Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون نقشه کشی معماری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی معماری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اگر یک سطح تراز زمینی را قطع کند, به مقطع این سطح با سطح خارجی زمین ... می گویند.

1. متساوی البعد
2. منحنی تراز
3. توپوگرافی
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. با استفاده از دستور trim میتوان موضوعات را ... نمود.

1. کپی
2. قرنیه
3. اصلاح و پیرایش
4. دوران
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. برای روشن و خاموش کردن یک لوستر سه شاخه کدام کلید مناسب تر است؟

1. کلید تک پل
2. کلید اتصال سری
3. دوکلید تک پل
4. کلید دوسر تک پل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. با استفاده از چه دستور می توان بیضی ترسیم نمود؟

1. circle
2. ellipse
3. donut
4. arc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. ترتیب ترسیم خطوط به چه صورت می باشد؟

1. خطوط افقی –خطوط مورب- خطوط عمودی-شابلون نویسی
2. خطوط افقی –خطوط عمودی- خطوط مورب -شابلون نویسی
3. خطوط عمودی- خطوط مورب - خطوط افقی – شابلون نویسی
4. خطوط عمودی- شابلون نویسی- خطوط افقی- خطوط مورب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. کدام یک جز نقشه های معماری یک پروژه ساختمانی محسوب نمیشود؟

1. پلان معماری
2. نما
3. جزییات
4. نقشه های تیر ریزی سقف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. علامت اختصاری مربوط « CW » به کدام گزینه می باشد؟

1. آب شهری
2. آب سرد
3. آب گرم
4. لوله برگشت آبگرم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. پلان رقوم دار در کدام مورد استفاده نمی شود؟

1. آبرسانی
2. زهکشی
3. راه سازی
4. معماری ساختمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. جهت اندازه گیری شعاع دایره درروی نقشه از کدام گزینه dimension استفاده می شود؟

1. aligned
2. radius
3. diameter
4. angular
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام گزینه جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت بکار نمیرود؟

1. سنگ ازاره روی کرسی چینی
2. قرنیز پای دیوار داخلی
3. اندود گچ و خاک
4. قیر گونی روی کرسی چینی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام گزینه مربوط به طراحی آشپزخانه نیست؟

1. تهویه مناسب
2. کف آنرا بلند تر از فضاهای دیگر در نظر می گیرند
3. روشنایی مصنوعی
4. در صورت وجود درب آستانه در نظر گرفته شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. پیرز چیست؟

1. همان رله زمانی است
2. وسیله ای که تولید زنگ یا آلارم می کند
3. سیم جریان قوی
4. محافظ کنتور برق است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. در کدام فضا ها می توان از نور مصنوعی استفاده کرد؟

1. هال و پذیرایی
2. اتاق خواب ها
3. سرویس ها
4. آشپزخانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. حداقل اندازه عرض رامپ جهت دسترسی پارکینگ ساختمان مسکونی معمولی مطابق ضوابط شهرداری ها چند متر در نظر گرفته میشود؟

1. 2/5
2. 3
3. 3/5
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. از کدام دستور جهت هاشور زدن استفاده می شود؟

1. Array
2. Pline
3. Hatch
4. Undo
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام گزینه مربوط به رنگ های مناسب اتاق خواب نیست؟

1. سفید استخوانی
2. سبز مغز پسته ای
3. قهوهای تیره
4. آبی آسمانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. بهترین نوار به ترتیب اولویت مربوط به کدام جهات می باشد؟

1. جنوب،شرق، شمال
2. جنوب،شمال ،مشرق
3. شمال،جنوب،شرق
4. شمال،شرق،جنوب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. قطعه زمینی هم جوار تلاقی دو خیابان با عرض 14 متر و 12 متر قرار گرفته است مطابق قوانین شهرداری اندازه طول پخی قطعه زمین مورد نظر چند متر است؟

1. 1/2
2. 3/4
3. 2/6
4. 0/8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. در طرح های بزرگ معمولا مساحت حمام چند متر مربع است؟

1. 15متر مربع
2. 10متر مربع
3. 19متر مربع
4. 20متر مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. جهت ترسیم خط در برنامه auto cad از کدام دستور استفاده می شود؟

1. Move
2. Trim
3. Line
4. Copy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. خطوط قوی در نقشه کشی در چه قسمت هایی استفاده میشود؟

1. کف سازی
2. سطوح برش خورده
3. نما
4. اندازه گیری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. بهترین نور در ایران چه نوری است؟

1. شمال
2. جنوب
3. شرق
4. غرب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. جهت ارتفاع دادن موضوعات ترسیم شده از دستور ... استفاده می شود؟

1. extrude
2. cone
3. explode
4. sphere
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. کدام یک جزو فضای کار مناسب در ساختمان اداری نیست؟

1. نور
2. تهویه
3. جنس درب ورودی
4. نیازهای فونکسیون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. عرض داخلی فضاها حداقل چند متر می باشد؟( با توجه به فرمول L=b+max 2m)

1. 3.5متر در فضاهای مسکونی
2. 2.5متر در فضاهای مسکونی
3. 2متر در فضاهای مسکونی
4. 3متر در فضاهای مسکونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. کدام یک از فضاهای زیر با ورودی در ارتباط است؟

1. آشپزخانه
2. خواب
3. حمام
4. غذا خوری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. برای تغییر بزرگی موضوعات منتخب از کدام فرمان استفاده می شود؟

1. trim
2. rotate
3. move
4. scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. وضعیت و موقعیت ساختمان, در پلان موقعیت , با علامت ... نشان داده می شود.

1. جنوب
2. شمال
3. شرق
4. غرب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. از کدام دستور برای ذخیره کردن فایل استفاده می شود؟

1. open
2. save
3. close
4. copy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. علامت اختصاری «GC »در نقشه لوله کشی گاز نشان دهنده چیست؟

1. بخاری گازی
2. روشنایی گازی
3. اجاق گاز
4. لوله گاز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. وسیله ای که برق را همیشه و بدون قطع و وصل (به جز موارد قطع برق از شبکه اصلی) آماده برای استفاده دارد چیست؟

1. تابلو برق
2. پریز
3. جعبه تقسیم
4. جعبه تقسیم با کنتاکت محافظ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. اندازه ارتفاع مغازه های معمولی حدودا چقدر در نظر گرفته می شوند؟

1. 3.5 تا 4
2. 2.5 تا 3.5
3. 3 تا 4.5
4. 4 تا 5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. بر روی قیروگونی دیوار زیر زمین کدام گزینه بکار می رود؟

1. گچ و خاک
2. کاشی
3. توری گالوانیزه
4. ملات ماسه و سیمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. هدف اصلی از ایجاد یک پلان توپوگرافی چیست؟

1. تعیین فاصله ی افقی و عمودی نقاط
2. مشخص نمودن طول زمین
3. تعیین ارتفاع نقاط
4. مشخص نمودن موقعییت میخ های روی نقشه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. عیار سیمان بتن زیر فونداسیون پله چند کیلو گرم بر متر مکعب در نظر گرفته می شود؟

1. 400
2. 350
3. 300
4. 150
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. جهت چرخش و دوران دادن ترسیمات از دستور ... استفاده می شود؟

1. copy
2. offset
3. rotate
4. extend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. درب کدام نوع از فضاها بدون آستانه طراحی می شود؟

1. ورودی اصلی
2. آشپزخانه
3. خواب
4. سرویس بهداشتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کدام گرینه مربوط به لوله برگشت آبگرم مصرفی می شود؟

1. DHWR
2. DHWS
3. C-W
4. UP
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. مطابق ضوابط شهرداری ها ,حداقل اندازه ارتفاع پارکینگ با مساحت بیش از 1000 متر مربع چند متر در نظر گرفته میشود؟

1. 2
2. 3
3. 3/4
4. 2/5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. کدام یک جزو فضای کار مناسب در ساختمان اداری نیست؟

1. نور
2. تهویه
3. جنس درب ورودی
4. نیازهای فونکسیون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی معماری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1286 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران