Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. گزینه تراز بندی پیش فرض برای اعداد در Excel کدام است؟

1. Number
2. General
3. Accounting
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. برای انتخاب بخشی از متن:

1. بر روی متن با کلیک سمت راست درگ می کنیم
2. بر روی متن با کلیک سمت چپ درگ می کنیم
3. بر روی متن با استفاده از کلید ای مکانی چپ یا راست حرکت می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. منظور از tag علامت سوال کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟

1. منظور این است که شرکت در جلسه یا عدم شرکت در آن علل سویه است
2. منظور این است که جلسه بسیار مهم می باشد
3. منظور این است که قبل از راه افتادن برای جلسه باید با منشی زمان ملاقات را چک نمود
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. برای جستجو و جایگزینی در Writer از چه مسیری باید اقدام نمود؟

1. Insert/Find & Replace
2. Tools/Find & Replace
3. Edit/Find & Replace
4. Format/Find & Replace
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. برای انتخاب خانه های متوالی چگونه باید عمل نمود؟

1. بر روی خانه هایی که می خواهیم اتخاب کنیم درگ می کنیم
2. بر روی خانه هایی که می خواهیم انتخابکنیم با کلید های مکانی به همراه پایین نگه داشتن کلید SHIFT حرکت می کنیم
3. خانه اول را انتخاب و در هنگام انتخاب آخرین خانه کلید SHIFT را پایین نگه می داریم
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. برای قرار دادن شماره خط از کدام منو و گزینه استفاده می کنیم؟

1. از سربرگ Home و کلیک بر روی دکمه Increase Indent
2. از سر برگ Home و کلیک بر روی دکمه Bullets
3. از سر برگ Page Layout و کلیک بر روی دکمه Line Numbers و انتخاب یکی از روش های شماره گذاری
4. از سربرگ Home و کلیک بر روی دکمه Decrease Indent
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. تگه های استاندارد که با انها html را شروع میکنید تگه های و هستند.

1.
2.

3.

4.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. در پنجره Spelling And Grammer کلمه ای که در دیکشنری نیست در کدام کادر ظاهر می شود؟

1. Suggestion
2. Not In Dictionary
3. در قسمت Status
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. در کدام روش از نمایش اسلاید می توان ترتیب اسلایدها را با درگ کردن جابجا کرد؟

1. Notes Page
2. Silde Sorter
3. Slide View
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. برای چاپ صفحه جاری از پنجره مورد .... را انتخاب می کنیم

1. All
2. Print File
3. Curret Page
4. Collate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام مورد از موارد زیر در مورد Effectهای واقع در پنجره فونت صحیح نیست؟

1. Hidden انتخاب شده را پنهان می کند
2. All Caps همه حروف را به حروف بزرگ تبدیل می کند
3. Outline باعث تو خالی نوشته شدن متن می شود
4. Shadow باعث می شود متن به صورت کنده کاری نوشته شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. برای پر کردن خودکار خانه ها ی انتخاب شده به طور مثال از اعداد1،2،3 ،4،و..... چگونه باید عمل کرد؟

1. محدوده مورد نظر را انتخاب و در خانه اول 1 را نوشته و سپس Ctrl +Enter را همزمان فشار می دهیم
2. محدوده مورد نظر را انتخاب و در خانه اول 1و در خانه دوم 2 نوشته و سپس Ctrl +Enter را فشار می دهیم
3. محدوده مورد نظر را انتخاب و در خانه اول 1 و در خانه دوم 2 را نوشته و آ ن دو خانه را انتخاب می کنیم سپس اشاره گر ماوس را به گوشه سنت راست و پایین آن می بریم تا نشانگر ماوس به علامت بعلاوه تبدیل شود سپس آن را درگ می کنیم
4. امکان پذیر نیست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. در کادر محاوره ای Format Cells و از زبانه Font انتخاب کدام مورد باعث می شود که متن از این پس همانند اندیس نوشته شود؟

1. Subscript
2. Superscript
3. Strikethrough
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. انتخاب کدام گزینه در تب Line And Page Breaks از کادر محاوره های Paragraph باعث میشود تا در صورت شکسته شدن یک کلمه در انتهای یک سطر خط تیره گذاشته نشود؟

1. Suppress Line Number
2. Do Not Hyphenate
3. Keep With Next
4. Keep Lines Together
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. اگر بعد از رسم نمودار متوجه شدیم که عنوان (Title) برای آن قرار نداده ایم بهتر است چگونه عمل نماییم؟

1. نمودار را حذف کرده و مجددا رسم می کنیم
2. از سر برگ وابسته Layout و از گروه Labels و از منوی دکمه Chart Title اقدام می کنیم
3. از سربرگ Insert و از گروه Charts گزینه Source Data را کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. کدام روش نمایش متن برای ویرایش سر صفحه،پا صفحه، تنظیم حاشیه ها و کار با ستون ها مناسب می باشد؟

1. Web Layout
2. Print Layout
3. Outline
4. Normal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. برای افزایش اندازه فونت از ترکیب چه کلید هایی استفاده می شود؟

1. Ctrl+Shift+F
2. Ctrl+Shift+<
3. Ctrl+Shift+[
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای انجام عمل Copy چگونه باید عمل کرد؟

1. فشردن کلید های Ctrl+C
2. کلیک بر روی ابزار کپی از گروه Clipboard
3. کلیک بر روی گزینه Copy از منوی ظاهر شده در اثر کلیک راست
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. در کادر محاوره ای Page Setup و سر برگ Margins عبارت Gutter به چه معنی می باشد؟

1. حاشیه بالا
2. حاشیه درونی
3. عمق شیرازه برای صحافی کردن
4. حاشیه آینه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. ترکیب کدام کلید ها برای مخفی کردن ستون به کار می رود؟

1. Ctrl +9
2. Ctrl +0
3. Ctrl +M
4. Ctrl +N
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. برای حذف بخش های ناخواسته از تصویر از چه فرمانی استفاده می شود؟

1. Delete
2. Clear
3. Crop
4. Format
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. برای عمل Paste قالب انتخاب شده از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می کنیم.

1. Ctrl+Shift+V
2. Shift+V
3. Shift+C
4. Shift+V
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای چرخاندن گرافیک بعد از اتخاب آن از کدام نقطه رنگی استفاده می شود؟

1. نفطه سبز رنگ
2. نقطه قرمز رنگ
3. نقطه زرد رنگ
4. نقاط مشکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. برای نوشتن متن به صورت تو خالی از پنجره Font کدام مورد را باید انتخاب نمود؟

1. Emboss
2. Engrave
3. Outline
4. Small Caps
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. در کادر محاوره ای پاراگراف از کدام قسمت می توان فاصله سطر های پاراگراف ها را کم یا زیاد کرد؟

1. Line Spacing
2. Alignment
3. Spacing
4. Indentation
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. برای رسم نمودار

1. باید سل ها را انتخاب نمود
2. از سربرگ Insert یکی از دکمه های رسم نمودار را کلیک نماییم
3. باید پس از انتخاب سل ها، سل فعال، آخرین سل محدوده باشد
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. عناوین سطر ها و ستون ها، با کدامیک از موارد زیر مشخص می شود؟

1. سطر ها و ستو ن ها بر حسب حروق الفبا
2. سطر ها و ستون ها بر حسب ارقام
3. سطر ها بر حسب حروف الفبا و ستون ها بر حسب ارقام
4. ستو ن ها بر حسب حروف الفبای لاتین و سط رها بر حسب ارقام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. برای ایجاد یک Style چگونه باید عمل کرد؟

1. از سر برگ Insert و از گروه Style بر روی Cell Styles کلیک و از لیست آن New Cell Style را انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Home و از گروه Style بر روی Cell Styles کلیک و از لیست آن New Cell Style را انتخاب می کنیم
3. از سر برگ data و از گروه Style بر روی Cell Styles کلیک و از لیست آن New Cell Style را انتخاب می کنیم
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. در کدام یک از مفاهیم زیر به معنی ترازبندی می باشد؟

1. Indentation
2. Line Spacing
3. Alignment
4. Direction
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. اگر سل های A1=10: B2=20: A8=21 باشد حاصل تابع زیر کدام است؟ (MAX(A1:B5:A8=

1. 10
2. 20
3. 21
4. 41
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. برای نوشتن فرمول زیر در یک خانه چگونه باید عمل نمود؟

1. =A1+B5
2. A1+B5=
3. X=A1+B5
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. اگر نمودار را رسم کرده باشیم و بخواهیم یک ستون دیگر از شیت دیگر یا همان شیت به آن اضافه کنیم چگونه عمل نماییم؟

1. از گروه charts گزینه chart type را کلیک میکنیم
2. نمودار را دوباره رسم میکنیم
3. از گروه charts گزینه chart options را کلیک میکنیم
4. از سربرگ وابسته design گزینه select data را کلیک کرده و سپس کلیه داده ها را انتخاب میکنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. برای نوشتن متن به صورت کنده کاری کدام گزینه را در پنجره فونت باید انتخاب نمود؟

1. Outline
2. Engrave
3. Emboss
4. Superscript
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. جهت مرتب سازی اسلایدها در power point از کدام نما استفاده میشود؟

1. Outline
2. Slide show
3. Slide sorter
4. Normal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام روش نمایش گرافیک ها و سر صفحه و پا صفحه را نشان نمی دهد؟

1. Normal
2. Print Layout
3. Outline
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. برای اینکه بین ستونها در متن دو ستونی خط کشیده شود کدام گزینه را باید تیک زد؟

1. از کادر columns گزینه three
2. گزینه Line Between
3. گزینه Equal Coumn Width
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

1. از سربرگ insert دکمه new slide
2. از سربرگ view دکمه slide
3. از سربرگ home دکمه new slide
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. برای وارد کردن یک نماد در یک سند لازم است از کدام گزینه استفاده کنیم؟

1. Symbol از سربرگ Insert
2. گزینه Paragraph از سر برگ Home
3. گزینه Font از سر برگ Home
4. Picture از سر برگ Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. برای انتخاب یک سطر از محل مکان نما تا ابتدای سطر از .... استفاده می کنیم

1. Shift+Home
2. Shift+End
3. Shift+Left Arrow
4. Shift+Up Arrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. برای تغییر در Layout یا قالب بندی صفحه از محلی به بعد از ...... استفاده می شود

1. Draft
2. Section Break
3. Bookmark
4. Margin
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات