Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کارهایی که Power Point انجام می دهد عبارتند از:

1. ایجاد اسلاید
2. متحرک سازی
3. اسناد کمکی و ابزار سمعی (استفاده از صوت)
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. نام یک Workbook حداکثر چند کارکتر می تواند باشد؟

1. 8
2. 16
3. 32
4. 255
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. برای اینکه یک خانه را به چهار سطر و چهار ستون تقسیم کنیم

1. از منوی میان بر بر روی Split Cells
2. از سر برگ Layout که در هنگام کار با جدول ظاهر می شود بر روی دکمه Splite Cells کلیک می کنیم
3. 1و2
4. از منوی میان بر روی Merg Cells کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. برای حذف Tab قرار گرفته در روی خط کش:

1. تب را بیرون از خط کش درگ می کنیم
2. از کادر محاوره های Tab مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی Clear کلیک می کنیم
3. 1و2
4. بر روی Tab مورد نظر کلیک دوبل می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. ...... یک سوئیچ یا پرشی از یک صفحه به صفحه دیگر یا از یک محل از صفحه وب به محل دیگری از همان صفحه می باشد.

1. Hyperlink
2. Index
3. Bookmark
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. برای تعیین جهت قرار گرفتن متن در خانه های اکسل کدام گزینه صحیح است؟

1. Alignment
2. Format Cells
3. Cell
4. در خانه های اکسل تمام متنها فقط در یک جهت نوشته میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. در پنجره پاراگراف برای اینکه سطرهای پاراگراف با حاشیه های ثابت چپ و راست قرار گیرند کدام گزینه را از کادر Special باید اتخاب نمود؟

1. None
2. First Line
3. Hanging
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در کادر محاوره ای Format Cells انتخاب Wrap Text از سر بر گ Alignment چه عملی انجام می دهد؟

1. باعث می شود که متن نوشته شده در سل طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول سل قرار گیرد
2. باعث ترکیب محتوای سل های انتخاب شده در یک سل می گردد
3. باعث می شود چنانچه طول متن از طول سل بیشتر باشد بقیه در خط بعد قرار گیرد
4. باعث می شود متن کشیده شود تا سل را پر کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. برای انتخاب کل جدول

1. بیرون یکی از خانه های جدول سه بار کلیک می کنیم
2. از Alt +6 استفاده می کنیم
3. در بیرون یکی از خانه ها به همراه Alt دوبار کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. برای چاپ یک محدوه از کجا این محدوه را تعیین می کنیم؟

1. Page setup/print area
2. Page setup/sheet/print area
3. Print/print what/selection
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. در کادر محاوره ای Format Cells اگر سر برگ Number فعال باشد انتخاب Currency از جعبه Category به چه منظوری است؟

1. برای داده های پولی
2. برای داده های حسابداری
3. برای اعداد تاریخ
4. برای وارد کردن زمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. جهت اختصاص کلمه عبور (Password) به یک فایل که در زمان باز کردن آن به کار می رود،از کدام گزینه ذیل استفاده می شود؟

1. Save As/Options
2. Save As/Filename
3. Save As/Save In
4. Save As/Advance
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. برای قالب بندی نصف صفحه به یک سبک و نصف دیگر به سبکی دیگر از کدام یک از موارد زیر بهتر است استفاده شود.

1. Page Break
2. Style
3. Them
4. Section Break
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. حذف کردن یک اسلاید توسط ........... صورت می گیرد.

1. انتخاب گزینه Delete از سربرگ home
2. کلیک کردن دکمه Undo
3. انتخاب گزینه Undo از سربرگ Home
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در کدام یک از مفاهیم زیر به معنی ترازبندی می باشد؟

1. Indentation
2. Line Spacing
3. Alignment
4. Direction
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. در هنگام تایپ لیست شماره گذاری شده برای پایان دادن به لیست می توان:

1. در هنگام ظاهر شدن شماره جدید کافی است Enter کنیم
2. در هنگام ظاهر شدن شماره جدید کافی است دو بار Spacebar را فشار دهیم
3. در هنگام ظاهر شدن شماره جدید کافی است کلید Tabرا فشار دهیم
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. اگر B1=KH و a1=True و f3=4 حاصل تابع زیر کدام است؟ (MAX(B1:A1:F3=

1. 5
2. 0
3. ERROR
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. برای تعیین سبک فونت (FONT STYLE) کدام مورد صحیح است؟

1. Ctrl +B برای پر رنگ کردن یا برای برداشتن آن
2. Ctrl +I برای نوشتن ایتالیک با بر داشتن آن
3. Ctrl +U برای برداشتن زیر خط دار یا بدون آن
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. فرض کنید می خواهیم از محتوای سل A5 از Sheet5 در sheet8 و در فرمول واقع در سل F10 استفاده می کنیم چگونه باید عمل کرد؟

1. Sheet5a5=
2. Sheet 5% A%=
3. Sheet 5 !A5=
4. SHEET 8 SHEET 5! A5=
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. برای درج یک سطر بعد از سطر سوم

1. سطر چهارم را اتخاب می کنیم و از سر برگ Layout گزینه Insert را کلیک می کنیم
2. سطر سوم را اتخاب می کنیم و از سر برگ Layout گزینه Insert Below را کلیک می کنیم
3. سطر سوم را اتخاب می کنیم و از سر برگ Layout گزینه Above Insert را کلیک می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. اگر بعد از رسم نمودار متوجه شدیم که عنوان (Title) برای آن قرار نداده ایم بهتر است چگونه عمل نماییم؟

1. نمودار را حذف کرده و مجددا رسم می کنیم
2. از سر برگ وابسته Layout و از گروه Labels و از منوی دکمه Chart Title اقدام می کنیم
3. از سربرگ Insert و از گروه Charts گزینه Source Data را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. کدام نوع فایل را در visio نمی توان باز نمود؟

1. vst
2. pptx
3. vsd
4. vsw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. حذف یکی از از سطر های جدول به چه روشی است؟

1. سر برگ وابسته Layout و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
2. سر برگ وابسته Design و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
3. سر برگ وابستهinsert و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
4. سر برگ وابسته Home و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. وارد کردن تصویر دلخواه به چه روشی امکان پذیر است؟

1. Insert/Picture
2. View/Picture
3. Home/Picture
4. Page Layout/Picture
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. از هر الگو چند بار می توان برای ایجاد فایل استفاده نمود؟

1. دو بار
2. ده بار
3. سه بار
4. محدودیت ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای چرخاندن گرافیک بعد از اتخاب آن از کدام نقطه رنگی استفاده می شود؟

1. نفطه سبز رنگ
2. نقطه قرمز رنگ
3. نقطه زرد رنگ
4. نقاط مشکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. در کدام روش نمایش در کنار پاراگراف ها مربع های کوچک دیده می شود که با کلیک بر روی آن ها می توان پاراگراف را انتخاب نموده و با درگ آن را جا به جا کرد؟

1. Print Layout
2. Web Layout
3. Normal
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. اگر سل های A1=10: B2=20: A8=21 باشد حاصل تابع زیر کدام است؟ (MAX(A1:B5:A8=

1. 10
2. 20
3. 21
4. 41
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. برای آشکار یا مخفی سازی علائم غیر چاپ بر روی ...... از سر برگ HOME و از گروه Paragraph می توان کلیک کرد و یا ....... را فشار داد.

1. Ctrl+*-Show/Hide
2. Ctrl+*-Left To Right Text Direction
3. Ctrl=*-Decrease Indent
4. Ctrl+*-Increase Indent
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. در کادر محاوره ای Format Cells اگر سر برگ Alignment فعال است انتخاب Fill از فهرست کشویی Horizontal چه عملی انجام می دهد؟

1. باعث می شود که محتوای سل وسط چین شود
2. باعث می شود که متن طولانی به چند سطر بر اساس طول سل تقسیم شوند
3. باعث می شود که تکرار یک تکرار یک کارکتر عرض سل را پر نماید
4. بتپاعث می شود که متن مورد نظر در وسط سلهایی که به صورت سطری انتخاب شده اند قرار گیرند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. برای اتتقال اشکال به روی متن کدام گزینه مناسب است؟

1. Bring To Front
2. Send Behind Text
3. Send To Back
4. Bring In Font Of Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای اینکه اعلام کنیم که اعداد 50> برای یک فیلد در نظر گرفته شود آن را برای کدام خاصیت از فیلد باید اعلام نمود؟

1. Default value
2. Required
3. Validation rule
4. Caption
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. Split Table از سر برگ Layout چه عملی انجام می دهد؟

1. باعث تقسیم یک جدول به دو جدول
2. باعث تقسیم یک سطر جدول به دو سطر
3. باعث ادغام دو جدول
4. باعث ادغام دو سطر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. ....... معمولا برای ارائه مراجع به کار می رود.

1. Break
2. Header
3. Endnote
4. Line Number
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. اگر طول یک عبارت رشته ای بیشتر از عرض سل باشد کدام مورد اتفاق می افتد؟

1. قسمت اضافی حذف می گردد
2. اگر سل مجاور آن خالی باشد محتوای سل به طور کامل و بر روی سل مجاور دیده می شود
3. اگر سل مجاور آن خالی نباشد قسمت اضافی حذف می گردد
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. برای تغییر مواردی از style موجود در لیست style پس از انتخاب سبک مورد نظر و پس از کلیک راست بر روی آن کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Add
2. Merge
3. Modify
4. Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام گزینه ها به عنوان محل شیرازه صحیح نیست؟

1. Top
2. Bottom
3. Left
4. Right
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. برای انتخاب چند خانه غیر متوالی و غیر همجوار از کدام دکمه استفاده می شود؟

1. Alt
2. Ctrl
3. Shift
4. Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. در هنگام تایپ تا زمانی که ستونی پر نشده است مکان نما به ستون بعدی منتقل نمی شود برای انتقال اجباری آن ........

1. کلید های Ctrl +Enter را فشار می دهیم
2. از سربرگ Page Layout و از گروه page Setup بر روی Breaks کلیک می کنیم
3. کلید enter +Alt را فشار می دهیم
4. از سربرگinsertو از منوی دکمه و از گروه page Setup بر روی Indents کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کلید معادل گزینه spelling and grammar کدام است؟

1. F1
2. F4
3. F7
4. F3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات