Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون نقشه کشی سازه
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی سازه» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در چه مواردی از فونداسیونهای بازکولی استفاده می شود؟

1. پی خروج از مرکزیت داشته باشد
2. در وسط ساختمان
3. ربطی به خروج از مرکزیت ندارد
4. میلگرد خروج از مرکزیت داشته باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. در چه فاصله ای از تکیه گاه فاصله خاموت های تیر بتن آرمه به حداقل میرسد

1. 1/2دهانه
2. 1/4دهانه
3. 1/5دهانه
4. 1/6دهانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. کدام گزینه جز وظایف ستون نمی باشد؟

1. تحمل نیروهای جانبی
2. انتقال نیرو به فونداسیون
3. جدا کننده دو محیط
4. تحمل نیروهای محوری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام یک از گزینه های زیر از معایب سقف های تیرچه بلوک نیست؟

1. عدم کاربرد در دهانه های بزرگ
2. مقرون به صرفه
3. اجرای آن احتیاج به نیروی متخصص دارد
4. طولانی بودن زمان اجرا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. در کدام یک از اعضای ساختمان با وارد شدن بار نیروی برشی به وجود می آید؟

1. بتن مگر
2. پل
3. ستون
4. فونداسیون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. طول دهانه ی یک سوله برابر با 15متر است , فاصله قاب ها از هم چقدر خواهد بود؟

1. 6متر
2. 5/4متر
3. 5/5متر
4. 5متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. پی های کلاف شده بهترین نوع پی در کدام مناطق بشمار می آیند؟

1. گرمسیر
2. سردسیر
3. معتدل
4. زلزله خیز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کدام یک از موارد ذیل دلیل استفاده از شناژ در شالوده مسلح نیست؟

1. کلاف کردن شالوده ها به یکدیگر
2. مهار شالوده ها وپای ستون ها در برابر نیروهای افق مثل زلزله و باد
3. جلوگیری از جابجائی ستون ها در سطح افق
4. جلوگیری از حرکت افقی پی های نواری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. حساس ترین و مشکل ترین قسمت اجرایی ساختمان کدام اتصالات می باشند؟

1. اتصلات اعضای راه پله
2. اتصالات تیرهای اصلی
3. اتصالات ستون ها
4. اتصالات تیرهای فرعی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. جهت کاهش طول آزاد قطعات تحت فشاروخمش در قاب ها , از چه چیزی استفاده می شود؟

1. پرلین
2. بادبند قائم
3. سینه بند
4. بادبند افقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. پایه برج های تلویزیونی چه نوع قالبی مورد استفاده قرار میگیرد

1. رونده و لغزنده فلزی
2. پلاستیکی
3. فلزی
4. آجری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. آرماتور ادکا در کدام جزء از ساختمان های بتنی کاربرد دارد

1. دیوار
2. پل
3. ستون
4. فوندانسیون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. در تیر لانه زنبوری علت استفاده از ورق های مربع یا مربع مستطیل برای جوش در ناحیه اضلاع میانه چیست؟

1. برای کوتاه کردن طول است
2. برای طویل نمودن طول است
3. برای مقاومت بیشتر است
4. برای مقاومت کمتر است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. کدام میلگرد فقط در تیر بتن آرمه کاربرد دارد

1. ادکا
2. خرک
3. سنجاقک
4. رکابی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در ترسیم دتایل های خرپا کدام مورد قید می شود؟

1. جدول آهن های مصرفی
2. نوع پروفیل
3. نحوه ساخت
4. ضخامت جوش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. طبق آیین نامه ACI طول گام در ستونی با فولاد مارپیچی V8 کدام گزینه نمی تواند باشد؟

1. 2.4cm
2. 2.7cm
3. 4.5cm
4. 7.2cm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام یک از موارد زیر, از معایب تیر لانه زنبوری به حساب می آید؟

1. مقاومت خمشی تیر افزایش میابد
2. باعث سبکی وزنوزن تیر می شود
3. برش تیر درهنگام زلزله
4. برای عبور لوله تاسیسات استفاده می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. رایج ترین مواد تندگیر کننده بتن چیست؟

1. کلرور کلسیم
2. سدیم
3. سولفات
4. آهک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. ضخامت ملات گروت چند سانتی متر است

1. 1
2. 4
3. 3
4. 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. علت استفاده از بتن مگر چیست؟

1. جهت زیبایی کار
2. مسطح نمودن زیر فندانسیون ها و جلوگیری از مکش آب تازه بتن
3. افزایش مقاومت فوندانسیون
4. مشخص نمودن محل دقیق شناژها و فندانسیون ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. بهترین پی در کارهای ساختمانی کدام است؟

1. بتن مسلح
2. سنگی
3. شفته ای
4. آجری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. اتصال با جفت نبشی جزء کدام دسته از اتصالات هستند؟

1. مفصلی
2. گیردار
3. نیمه گیردار
4. صلب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. عامل ایجاد نیروی خمشی در وسط تیرها و پل ها, در کدام مورد می باشد؟

1. باد
2. بارهای مرده و زنده
3. زلزله
4. نیروی جانبی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. بتن ریزی در دمای کم تر از چند درجه سانتی گراد مجاز نیست؟

1. منفی 5 درجه
2. مثبت 4 درجه
3. مثبت 5 درجه
4. منفی 4 درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. قاب در حالت سوله چند طبقه است؟

1. 1
2. 3
3. 2
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. کدام آرماتور برای تقویت مقاومت برشی خاموت ها و اتصال کامل بین میلگردهای طولی و خاموت کاربرد دارد

1. خرک
2. خاموت
3. سنجاقک
4. سیتکا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. حداقل قطر میلگرد بلت چند میلی متر است؟

1. 20 میلی متر
2. 25 میلی متر
3. 30 میلی متر
4. 12 میلی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. این آرماتور برای نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها کاربرد دارد

1. خاموت
2. سنجاقک
3. خرک
4. رکابی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. چنانچه اندازه طول دهانه سوله 25 متر باد ,فاصله هر قاب تا قاب بعدی چند متر خواهد بود؟ L 6/1 6 5/4 5/5

1. 1/6 L
2. 6
3. 4.5
4. 5.5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدام یک جز پروفیل های ساخت لاپه نیست؟

1. لاپه
2. IPE
3. سپری
4. نبشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. خودگیری سیمان لیته در چه صورتی انجام میگیرد

1. هوا
2. زیر آب
3. حرارت بالای 20 درجه
4. محیط آهکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. زاویه خمش ادکا چند درجه است

1. 25
2. 45
3. 35
4. 75
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. بری اتصال پی های تکی به یکدیگر چگونه عمل کنیکم

1. بهتر است بین پی های تکی فقط بتن بریزیم
2. به وسیله شناژ آنها را به هم وصل کنیم
3. بهتر از به همدیگر وصل نشود
4. به وسیله ملات سیمان و سنگ آنها را به هم وصل کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. اصلی ترین عامل برتری پی های کلاف شده به پی های منفرد چیست؟

1. تحمل بیش تر در برابر بارهای فشاری
2. تحمل در برابرنیروها افقی (زلزله)
3. اجرای ساده تر
4. زیبایی بیش ترساختمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. طول دهانه ی یک سو برابر با 15 متر است. فاصله قاب ها از هم چقدر خواهد بود؟

1. 6متر
2. 4.5متر
3. 5.5 متر
4. 5 متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام یک از موارد ذیل را زیر دیوارهای باربردر ساختمان های آجری بکار می برند؟

1. پی نواری
2. پی مشترک
3. پی کلاف شده
4. پی صفحه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. ترتیب ترسیم خطوط مرکبی به چه صورت است؟

1. عمودی , افقی , مایل
2. افقی , عمودی , مایل
3. مایل , عمودی , افقی
4. مایل , افقی و عمودی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. هدف از بکارگیری بتن در سازه های بتنی چیست

1. تامین مقاومت تنشی
2. تامین مقاومت پیچشی
3. تامین مقاومت فشاری
4. تامین مقاوت کششی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. انتقال بار ساختمان از ستون به کدام یک از موارد زیر صورت می گیرد؟

1. سقف
2. فونداسیون
3. تیرها
4. دال ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. حداقل قطر آرماتور ریشه انتظار چند میلی متر است

1. 12
2. 14
3. 16
4. 18
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی سازه:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 603 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران