Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون نقشه کشی سازه
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی سازه» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. بتن ریزی سازه های مرتفع ( سیلوها) با چه نوع قالب هایی انجام می شود؟

1. لغزنده افقی
2. لغزنده عمودی
3. رونده
4. فایبر گلاس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. حساس ترین و مشکل ترین قسمت اجرایی ساختمان کدام اتصالات می باشند؟

1. اتصلات اعضای راه پله
2. اتصالات تیرهای اصلی
3. اتصالات ستون ها
4. اتصالات تیرهای فرعی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. در کدام یک از اعضای ساختمان با وارد شدن بار نیروی پیچش به وجود می آید؟

1. تیر پوشش
2. پل
3. ستون
4. فونداسیون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. تعیین تعداد و قطر میلگردهای فوندانسیون و شناژ ازوظایف کدام مهندس است

1. آرشیتکت
2. سازه
3. معمار
4. تاسیسات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. شبکه آرماتور حصیری (شطرنجی)معمولا کجا اجرا میشود

1. بالای شناژ
2. بالای فندانسیون
3. کف فندانسیون
4. کف شناژ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. از خرپای چتری در کدام مورد استفاده می شود؟

1. پوشش سقف کارخانه ها
2. پوشش سقف سالن ورزشی
3. پوشش سقف انبار کشاورزی
4. پوشش سقف پمپ بنزین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. در این اتصال دوران زاویه ای(چرخش)بین تیروستون انجام نمی شود؟

1. ساده
2. نیمه گیردار
3. مفصلی
4. صلب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. پی کلاف شده بهترین نوع پی در کدام مناطق به شمار می آید؟

1. گرمسیر
2. سردسیر
3. معتدل
4. زلزله خیز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. خرپا برای کدام یک از موارد ذیل به کار می رود؟

1. پوشش سقف های کاذب
2. پوشش دهانه ی طویل
3. افزایش ارتفاع سقف
4. کاهش ارتفاع سقف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. ارتفاع بلوک بستگی به کدام یک از آیتم های زیر در سقف دارد

1. ضخامت
2. جنس بلوک
3. عرض
4. طول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. ابعاد صفحه ستون در ترسیمات چقدر است؟

1. 10*400*400
2. 20*45*350
3. 20*50*500
4. 10*450*450
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام یک از انواع پی ها از نظر ساخت مستحکم تر میباشد؟

1. سنگی
2. بتنی
3. بتن مسلح
4. شفته ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. حداکثر فاصله خاموت ها در نقاط تمرکز فشار در شناژها چند سانتی متر است؟

1. 15 تا 25 سانتی متر
2. 20 تا 30 سانتیمتر
3. 15 تا 30 سانتی متر
4. 40 تا 25 سانتی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. در شناژ با عرض کمتر از 40 حداقل قطر خاموت چند است؟

1. 12 میلی متر
2. 10 میلی متر
3. 8 میلی متر
4. 6 میلی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کدامیک از اجزای زیر یک پوتر بتنی نیست

1. سیتکای رو
2. سیتکای زیر
3. خاموت
4. خرک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کتاب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی چه نام دارد

1. نشریه 55
2. نشریه 120
3. استاندارد 2800ایران
4. مبحث9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1. اگر جوش لب به لب است سطح جوش با سطح ورق یکسان نباشد
2. حفره سطحی و روی هم آمدگی با جوش وجود داشته باشد
3. عرض و موج یکنواخت نداشته باشد
4. جوش خوب نباید ترک داشته باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. در لاپه ریزی از کدام یک از پروفیل ها استفاده نمی شود؟

1. لانه زنبوری شکسته
2. پروفیل Z
3. ناودانی
4. پروفیل I
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. کدام یک از اتصالات تکیه گاهی سوله , از بقیه بیشتر مورد استفاده واقع می شود؟

1. مفصلی ساده
2. کفشکی
3. صلب
4. نقطه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. برای ایجاد مقاومت برشی و مقاوت کششی در تیر از چه نوع آرماتوری استفاده میشود

1. سیتکای رو
2. سیتکای پایین (تحتانی)
3. ادکا
4. تنگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. بادبند افقی در سقف قاب ها معمولا با چه چیزی انجام می شود؟

1. پروفیل Z
2. میلگرد
3. پروفیل ناودانی
4. پروفیل نبشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. جهت احداث بنا در این زمین ها محل پی تا رسیدن به زمین طبیعی باید حفر شود؟

1. زمین های باتلاقی و هموسی
2. زمین های سنگی
3. زمین های مخلوط
4. زمین های خاک دستی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. خرپاها از نظر شکل هندسی به چه صورتی ساخته شوند, دارای پایداری و تعادل خواهند بود؟

1. مثلثی با سه راس مفصل دار
2. مربع با چهار راس مفصل دار
3. متوازی الاضلاع با چهار راس مفصل دار
4. مربع مستطیل با چهار راس مفصل دار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. expansion jointبه چه معناست ؟

1. تیرچه خرپا
2. درز انقطاع
3. تیرریزی سقف
4. درز انبساط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. برای ایجاد مقاومت برشی و جلوگیری از گسترش ترک در بتن و حفظ فاصله میلگردهای طولی از چه نوع آرماتوری استفاده میشود

1. ادکا
2. سیتکای پایین (تحتانی)
3. سیتکای رو(بالایی)
4. تنگ یا خاموت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. حداکثر زمان تولید تا حمل نهایی بتن طبق آیین نامه ASTM آمریکا چقدر میتواند باشد

1. 1/5ساعت
2. 1ساعت
3. 2/5ساعت
4. 2ساعت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. جهت کاهش طول آزاد قطعات تحت فشار و خمش در قاب ها , از چه چیزی استفاده می شود؟

1. پرلین
2. بادبند قائم
3. سینه بند
4. بادبند افقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. پس از آهک بیشترین ماده تشکیل دهنده سیمان کدام است

1. آب
2. گچ
3. سیلیس
4. خاک رس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. کدام یک از گزینه های زیر از معایب سقف های تیرچه بلوک نیست؟

1. عدم کاربرد در دهانه های بزرگ
2. مقرون به صرفه
3. اجرای آن احتیاج به نیروی متخصص دارد
4. طولانی بودن زمان اجرا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. بیشترین اتصال سازه های سوله در ایران کدام است؟

1. پیچ و مهره
2. پرچ
3. جوش
4. لحیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. گزینه صحیح در رابطه جوش را انتخاب کنید.

1. جوش خوب نباید ترک داشته باشد.
2. عرض وموج یکنواخت نداشته باشد.
3. حفره سطحی روی هم آمدگی با جوش وجود داشته باشد.
4. اگر جوش لب به لب است, سطح جوش یا سطح ورق یکسان نباشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. اتصال جوشی به کدام یک از موارد ذیل بستگی ندارد؟

1. نوع بارگذاری
2. شکل اعضایی که به هم متصل می شوند
3. اندازه
4. شرایط آب و هوایی منطقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. در ساختمان های بتن آرمه اگر طول دیوار از 10 متر بیش تر باشد حداقل ضخامت دیوار برشی چقدر است؟

1. 10cm
2. 15cm
3. 20cm
4. 35cm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. اندازه حداقل میلگرد انتظار از سطح روی فونداسیون , چقدر از ارتفاع طبقه مربوطه درنظر گرفته می شود؟

1. 1/2
2. 1/4
3. 1/6
4. 1/8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام یک از موارد ذیل را زیر دیوارهای باربردر ساختمان های آجری بکار می برند؟

1. پی نواری
2. پی مشترک
3. پی کلاف شده
4. پی صفحه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. anchor bolt به چه معناست

1. میل مهار
2. پیچ مهاری
3. جوشکاری
4. میل مهار رزوه شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. حداکثر فاصله آرماتورهای مشبک کف فونداسیون چندبرابر قطر میلگرد است؟

1. 12برابر
2. 14 برابر
3. 16برابر
4. 18برابر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. برای جلوگیری از چرخش فونداسیون وتیر در کنار دیوار همسایه از کدام پی استفاده می شود؟

1. منفرد
2. مشترک
3. باسکولی
4. کلاف شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. پروفیل مورد استفاده در سینه بند سوله کدام است؟

1. ناودانی
2. زد
3. سپری
4. تسمه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1. اگر جوش لب به لب است ,سطح جوش یا سطح ورق یکسان نباشد.
2. حفره سطحی وروی هم آمدگی یا جوش وجود داشته باشد.
3. عرض وموج یکنواخت نداشته باشد.
4. جوش خوب نباید ترک داشته باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی سازه:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 603 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران