از گروه Clipboard
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. تابع از کدام موارد زیر تشکیل شده است؟

1. نام تابع
2. نام تابع و یک آرگومان
3. نام تابع و چند آرگومان که داخل پرانتز قرار می گیرند
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. در پنجره پاراگراف برای اینکه خط اول پاراگراف نسبت به بقیه زایده داشته باشد کدام مورد را باید از کادر Indentation و از کادر Special انتخاب نمود؟

1. None
2. First Line
3. Hanging
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. برای اینکه اعلام کنیم که اعداد 50> برای یک فیلد در نظر گرفته شود آن را برای کدام خاصیت از فیلد باید اعلام نمود؟

1. Default value
2. Required
3. Validation rule
4. Caption
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. در کدام روش نمایش کار با سند Master راحت است؟

1. Normal
2. Print Layout
3. Outline
4. Web Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدام عملکرد دارای الویت بالا می باشد؟

1. +
2. *
3. ^
4. =<
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. برای درج متن با جلوه ویژه از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

1. WordArt
2. ClipArt
3. Text
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. هر نقطه از نمودار که از مقدار یک سل بدست آید ..... نامیده میشود؟

1. نقطه رسم
2. سری داده ها
3. ستونی از داده ها
4. رکورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. برای چاپ یک محدوه از کجا این محدوه را تعیین می کنیم؟

1. Page setup/print area
2. Page setup/sheet/print area
3. Print/print what/selection
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. کدام یک از مزایای فایل با فرمت Pdf می باشد؟

1. امکان به اشتراک گذاشتن فایل ها با دیگران بدون نیاز به نرم افزار تولید کننده فایل
2. امکان نشر کتاب های الکترونیکی به صورت Ebook
3. امکان به اشتراک گذاشتن فایل ها با دیگران که از Platform های مختلف نظیر لینوکس و ویندوز استفاده می کنند
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. برای انتخاب خانه های متوالی چگونه باید عمل نمود؟

1. بر روی خانه هایی که می خواهیم اتخاب کنیم درگ می کنیم
2. بر روی خانه هایی که می خواهیم انتخابکنیم با کلید های مکانی به همراه پایین نگه داشتن کلید SHIFT حرکت می کنیم
3. خانه اول را انتخاب و در هنگام انتخاب آخرین خانه کلید SHIFT را پایین نگه می داریم
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. در کادر محاوره ای Font و تب Character Spacing اگر مفدار Scale از 100% به 90% تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

1. حروف تشکیل دهنده متن فشرده تر می شوند
2. فاصله بین حروف متن کم می شود
3. متن از تراز نرمال پایین تر قرار می گیرد
4. فلصله بین حروف متن زیاد تر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. در تصحیح Style برای اینکه رنگ زمینه به کارکتر های تایپ شده بدهیم از کادر محاوره ای Borders And Shading کدام تب را باید انتخاب نمود؟

1. Borders
2. Shading
3. Page Border
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. در کادر محاوره ای Paragraph و از تب Line And Page Breaks برای اینکه هنگام چاپ اخرین خط یک پارگراف به تنهایی در اول یک صفحه نباشد کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Keep With Next
2. Widow/Orphan Control
3. Keep Lines Together
4. Page Break Before
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. از ...... می توان به منظور ورود و ویرایش اطلاعات استفاده نمود؟

1. Macro
2. Forms
3. Reports
4. Queries
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. اگر طول یک عبارت رشته ای بیشتر از عرض سل باشد کدام مورد اتفاق می افتد؟

1. قسمت اضافی حذف می گردد
2. اگر سل مجاور آن خالی باشد محتوای سل به طور کامل و بر روی سل مجاور دیده می شود
3. اگر سل مجاور آن خالی نباشد قسمت اضافی حذف می گردد
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات