Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای چاپ یک قسمت انتخاب شده از متن کدام گزینه در پنجره Print را انتخاب می کنید؟

1. Selection
2. Odd Pages
3. Current Pages
4. Collate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. ترجمه متن از خصوصیات کدام یک از موارد زیر است؟

1. Translate
2. Reference
3. Thesaurus
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. برای حذف Tab قرار گرفته در روی خط کش:

1. تب را بیرون از خط کش درگ می کنیم
2. از کادر محاوره های Tab مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی Clear کلیک می کنیم
3. 1و2
4. بر روی Tab مورد نظر کلیک دوبل می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. در کدام روش نمایش اسلاید می توان اسلاید را حذف یا کپی نمود؟

1. Normal
2. Silde View
3. Slide Sorter
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. پسوند فایل های اکسل کدام است؟

1. Xltx
2. Xslx
3. xldx
4. xlsx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. برای ایجاد یک فایل جدید بر اساس الگو (Template) چگونه باید عمل نمود؟

1. از منوی دکمه Office بر روی دکمه New کلیک می کنیم
2. گزینه New را از منوی دکمه Office انتخاب می کنیم و از کادر محاوره ای New الگوی مورد نظر را انتخاب می کنیم
3. کلید های میان بر Ctrl +N را فشار می دهیم
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. فرض کنیم می خواهیم فونت برای نوشتار مورد نظر در اسلاید انتخاب کنیم در کادر محاوره ای font انتخاب underline از پخش effects چه عملی انجام می دهد؟

1. نوشته را سایه دار میکند
2. زیر نوشته خط میکشد
3. نوشته به صورت تو خالی تایپ میکند
4. باعث نوشته شدن متن به صورت اندیس می گردد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره ای layer properties تعیین می کند که کدام شکل ها هنوز به لایه نسبت داده نشده اند؟

1. Visible
2. Active
3. Lock
4. Snap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای کپی متن انتخاب شده در محل مورد نظر از چه اعمالی استفاده می کنیم؟

1. ابتدا Cut و سپس Paste
2. ابتدا Copy و سپس Paste
3. ابتدا Paste و سپس Cut
4. ابتدا Paste و سپس Copy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. نام فایل برنامه power point بطور پیش فرض چیست؟

1. نام خاصی ندارد
2. Book
3. Presentation
4. Powerpoint
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. به وسیله کدام گزینه با دادن تعداد سطر ها و ستونهای جدول به صورت اتوماتیک رسم می شود؟

1. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Insert Table از منوی آن
2. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Draw Table از منوی آن
3. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخابtable Auto Format از منوی آن
4. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Hide Grid از منوی آن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. برای ویرایش یک رکورد چگونه می توان عمل نمود؟

1. از طریق Form
2. از طریق Datasheet
3. از طریق report
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. به سطر یا ستونی از داده ها در رسم نمودار ...... گفته می شود

1. نقطه رسم (Data Point)
2. (Data Series) سری داده ها
3. Area
4. Surface
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. در هنگام ایجاد دفترچه یادداشت به طور پیش فرض هر بخش دارای چند صفحه است؟

1. 2
2. 1
3. 3
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدام روش نمایش سند برای تنظیم حاشیه ها مناسب است؟

1. Normal
2. Print Layout
3. Outline
4. Web Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. برای پیش نمایش چاپ

1. ابزار آن را از سر برگ Home کلیک می کنیم
2. از منوی دکمه Office به Print اشاره کرده و گزینه Print Preview را کلیک می کنیم
3. از سر برگ Home گزینه Page Setup را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. برای اینکه پس از رسم نمودار مقادیر بالای میله ها ی ستونی دیده شود باید از کدام سربرگ این کار را انجام داد؟

1. Titles
2. Legend
3. Data Labels
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. پسوند فایل استنسیل (شابلون) در Visio کدام است؟

1. Vst
2. Vss
3. Vsd
4. Vsw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. لغاتی که تایپ می شود و در لغت نامه Word نیستند در زیر آن ها خط موج دار .... وجود دارد.

1. سبز
2. قرمز
3. آبی
4. خاکستری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای شماره گذاری صفحات از چه دستوری استفاده می شود؟

1. Home/numbering
2. Insert/cover page
3. Insert/page number
4. Insert/bookmark
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. برای چرخاندن گرافیک بعد از اتخاب آن از کدام نقطه رنگی استفاده می شود؟

1. نفطه سبز رنگ
2. نقطه قرمز رنگ
3. نقطه زرد رنگ
4. نقاط مشکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. سریع ترین روش برای ایجاد فهرست مطالب استفاده از سبک های ....... است.

1. Heading
2. Body
3. Emphasis
4. Subtitle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای اینکه یک محدوده را با استفاده از یک مقدار پر مپکنیم پس از انتخاب آن محدوده و نوشتن متن مورد نظر در یکی از خانه ها .......

1. کلید های Shift + Enter را فشار می دهیم
2. کلید های Alt + Enter را فشار می دهیم
3. کلید های Alt + Enter را فشار می دهیم
4. کلید های Ctrl + Enter را فشار می دهیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. برای تایپ کاراکتر ویژه چگونه باید عمل نمود؟

1. از سر برگ Home و از گروه Font با کلیک بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره ای Font، کارکتر ویژه مورد نظر را از کادر محاوره ای Font انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Insert و از گروه Symbol بر روی Symbol کلیک کرده و از منوی آن More Option را کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده تب Special Character را فعال میکنیم سپس کارکتر مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی Insert کلیک می کنیم
3. از پنجره Font تب Special Characterرا کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. ....... میتوان لیست شکل ها و موضوع ها را به صورت مرتب شده و صفحه به صفحه به صورت سلسه مراتبی مشاهده نمود؟

1. Prawing Page
2. Pan & Zoom
3. Status Bar
4. Drawing Explorer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای رفتن به ابتدای پاراگراف قبلی از ........... استفاده می شود؟

1. Page Up
2. Ctrl+Up Arrow
3. Page Down
4. Ctrl+End
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدام مورد کاغذ را در جهت طول آن در نظر می گیرد؟

1. Portrait
2. Landscape
3. Small
4. Large
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. اسامی WORKBOOK های باز در سر برگ View و منوی دکمه ..... قرار دارند؟

1. Data
2. Tools
3. Switch Windows
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. برای تنظیم حاشیه از کدام گزینه استفاده میشود؟

1. Print
2. Print preview
3. Page setup
4. Select all
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدام عبارت صحیص است؟

1. هر فیلد از چند رکورد تشکیل می شود
2. یک جدول از رکوردها تشکیل می شود
3. تعدادی فیلد تشکیل یک رکورد می دهد
4. پایگاه داده از چند تشکیل میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. منظور از tag علامت سوال کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟

1. منظور این است که شرکت در جلسه یا عدم شرکت در آن علل سویه است
2. منظور این است که جلسه بسیار مهم می باشد
3. منظور این است که قبل از راه افتادن برای جلسه باید با منشی زمان ملاقات را چک نمود
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. در متن شماره گذاری شده برای اینکه در هنگام چاپ شماره خط برای پاراگرافی چاپ نشود کدام گزینه را از کادر محاوره ای Paragraph و تب Line And Page Breaks باید انتخاب نمود؟

1. Do Not Hyphenate
2. Suppress Line Numbers
3. Keep With Next
4. Keep Lines Together
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. برای انتقال شی رسم شده

1. آن را انتخاب می کنیم و سپس آ ن را گرفته و به محل مورد نظر درگ می کنیم
2. آن را انتخاب کرده و از گروه Clipboard گزینه Cut را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
3. آن را با کلیک سمت راست به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. به منظور قرار دادن علامت هایی به دور صفحه به خاطر زینت کردن، از کدام گزینه بهره می گیرند؟

1. سربرگ Page Layout و دکمه Page Borders
2. سر برگ Insert و دکمه Page Borders
3. سربرگ View و دکمه Page Borders
4. سر برگ Home و دکمه page Borders
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. جهت مرتب سازی اسلایدها در power point از کدام نما استفاده میشود؟

1. Outline
2. Slide show
3. Slide sorter
4. Normal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. در هنگام تصحیح سبک (Style) برای کارکتر، پنجره Borders را از زیر منوی دکمه Format باز کرده ایم انتخاب کدام مورد از تب Borders باعث میشود کارکتر سایه دار تایپ شود؟

1. Box
2. D-3
3. Shadow
4. None
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام یک از موارد زیراز خصوصیات یک برنامه صفحه گسترده نمی باشد؟

1. بررسی اطلاعات فروش
2. مدیریت اطلاعات و داده های تجاری
3. تولید یک برنامه سیستم
4. تولید گزارش های هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. برای خروج از حالت ویرایش نمودار چکونه باید عمل کرد؟

1. کلید esc را فشار میدهیم
2. کلید end را فشار میدهیم
3. در خارج از محدوده نمودار کلیک میکنیم
4. کلید home را فشار میدهیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. برای رسم دایره چگونه عمل می کنیم؟

1. در هنگام درگ کلید Shift را پایین نگه می داریم
2. در هنگام درگ کلید Alt را پایین نگه می داریم
3. در هنگام درگ کلید Ctrl را پایین نگه می داریم
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. پس از انتخاب دو سطر از میانه جدول و کلیک راست بر روی آن ها و اشاره به Insert و انتخاب Insert Cells و سپس انتخاب Insert Entire Row چه اتفاقی می افتد.

1. دو سطر خالی در بالای سطرهای انتخاب شده ایجاد می کند
2. دو سطر خالی در پایین خانه های انتخاب شده ایجاد می کند
3. دو ستون خالی به ستو ن ها اضافه می شود
4. اتفاقی نمی افتد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات