Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در هنگام تایپ تا زمانی که ستونی پر نشده است مکان نما به ستون بعدی منتقل نمی شود برای انتقال اجباری آن.....

1. کلید های Ctrl+Enter را فشار می دهیم
2. از سربرگ Page Layout و از گروه Page Setup بر روی Breaks کلیک می کنیم
3. کلید Enter+Alt را فشار می دهیم
4. از سر برگ Page Layout و از گروه Page Setup بر روی Indents کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. برای برگردان اثر اخرین عمل انجام شده:

1. از نوار ابزار دسترسی سریع گزینه Undo را کلیک میکنیم
2. کلیدهای Ctrl+Z را فشار میدهیم
3. کلیدهای Ctrl+Y را فشار میدهیم
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. کدام گزینه بهترین کاربرد برنامه power point را نمایش می دهد؟

1. کمک به ارائه مطالب در مورد یک موضوع خاص
2. انجام محاسبات
3. صفحه آرایی و تایپ
4. ایجاد گزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. برای درج یک تصویر در اسلاید از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟

1. دکمه picture از سربرگ design
2. دکمه chart از سربرگ view
3. دکمه picture از سربرگ insert
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. برای پایان دادن به کار نوشتن Header و Footer چه عملی باید انجام داد؟

1. در فضای بیرون از کادر Header یا Fooder کلیک می کنیم
2. از سربرگ Design بر روی دکمه Close Header And Fooder را کلیک می کنیم
3. کلیک دوبل در خارج از کادر Header یا Fooder
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. برای چاپ صفحه جاری از پنجره مورد .... را انتخاب می کنیم

1. All
2. Print File
3. Curret Page
4. Collate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. برای تایپ کاراکتر ویژه چگونه باید عمل نمود؟

1. از سر برگ Home و از گروه Font با کلیک بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره ای Font، کارکتر ویژه مورد نظر را از کادر محاوره ای Font انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Insert و از گروه Symbol بر روی Symbol کلیک کرده و از منوی آن More Option را کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده تب Special Character را فعال میکنیم سپس کارکتر مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی Insert کلیک می کنیم
3. از پنجره Font تب Special Characterرا کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. از کدام ابزار برای برقراری اتصال بین شکل ها استفاده می شود؟

1. Drawin tool
2. Connector tool
3. Lasso
4. Multi select
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای انتخاب کل جدول

1. بیرون یکی از خانه های جدول سه بار کلیک می کنیم
2. از Alt+6 استفاده می کنیم
3. در بیرون یکی از خانه ها به همراه Alt دوبار کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. تگه های استاندارد که با انها html را شروع میکنید تگه های و هستند.

1.
2.

3.

4.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. کدام دیاگرام علت وقوع رفتار خاص را رخداد یک واقعه توصیف می کند.

1. Component
2. (Transition (join
3. Deployment
4. Collaboration
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. هر نقطه از نمودار که از مقدار یک سل بدست آید ..... نامیده میشود؟

1. نقطه رسم
2. سری داده ها
3. ستونی از داده ها
4. رکورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. برای اینکه فونت انتخاب شده به صورت پر رنگ نوشته شود کدام مورد از سربرگ Font و از کادر محاوره ای Format Cells باید انتخاب شود؟

1. Regular
2. Italic
3. Bold
4. Normal Font
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. کدام یک صحیح است؟

1. می توان برای صفحه های زوج و فرد سر صفحه های جداگانه تعیین نمود
2. می توان سر صفحه صفحه اول را متفاوت با صفحات دیگر در نظر گرفت
3. می توان با کلیک بر روی Close Header And Fooder از سربرگ Design به کار با کادر سر صفحه خاتمه دا
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. برای تغییر نام صفحه کاری

1. بر روی آن دوبل کرده و اسم جدید وارد می کنیم
2. با کلیک راست بر روی صفحه کاری و انتخاب Rename اقدام میکنیم
3. بعد از انتخاب صفحه کاری از منوی دکمه Office گزینه Rename را انتخاب میکنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. برای اینکه در هنگام باز کردن فایل کلمه رمز پرسیده شود از کدام گزینه باید برای رمز گذاری استفاده نمود؟

1. Password To Open
2. Security Option
3. Save Word Files
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. برای درج پاورقی (endnote) از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟

1. از سربرگ review و دکمه header
2. از سربرگ references و دکمه footnotes
3. از سربرگ references و دکمه insert endnote
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. برای ظاهر شدن کادر محاوره ای Tab......

1. از سربرگ Home بر روی Tab کلیک می کنیم
2. از پنجره Paragraph می توان بر روی دکمه Tabs کلیک نمود
3. بر روی علامت تب روی خط کش( در صورت وجود) کلیک دوبل می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. برای درج کارکترهای ویژه از چه گزینه ای استفاده؟

1. Cut
2. Autocorrect
3. Symbol
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. اگر A5=10 و a6=8 و f12=14 باشد حاصل تابع زیر کدام است؟ (Min(A5:A6:F12=

1. 10
2. 8
3. 14
4. 32
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام روش نمایش متن برای ویرایش سر صفحه،پا صفحه، تنظیم حاشیه ها و کار با ستون ها مناسب می باشد؟

1. Web Layout
2. Print Layout
3. Outline
4. Normal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. برای تعیین حاشیه بندی و تعیین اندازه و جهت کاغذ کادر مکالمه را باید فعال کنیم؟

1. Page Setup
2. Margins
3. Page Number
4. Paragraph
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. در کدام روش نمایش حالت Wrapping To Fit The Window عمل می کند؟

1. Web Layout
2. Normal
3. Outline
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. برای تایپ مراجع متن در صفحه اخرمتن از سربرگ references کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. Footnotes
2. Insert Endnotes
3. Footer
4. Header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. برای باز کردن یک فایل از کدام روش زیر می توان اقدام نمود؟

1. دکمه office/از طریق Open
2. کلیک بر روی Open از نوار ابزار با دسترسی سریع
3. کلیک بر روی Create A New File از سربرگ Home
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. کدام یک از تراز بندی ها ی زیر، کشیدگی بیشتری از دو طرف در هنگام تراز بندی ایجاد می کند؟

1. Justify
2. Justify Low
3. Justify High
4. Justify Medium
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کدام روش نمایش گرافیک ها و سر صفحه و پا صفحه را نشان نمی دهد؟

1. Normal
2. Print Layout
3. Outline
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. در هنگام ایجاد دفترچه یادداشت به طور پیش فرض هر بخش دارای چند صفحه است؟

1. 2
2. 1
3. 3
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. برای ارتباط دادن بین سلول های B2 و B1 از دو صفحه کاری جدا کدام گزینه درست است؟

1. =Sheet 2b1+B2
2. Sheet 2!B1+B2
3. Sheet2%B1+B2
4. امکان ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. برای ایجاد یک نشان یا علامت مانند لوگوی شرکت در سند می توان از ....... استفاده نمود.

1. شکستگی صفحه
2. واتر مارک
3. شکستگی بخش
4. Endnote
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. در کادر محاوره ای Format Cells انتخاب Justify از فهرست کشویی vertical از تب Alignment چه عملی انجام می دهد؟

1. باعث می شود که متن نوشته شده اگر در ارتفاع سل جای نشد به چند سطر شکسته شود
2. باعث می شود که محتوای سل در پایین قرار گیرد
3. باعث می شود که محتوای سل کشیده شود تا ارتفاع سل را پر کند
4. باعث می شود که محتوای سل در بالا قرار گیرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای تقسیم یک خانه به خانه از کدام فرمان استفاده می شود؟

1. Spilt Cells
2. Split Table
3. Convert
4. Hid Gridlines
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. برای قرار دادن Tab چگونه باید عمل نمود؟

1. از سربرگ Home و از گروه Paragraph بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره ای Paragraph کلیک می کنیم و از آنجا بر روی دکمه Tabs کلیک می کنیم
2. از انتهای سمت چپ خط کش بر روی علامت تب چند بار کلیک می کنیم تا Tab مورد نظر ما(راست،چپ،وسط و.....) ظاهر شود سپس در محل مورد نظر از خط کش کلیک می کنیم
3. در محلی از خط کش که می خواهیم Tab باشد دوبار کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. برای انتخاب یک دکمه یک خانه از جدول:

1. در نزدیکی ضلع چپ آن و در بیرون جدول کلیک میکنیم
2. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف داخل کلیک میکنیم
3. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف خارج خانه کلیک میکنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. پسوند فایل Template در Word کدام است؟

1. Xlst
2. Xlwt
3. Dotx
4. Docx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام حالت نمایش متن برای ویرایش سرصفحه، پاصفحه، تنظیم حاشیه ها و کار با ستون ها مناسب است؟

1. Web Layout
2. Outline
3. Print Layout
4. Normal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. برای انتقال شی رسم شده

1. آن را انتخاب می کنیم و سپس آ ن را گرفته و به محل مورد نظر درگ می کنیم
2. آن را انتخاب کرده و از گروه Clipboard گزینه Cut را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و را از گروه Clipboard کلیک می کنیم
3. آن را با کلیک سمت راست به محل مورد نظر درگ می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برای تغییر فونت پاراگراف از ترکیب کلیدهای .... استفاده می شود

1. Ctrl+Shift+P
2. Ctrl+Shift+F
3. Ctrl+Shift+>
4. Ctrl+Shift+<
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای استفاده از Style های موجود درword برای اعمال بر روی متن جاری چگونه باید عمل نمود؟

1. انتخاب Style مورد نظر از سربرگ home و از گروه Styles
2. انتخاب Auto Format از کادر محاوره ای Format
3. انتخاب Style Gallery از سربرگ Insert
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. برای عمل Paste قالب انتخاب شده از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می کنیم.

1. Ctrl+Shift+V
2. Shift+V
3. Shift+C
4. Shift+V
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات