Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای تعیین سبک فونت (FONT STYLE) کدام مورد صحیح است؟

1. Ctrl +B برای پر رنگ کردن یا برای برداشتن آن
2. Ctrl +I برای نوشتن ایتالیک با بر داشتن آن
3. Ctrl +U برای برداشتن زیر خط دار یا بدون آن
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. کدام دکمه نمایش اسلایدها به کار می رود؟

1. F5
2. F1
3. F4
4. F10
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. برای انتخاب ستون

1. در حاشیه بالای ستون وقتی که فلش مشکی ظاهر شد کلیک می کنیم
2. در حاشیه پایین ستون کلیک می کنیم
3. در حلاشیه پایین ستون و در داخل جدول کلیک می کنیم
4. در حاشیه بالایی ستون و در داخل جدول کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدام مورد صحیح نیست؟

1. برای کپی خانه ها کافی است پس از انتخابآنها به مرز آنها اشاره کرد تا نشانگر ماوس به فلش تبدیل شود سپس به همراه کلید Ctrl آنها را به مقصد درگ می کنیم
2. از دستورات Copy و paste استفاده میکنیم
3. خانه های مورد نظر را انتخاب و آن ها را به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. برای ثبت اطلاعات وارد شده به سل می توان کلید Tab را فشرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. وارد کردن تصویر دلخواه به چه روشی امکان پذیر است؟

1. Insert/Picture
2. View/Picture
3. Home/Picture
4. Page Layout/Picture
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. برای استفاده از Style ایجاد شده در فایل دیگر روی آن کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Modify
2. Merge
3. Delete
4. Add
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. برای حذف Tab قرار گرفته در روی خط کش:

1. تب را بیرون از خط کش درگ می کنیم
2. از کادر محاوره های Tab مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی Clear کلیک می کنیم
3. 1و2
4. بر روی Tab مورد نظر کلیک دوبل می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. برای کپی متن انتخاب شده در محل مورد نظر از چه اعمالی استفاده می کنیم؟

1. ابتدا Cut و سپس Paste
2. ابتدا Copy و سپس Paste
3. ابتدا Paste و سپس Cut
4. ابتدا Paste و سپس Copy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. عباراتی که تایپ می شوند و خطای گرامری دارند در زیر آن ها خط موج دار ........ وجود دارد.

1. قرمز
2. آبی
3. سبز
4. خاکستری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. برای تعیین اینکه متن داخل خانه چگونه قرار بگیرد (چپ چین،راست چین و....) از کدام سر برگ مربوط به کادر محاوره ای Format Cells باید اقدام نمود؟

1. Font
2. Alignment
3. Border
4. Pattern
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. از هر الگو چند بار می توان برای ایجاد فایل استفاده نمود؟

1. دو بار
2. ده بار
3. سه بار
4. محدودیت ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. برای پایان دادن به کار نوشتن Header و Footer چه عملی باید انجام داد؟

1. در فضای بیرون از کادر Header یا Fooder کلیک می کنیم
2. از سربرگ Design بر روی دکمه Close Header And Fooder را کلیک می کنیم
3. کلیک دوبل در خارج از کادر Header یا Fooder
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. فرض کنیم می خواهیم فونت برای نوشتار مورد نظر در اسلاید انتخاب کنیم در کادر محاوره ای font انتخاب underline از پخش effects چه عملی انجام می دهد؟

1. نوشته را سایه دار میکند
2. زیر نوشته خط میکشد
3. نوشته به صورت تو خالی تایپ میکند
4. باعث نوشته شدن متن به صورت اندیس می گردد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. هر یک از خانه ها در کار برگ چه نام دارد؟

1. Sheet
2. Cell
3. Workbook
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. برای عمل Paste قالب انتخاب شده از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می کنیم.

1. Ctrl+Shift+V
2. Shift+V
3. Shift+C
4. Shift+V
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. برای درج کارکترهای ویژه از چه گزینه ای استفاده؟

1. Cut
2. Autocorrect
3. Symbol
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. برای درج فیلم ویدیویی خارج از پاورپوینت چگونه باید عمل نمود؟

1. Insert/movies/movie form clip organizer
2. Insert/movies/movie from file
3. Insert/sound/sound from gallery
4. Insert/sound/play cd audio track
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای ارتباط دادن بین سلول های B2 و B1 از دو صفحه کاری جدا کدام گزینه درست است؟

1. =Sheet 2b1+B2
2. Sheet 2!B1+B2
3. Sheet2%B1+B2
4. امکان ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای وارد کردن یک نماد در یک سند لازم است از کدام گزینه استفاده کنیم؟

1. Symbol از سربرگ Insert
2. گزینه Paragraph از سر برگ Home
3. گزینه Font از سر برگ Home
4. Picture از سر برگ Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. پسوند فایل ترسیم شده در Visio کدام است؟

1. Vst
2. Vss
3. Vsd
4. Vsw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. برای تغییر مواردی از style موجود در لیست style پس از انتخاب سبک مورد نظر و پس از کلیک راست بر روی آن کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Add
2. Merge
3. Modify
4. Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. برای چاپ صفحه جاری از پنجره مورد .... را انتخاب می کنیم

1. All
2. Print File
3. Curret Page
4. Collate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. جهت مشاهده تمام کار از گزینه استفاده می شود؟

1. Slide show
2. Slide sorter
3. Normal
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. برای انتخاب بخشی از متن:

1. بر روی متن با کلیک سمت راست درگ می کنیم
2. بر روی متن با کلیک سمت چپ درگ می کنیم
3. بر روی متن با استفاده از کلید ای مکانی چپ یا راست حرکت می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. انتخاب در کادر محاوره ای Delete Cells باعث جایگزینی از سمت پایین خانه انتخاب شده می شود؟

1. Shift Cells Up
2. Shift Cells Right
3. Delete Entire Row
4. Delete Entire Column
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. برای ایجاد فهرست مطالب، پاراگراف ها را می توان با قالب بندی .... قالب بندی نمود.

1. Heading
2. Subtitle
3. Title
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. تصحیح خودکار در Word به وسیله فعال کردن کدام گزینه زیر صورت می گیرد؟

1. Auto Correct
2. Auto Format
3. Auto Text
4. Auto Change
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. در نرم افزار Word تصاویر از پیش آماده در زمینه های مختلف وجود دارد که به این مجموعه ....... گفته می شود.

1. WordArt
2. ClipArt
3. SmartArt
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. برای انجام عمل چاپ از ترکیب چه کلیدی استفاده می گردد؟

1. Ctrl +O
2. Ctrl +P
3. Ctrl +L
4. Ctrl +C
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. از ...... می توان به منظور ورود و ویرایش اطلاعات استفاده نمود؟

1. Macro
2. Forms
3. Reports
4. Queries
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. برای رفتن به ابتدای فایل یا سند چگونه باید عمل کرد؟

1. فشردن کلید های Ctrl+Home
2. فشردن کلید Home
3. فشردن کلید های Ctrl+End
4. فشردن کلید End
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای کپی یک شیت به محل مورد نظر

1. آن را به همراه کلید Ctrl به محل مورد نظر درگ می کنیم
2. بر روی آن کلیک سمت راست کرده و از منوی میان بر گزینه Move Or Copy را کلیک می کنیم و از پنجره ظاهر شده Workbookو شیتی که میخواهیم شیت انتخاب شده قبل ار آن قرار گیرد را انتخاب می کنیم و گزینه Creat A Copy را تیک می زنیم
3. شیت را به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. یک صفحه کاری Excel شامل چند سطر و چند ستون است؟

1. 16384 ستون و 104857 سطر
2. 256 ستون و 6536 سطر
3. 256 ستون و 65536 سطر
4. 75 ستون و 636 سطر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. هر صفحه در وب سایت ....... منحصر بفرد دارد.

1. Footer
2. Header
3. Title
4. Margin
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کلمه ها با چه کلیدی از هم جدا می شوند؟

1. Enter
2. Spacebar
3. Tab
4. Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. برای اینکه ابزار Draw Table ظاهر شود چه عملی باید انجام داد؟

1. از سر برگ Insert بر روی دکمه Table کلیک می کنیم و از منوی آن بر روی گزینه Draw Table کلیک و شروع به رسم جدول می کنیم
2. با رسم جدول از طریق ابزار Insert جعبه ابزار Drawing ظاهر می شود
3. از سربرگ ViewدکمهToolbars را کلیک کرده سپس مورد Drawing را از منوی آن کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. در دیاگرام های بزرگ از ......... برای دیدن این که در کجای دیاگرام قرار دارید می توانید استفاده کنید؟

1. Close Up
2. Pan & Zoom
3. Drawing Page
4. Toolbars
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. کدام مورد کاغذ را در جهت طول آن در نظر می گیرد؟

1. Portrait
2. Landscape
3. Small
4. Large
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. در پنجره پاراگراف برای اینکه خط اول پاراگراف نسبت به بقیه زایده داشته باشد کدام مورد را باید از کادر Indentation و از کادر Special انتخاب نمود؟

1. None
2. First Line
3. Hanging
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. Uml ساختارسیستم نرم افزاری رابه صورت بصری معلوم ساخته و آن را ........ می سازد.

1. پشتیبانی
2. مستندسازی
3. آنالیز
4. کاربردی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات