Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اگر Tab از نوع Center باشد در هنگام تایپ:

1. متن از راست به چپ تایپ می شود
2. متن از چپ به راست تایپ می شود
3. عبارت تایپ شده از دو طرف افزایش می یابد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. برای انتخاب بخشی از متن:

1. بر روی متن با کلیک سمت راست درگ می کنیم
2. بر روی متن با کلیک سمت چپ درگ می کنیم
3. بر روی متن با استفاده از کلید ای مکانی چپ یا راست حرکت می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. به سطر یا ستونی از داده ها در رسم نمودار ...... گفته می شود

1. نقطه رسم (Data Point)
2. (Data Series) سری داده ها
3. Area
4. Surface
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. فرمان Bookmark برای چه منظوری مناسب است؟

1. برای مراجعه های ساده تر بعدی به مکان مشخصی از سند
2. برای تغییر برخی علامت ها در سند
3. برای انتفال نقطه ورود به نقطه های گوناگون سند
4. برای بریدن مکان مشخص
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. برای بر گردان یک عمل انجام شده چه کاری باید انجام داد؟

1. کلیک بر روی ابزار Undo از نوار ابزار با دسترسی سریع
2. کلید بر روی دستور Undo از سر برگ Home و از گروه Clipboard
3. فشردن کلید های Ctrl و Z به صورت همزمان
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. علت به کارگیری style و template مورد است؟

1. بالا بردن سرعت انجام کارها
2. جلوگیری از انجام کارها تکراری
3. بالا بردن سرعت سیستم کامپیوتر
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. برای اینکه از Style های تعریف شده از Workbook باز در Workbook جاری استفاده می کنیم چگونه باید عمل نماییم:

1. بر روی Modify کلیک می کنیم
2. بر روی Add کلیک می کنیم
3. بر روی Delete کلیک می کنیم
4. بر روی Merge کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. برای تعیین جهت قرار گرفتن متن در خانه های اکسل کدام گزینه صحیح است؟

1. Alignment
2. Format Cells
3. Cell
4. در خانه های اکسل تمام متنها فقط در یک جهت نوشته میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. برای غلط گیری خودکار در متن از کدام کلید استفاده می شود؟

1. F7
2. F9
3. F8
4. F6
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. هر نقطه از نمودار که از مقدار یک سل بدست آید ..... نامیده میشود؟

1. نقطه رسم
2. سری داده ها
3. ستونی از داده ها
4. رکورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. در کدام یک از مفاهیم زیر به معنی ترازبندی می باشد؟

1. Indentation
2. Line Spacing
3. Alignment
4. Direction
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. برای اینکه به صورت اتو ماتیک اعداد 5 ،6،7،8 و ...... تا 100 را د رستون C وارد کنیم پس از انتخاب ستون از سر برگ Home و از گروه Editing بر روی دکمه Fill کلیک کرده و ..... را کلیک می کنیم

1. Up
2. Right
3. Series
4. Down
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. برای چاپ روی پاکت نامه از سر برگ Mailing و از گروه Create کدام دکمه را باید کلیک کرد؟

1. Labels
2. Select Recipients
3. Envelopes
4. Letters
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. کدام حالت نمایش متن برای ویرایش سرصفحه، پاصفحه، تنظیم حاشیه ها و کار با ستون ها مناسب است؟

1. Web Layout
2. Outline
3. Print Layout
4. Normal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. برای درج جدول در One Note چگونه عمل می کنیم؟

1. Insert/Insert Table
2. Table/Insert Table
3. Insert/Insert Tab
4. Edit/Insert Table
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. نام فایل برنامه power point بطور پیش فرض چیست؟

1. نام خاصی ندارد
2. Book
3. Presentation
4. Powerpoint
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. چگونه می توان خانه را به محل دیگر منتقل نمود؟

1. به مرز خانه اشاره می کنیم تا اشاره گر ماوس از حالت صلیبی به فلش تبدیل شود و سپس آ ن را به محل مورد نظر درگ می کنیم
2. خانه را انتخاب و از گروه Clipboard گزینهcut را کلیک می کنیم سپس در محل مورد نظر قرار گرفته و از گروه Clipboard گزینهpaste را کلیک می کنیم
3. با ماوس بر روی سل مورد نظر کلیک کرده و « را به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدام مورد صحیح نیست؟

1. برای ویرایش سل کافی است بر روی آن دوبار کلیک نماییم
2. برای ویرایش سل بر روی آن کلیک کرده و در خط فرمول محتوای آن را ویرایش می کنیم
3. برای ویرایش سل کافی است بر روی آ ن کلیک کرده و سپس Enter نماییم
4. برای ویرایش سل می توان از کادر Name اقدام نمود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. کدام گزینه ها به عنوان محل شیرازه صحیح نیست؟

1. Top
2. Bottom
3. Left
4. Right
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. پسوند فایل در اکسل ..... می باشد.

1. Xlsx
2. Dotx
3. Psdx
4. Excx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. حذف یکی از از سطر های جدول به چه روشی است؟

1. سر برگ وابسته Layout و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
2. سر برگ وابسته Design و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
3. سر برگ وابستهinsert و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
4. سر برگ وابسته Home و انتخاب از منوی دکمه Delete Rows از منوی دکمه Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. فشردن دکمه Clear All در کادر محاوره ای Tabsچه عملی انجام می دهد؟

1. اندازه پرش Tabاز کار می افتد
2. کلیه Tab های تعیین شده پاک می شوند
3. همه متن Tabدار حذف می شود
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. به مجموعه ای از رکورد ها که دارای عناوین فیلد یکسان هستند ........ گفته می شود.

1. پایگاه داده
2. جدول
3. فیلد
4. رکورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. برای نمایش محدوده سیستم در نمودار Uml از کدام شکل استفاده می شود؟

1. Boundary
2. Use Case
3. Domain
4. Section
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای تبدیل یک جدول به دو جدول، سطر مورد نظر را انتخاب کرده ایم برای اتمام کار از سر برگ Layout گزینه ..... را کلیک می نیم.

1. Split Cells
2. Split Table
3. Merge Cells
4. Table Auto Format
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. سطر پایگاه چه سطری از صفحه کلید می باشد؟

1. سطر اول
2. سطر دوم
3. سطر سوم
4. سطر چهارم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. لغاتی که تایپ می شود و در لغت نامه Word نیستند در زیر آن ها خط موج دار .... وجود دارد.

1. سبز
2. قرمز
3. آبی
4. خاکستری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. برای پرش مکان نما به اندازه معین(مثلا 10 ستون)به جلو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Spacebar
2. Backspace
3. Insert
4. Tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. در model Eplorer با ایجاد ........ می توان دیاگرام و مدل های بزرگ را به زیر مجموعه هایی قابل مدیریت تقسیم نمود.

1. Package
2. System Boundary
3. Domain
4. Section
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. روش نمایش مثلا Slide Sorter را چگونه میتوان فعال کرد؟

1. از روی دکمه هایی که در پایین و سمت راست پنجره پاورپوینت وجود دارد
2. از سربرگ View روش نمایش مورد نظر را کلیک می کنیم
3. از سربرگ Home روش نمایش موردنظر را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. برای انتقال متن انتخاب شده در محل مورد نظر از چه اعمالی استفاده می کنیم؟

1. ابتدا Copy و سپس Paste
2. ابتدا Paste و سپس Copy
3. ابتدا Cut وسپس Paste
4. ابتدا Paste و سپس Cut
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. برای پیش نمایش چاپ

1. ابزار آن را از سر برگ Home کلیک می کنیم
2. از منوی دکمه Office به Print اشاره کرده و گزینه Print Preview را کلیک می کنیم
3. از سر برگ Home گزینه Page Setup را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. وقتی که نرم افزار Excel را اجرا کرده و وارد آن می شویم به صورت پیش فرض نام Workbook ....... گذاشته می شود

1. Book1
2. Workbook1
3. Document
4. Untitled
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. فایل open office writer با چه پسوندی ذخیره می شود؟

1. doc
2. odt
3. docx
4. odf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. از هر الگو چند بار می توان برای ایجاد فایل استفاده نمود؟

1. دو بار
2. ده بار
3. سه بار
4. محدودیت ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. برای قالب بندی پاراگراف چگونه باید عمل کرد؟

1. از سربرگ Home و از گروه Paragraph بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره ای Paragraph کلیک میکنیم
2. از سربرگ Insert و از گروه paragraph بر روی باز کننده کادر محاوره ای paragraph کلیک میکنیم
3. از منوی میان بر که توسط کلیک سمت راست ظاهر می شود گزینه paragraph را کلیک میکنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. برای تغییر پس زمینه یک صفحه از وب از کدام سربرگ کادر محاورهای Page Prooertis استفاده می کنید؟

1. Formatting
2. General
3. Advanced
4. Custom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. کدام خاصیت از لایه تعیین می کند که سایر شکل ها می توانند به شکل های نسبت داده شده به لایه بچسبند؟

1. Lock
2. Snap
3. Visible
4. Glub
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. برای از بین بردن اثر دستور Undo از چه دستوری استفاده می شود؟

1. Ctrl+Z
2. Ctrl+Y
3. Ctrl+U
4. Ctrl+D
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در کدام نما، Ribon مخفی میشود؟

1. Full Screen Reading
2. Outline
3. Web Layout
4. Draft
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات